Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" HOP NHAT XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 24751 công văn

1

Công văn 3065/VPCP-NN năm 2017 về văn bản của Hợp tác Mây tre lá Ba nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v văn bản của Hợp tác Mây tre lá Ba nhất Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Về đề nghị của Hợp tác Mây tre lá Ba Nhất tại văn bản số 02/HTX-2017 ngày 09 tháng 3 năm 2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau: Ủy ban

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

2

Công văn 606/QLLĐNN-NBĐNA năm 2020 về hợp đồng cung ứng và hợp đồng đưa lao động kỹ năng đặc định đi làm việc tại Nhật Bản do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành

606/QLLDNN-NBDNA,Công văn 606 2020,Cục Quản lý lao động ngoài nướ,Hợp đồng cung ứng và đưa lao động đi Nhật Bản,Hợp đồng cung ứng lao động đi Nhật,Hợp đồng đưa lao động đi làm việc Nhật Bản,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC ------- CỘNG

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

3

Công văn 4567/LĐTBXH-PC năm 2018 về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật theo quy định do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

4567/LDTBXH-PC,Công văn 4567 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hợp nhất Văn bản,Kế hoạch hợp nhất văn bản ,Công tác hợp nhất văn bản,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2018

4

Công văn 2676/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2017 phối hợp chỉ đạo việc tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

--------------- Số: 2676/LĐTBXH-QLLĐNN V/v phối hợp chỉ đạo việc tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 11/10/2005, Bộ Lao động - Thương binh và hội đã ký Bản Thỏa thuận với Tổ chức

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2017

5

Công văn 1674/LĐTBXH-PC năm 2017 về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật theo quy định do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

1674/LDTBXH-PC,Công văn 1674 2017,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật,Kế hoạch hợp nhất văn bản ,Cổng thông tin điện tử,Đăng công báo,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2017

6

Công văn 915/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2017 phối hợp chỉ đạo việc tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

915/LDTBXH-QLLDNN,Công văn 915,Bộ Lao động - Thương binh và hội,Thực tập sinh Việt Nam ,Chế độ thực tập sinh,Chương trình phối hợp chỉ đạo ,Tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2017

7

Công văn 3985/BHXH-LT năm 2019 hướng dẫn về cập nhật hồ sơ hưởng bảo hiểm hội lên Hệ thống Lưu trữ tập trung do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

3985/BHXH-LT,Công văn 3985 2019,Bảo hiểm hội Việt Nam,Quy chế cập nhật thông tin,Lưu trữ,Hồ sơ bảo hiểm hội,Bảo hiểm,Công nghệ thông tin BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

8

Công văn 4455/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2016 phối hợp chỉ đạo việc tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 4455/LĐTBXH-QLLĐNN V/v phối hợp chỉ đạo việc tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 11/10/2005, Bộ Lao động - Thương binh và hội

Ban hành: 08/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2016

9

Công văn 5898/BNV-TCBC năm 2019 về đăng ký thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành

5898/BNV-TCBC,Công văn 5898 2019,Bộ Nội vụ,Cơ quan cấp tỉnh ,Cơ quan chuyên môn,Cơ quan,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5898/BNV-TCBC V/v đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ

Ban hành: 27/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2019

10

Công văn 857/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2016 phối hợp chỉ đạo việc tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

--------------- Số: 857/LĐTBXH-QLLĐNN V/v phối hợp chỉ đạo việc tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh …………………… Ngày 11/10/2005, Bộ Lao động - Thương binh và hội đã ký Bản Thỏa thuận với Tổ chức phát triển nhân lực

Ban hành: 18/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2016

11

Công văn 71451/CT-TTHT năm 2017 về lệ phí trước bạ trong trường hợp hợp nhất doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số: 71451/CT-TTHT V/v lệ phí trước bạ trong trường hợp hợp nhất DN Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc (Địa chỉ: Lô C2C, Cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, Phường Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội. MST: 0101149623) Ngày

