Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOP NHAT XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 128190 văn bản

1

Quyết định 108-CP năm 1979 về việc hợp nhất xã thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình do Hội đồng Chính phủ ban hành

108-CP,Quyết định 108-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Hợp nhất xã,Huyện Bình Sơn,Tỉnh Nghĩa Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 108-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 1979

Ban hành: 13/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2007

2

Quyết định 51-CP năm 1979 về việc hợp nhất xã Định Công và Định Thành thuộc huyện Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa thành một do Hội đồng Chính phủ ban hành

51-CP,Quyết định 51-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Tỉnh Thanh Hóa,Hợp nhất xã,Xã Định Công, Định Thành,Huyện Thiệu Yên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 51-CP Hà Nội,

Ban hành: 17/02/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

3

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Bảo hiểm hội do Văn phòng Quốc hội ban hành

19/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 19 2019,Văn phòng quốc hội,Bảo hiểm hội,An toàn vệ sinh lao động,Chế độ lao động,Bảo hiểm VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/VBHN-VPQH Hà

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

4

Văn bản hợp nhất 52/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

52/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 52 2020,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác ,Chế độ tài chính Ngân hàng Hợp tác Việt Nam,Thông tư chế độ tài chính Ngân hàng Hợp tác ,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

5

Văn bản hợp nhất 50/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Bảo hiểm hội do Văn phòng Quốc hội ban hành

50/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 50 2018,Văn phòng quốc hội,Bảo hiểm hội,Chế độ bảo hiểm hội,Luật bảo hiểm hội,Bảo hiểm VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/VBHN-VPQH Hà

Ban hành: 10/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

6

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư ban hành định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

16/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 16 2020,Bộ Xây dựng,Thông tư định mức xây dựng,Thông tư quy định định mức xây dựng,Hợp nhất Thông tư định mức xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

7

Quyết định 268-NV năm 1969 phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới hợp nhất xã thuộc tỉnh Nghệ-an do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

268-NV,Quyết định 268-NV 1969,Bộ Nội vụ,Điều chỉnh địa giới,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 268-NV Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 1969 QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HỢP NHẤT XÃ THUỘC

Ban hành: 22/05/1969

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

8

Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản do Bộ Công Thương ban hành

59/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 59 2020,Bộ Công thương,Quy định xuất khẩu khoáng sản,Thông tư xuất khẩu khoáng sản,Hợp nhất Thông tư xuất khẩu khoáng sản,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/08/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

9

Quyết định 269-NV năm 1969 về việc phê chuẩn việc hợp nhất xã thuộc tỉnh Tuyên-quang do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

269-NV,Quyết định 269-NV 1969,Bộ Nội vụ,Tỉnh Tuyên Quang,Hợp nhất,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 269-NV Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 1969 QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC HỢP NHẤT XÃ THUỘC TỈNH TUYÊN-QUANG BỘ TRƯỞNG BỘ

Ban hành: 22/05/1969

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

10

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Nhà ở do Văn phòng Quốc hội ban hành

03/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 03 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Luật Nhà ở,Phát triển quản lý sử dụng nhà ở,Quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam,Bất động sản VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

11

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị do Văn phòng Quốc hội ban hành

16/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 16 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Luật quy hoạch đô thị ,Hợp nhất quy định Quy hoạch đô thị,Phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

12

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành

14/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 14 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất luật thuế thu nhập doanh nghiệp,Quy định về Thuế thu nhập doanh nghiệp,Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

13

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Khí tượng thủy văn do Văn phòng Quốc hội ban hành

21/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 21 2020,Văn phòng quốc hội,Luật Khí tượng thủy văn năm 2015,Hợp nhất Luật Khí tượng thủy văn,Văn bản hợp nhất Luật Khí tượng thủy văn,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

14

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Phòng, chống thiên tai do Văn phòng Quốc hội ban hành

04/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 04 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Luật Phòng chống thiên tai,Phòng chống thiên tai,Hoạt động phòng chống thiên tai,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

15

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Bảo vệ môi trường do Văn phòng Quốc hội ban hành

13/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 13 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Luật Bảo vệ môi trường,Hợp nhất quy định Bảo vệ môi trường,Biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

16

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Thủy lợi do Văn phòng Quốc hội ban hành

07/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 07 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Luật Thủy lợi,Hợp nhất quy định về Thủy lợi,Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

17

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Đầu tư công do Văn phòng Quốc hội ban hành

18/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 18 2020,Văn phòng quốc hội,Luật Đầu tư công 2019,Hợp nhất Luật Đầu tư công,Văn bản hợp nhất Luật Đầu tư công,Đầu tư VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

18

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật tổ chức Quốc hội do Văn phòng Quốc hội ban hành

24/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 24 2020,Văn phòng quốc hội,Luật tổ chức Quốc hội năm 2014,Hợp nhất Luật tổ chức Quốc hội,Văn bản hợp nhất Luật tổ chức Quốc hội,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

19

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước do Văn phòng Quốc hội ban hành

06/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 06 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước,Quyết toán giám sát ngân sách nhà nước,Lập giám sát ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

20

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Văn phòng Quốc hội ban hành

20/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 20 2020,Văn phòng quốc hội,Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,Hợp nhất Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,Văn bản hợp nhất Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.186.43