Ban hành: 06/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2017

12

Công văn 385/LĐTBXH-TCGDNN năm 2020 về cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghề nghiệp trên trang tra cứu văn bằng do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

385/LDTBXH-TCGDNN,Công văn 385 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Cập nhật dữ liệu ,Dữ liệu tra cứu,Văn bằng,Công nghệ thông tin,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

13

Công văn 2456/QLLĐNN-NBCAĐNA năm 2017 về đăng ký hợp đồng đưa thực tập sinh đi Nhật Bản sau khi luật mới của Nhật Bản có hiệu lực do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành

2456/QLLDNN-NBCADNA,Công văn 2456 2017,Cục Quản lý lao động ngoài nướ,Chế độ thực tập sinh,Thực tập sinh Việt Nam ,Tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 21/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2018

14

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2016 Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

07/VBHN-BNNPTNT,Công văn 07 2016,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kiểm tra nguồn gốc lâm sản ,Kiểm tra lâm sản,Hồ sơ lâm sản hợp pháp,Văn bản hợp nhất ,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/01/2019

Cập nhật: 17/05/2016

15

Công văn 88/UBDT-CSDT năm 2021 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về thống nhất trong việc sử dụng tên dân tộc Khmer hay Khơ me do Ủy ban Dân tộc ban hành

88/UBDT-CSDT,Công văn 88 2021,Uỷ ban Dân tộc,Thống nhất trong việc sử dụng tên dân tộc Khmer,Thống nhất trong việc sử dụng tên dân tộc Khơ me,Thống nhất sử dụng tên dân tộc Khmer hay Khơ me,Văn hóa - hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

16

Công văn 801/BHXH-HTQT năm 2017 công bố cập nhật Khung kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá tác động hội do Bảo hiểm hội ban hành

801/BHXH-HTQT V/v công bố cập nhật Khung kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá tác động hội Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Nhằm công khai và minh bạch thông tin để người dân tộc thiểu số trên địa bàn dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, tra cứu, BHXH

Ban hành: 15/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2017

17

Công văn 2314/BKHĐT-ĐKKD năm 2020 về hợp tác , liên hiệp hợp tác chưa đăng ký mã số thuế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

dẫn của một số địa phương về việc xử lý hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác đối với các hợp tác , liên hiệp hợp tác (sau đây gọi chung là hợp tác ) đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác trước ngày 28/5/2019 nhưng chưa đăng ký mã số thuế. Về vấn đề này, trên cơ sở thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế),

Ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2021

18

Công văn 1831/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về quy định thống nhất cách viết tên dân tộc Mông do Ủy ban Dân tộc ban hành

1831/UBDT-CSDT,Công văn 1831 2020,Uỷ ban Dân tộc,Thống nhất cách viết tên dân tộc Mông,Xây dựng Danh mục các dân tộc Việt Nam,Vướng mắc về tên gọi và thành phần dân tộc,Văn hóa - hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

19

Công văn 11072/VPCP-KGVX năm 2017 về báo cáo lần thứ nhất tình hình thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 11072/VPCP-KGVX V/v Báo cáo lần thứ nhất tình hình thực hiện Công ước của LHQ về Quyền của người khuyết tật Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và hội. Về Báo cáo lần thứ nhất tình hình thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật do

Ban hành: 17/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2017

20

Công văn 658/VPQH-TH năm 2014 đính chính văn bản hợp nhất Luật điện lực do Văn phòng Quốc hội ban hành

hợp nhất Luật điện lực Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2014 Kính gửi: Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ) Trong văn bản hợp nhất Luật điện lực số 07/VBHN-VPQH được Văn phòng Quốc hội ban hành ngày 12 tháng 12 năm 2012 đã có một sai sót ở khoản 1, Điều 53. Văn phòng Quốc hội xin được đính

Ban hành: 03/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213