Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" HOI DONG CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7827 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12388-2:2018 (ISO 13300-2:2006) về Phân tích cảm quan - Hướng dẫn chung đối với nhân viên phòng đánh giá cảm quan - Phần 2: Tuyển chọn và huấn luyện người phụ trách hội đồng

đối với việc tuyển chọn và huấn luyện người phụ trách hội đồng. Ngoài ra, tiêu chuẩn này cũng mô tả các hoạt động và trách nhiệm chính của người phụ trách hội đồng phân tích cảm quan. 2  Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31:2017/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với đường ống dẫn hơi nước, nước nóng

QCVN31:2017/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN31:2017,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội QCVN 31:2017/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI NƯỚC VÀ NƯỚC NÓNG National technical regulation on safe work of pipe lines for steam and hot water Lời nói đầu QCVN 31:2017/BLĐTBXH - Quy

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2017

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2018/BGTVT về An toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển

1.3. Tài liệu viện dẫn và giải thích từ ngữ 1.3.1. Tài liệu viện dẫn 1.3.1.1. Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. 1.3.1.2.

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2019

4

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 17:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với công việc hàn hơi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

chai chứa khí không khít thì không được dùng lực cưỡng bức. Ren của đầu nối bộ điều chỉnh nối hoặc các dụng cụ phụ phải phù hợp với đầu ra của van chai chứa khí. 2.2.1.6.2. Van chai chứa - Van chai phải luôn luôn đóng (đầy hoặc hết) trừ khi chai chứa đang được sử dụng. - Đầu ra của van không được hướng vào người khi đang mở. -

Ban hành: 30/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10634:2015 về Phụ gia thực phẩm - Đồng (II) sulfat

TCVN10634:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10634:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10634:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - ĐỒNG (II) SULFAT Food additives - Cupric sulfate Lời nói đầu TCVN 10634:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA (2003), Cupric sulfate; TCVN 10634:2015 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12279:2018 (ISO 10582:2017) về Thảm trải sàn đàn hồi - Thảm trải sàn poly (vinyl clorua) không đồng nhất - Các yêu cầu

các lớp được sản xuất sử dụng poly(vinyl clorua) làm chất kết dính chính. 3.3 Lớp chịu mài mòn (wear layer) Phần của thảm trải sàn đàn hồi gồm có hoa văn hoặc lớp bảo vệ hoa văn và thiết kế trừ lớp hoàn thiện được thực hiện tại nhà máy hoặc các lớp phủ bảo vệ. 3.4 Lớp hoàn thiện thực hiện tại nhà máy (factory finish)

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2019

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6120:2018 (ISO 662:2016) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi

TCVN6120:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6120:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6120:2018 ISO 662:2016 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM VÀ HÀM LƯỢNG CHẤT BAY HƠI Animal and vegetable fats and oils - Determination of moisure and volatile matter content Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

8

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 12:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

hồ sơ kỹ thuật theo quy định tại 3.1 của Quy chuẩn này. 3.2.2. Sàn thao tác treo chế tạo trong nước phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại 4.1 của Quy chuẩn này trên cơ sở việc chứng nhận hợp quy của Tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ định. 3.2.3. Đơn vị chế

Ban hành: 30/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

9

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN16:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với máy vận thăng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 3.3. Máy vận thăng nhập khẩu 3.3.1. Đủ hồ sơ kỹ thuật theo quy định tại Mục 3.1 của Quy chuẩn này. 3.3.2. Máy vận thăng nhập khẩu phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại Mục 2 của Quy chuẩn này. Việc công bố hợp quy máy vận thăng nhập khẩu trên cơ

Ban hành: 30/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

10

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 13:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với Pa lăng điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

tra chất lượng pa lăng điện tiến hành việc kiểm tra và cũng là căn cứ để các Tổ chức đánh giá sự phù hợp tiến hành chứng nhận hợp quy. 7. Tổ chức thực hiện 7.1. Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này. 7.2. Các cơ quan quản lý nhà nước về lao động

Ban hành: 30/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2014

11

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 15:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

định tại Quy chuẩn này. 4.2. Quy chuẩn này là căn cứ để các cơ quan kiểm tra chất lượng ủng hoặc giày cách điện tiến hành việc kiểm tra và cũng là căn cứ để các tổ chức đánh giá sự phù hợp tiến hành chứng nhận hợp quy cho ủng hoặc giày cách điện. 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 5.1. Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành: 30/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

12

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 18:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

kiểm định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Việc kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy phải do tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ định. 4.2. Chu kỳ kiểm định định kỳ đối với thang máy thủy lực: - 03 năm một lần đối với các thang máy làm việc trong các điều kiện làm việc bình

Ban hành: 30/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BLĐTBXH về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1.4.14. Kiểm tra vận hành L à một trong các nội dung kiểm định khi nồi hơi và các thiết bị áp lực đang vận hành để đánh giá tình trạng vận hành của thiết bị chính, phụ, các cơ cấu đo lường và an toàn, kỹ năng thao tác của công nhân vận hành. 1.4 . 15. Đăng ký L à thủ tục hành chính bắt buộc đối với cơ sở sử dụng nồi hơi và các bình

Ban hành: 27/11/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11:2012/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN11:2012/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN11:2012,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Thang cuốn,An toàn lao động,Băng tải chở người ,QCVN 11:2012/BLĐTBXH QCVN 11: 2012/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG CUỐN VÀ BĂNG TẢI CHỞ NGƯỜI National technical regulation on safe work for escalators

Ban hành: 19/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7: 2012/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với thiết bị nâng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ NÂNG National technical regulation on safe work of lift appliances 1. Quy định chung 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này áp dụng đối với các loại thiết bị nâng thông dụng sau: 1.1.1. Cần trục kiểu cần: cần trục ô tô, cần trục bánh hơi, cần trục bánh xích, cần trục tháp, cần trục chân

Ban hành: 30/03/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10518-1:2014 (ISO 3233-1:2013) về Sơn và vecni - Xác định phần trăm thể tích chất không bay hơi- Phần 1: Phương pháp sử dụng tấm thử được sơn phủ để xác định chất không bay hơi và xác định khối lượng riêng màng khô theo định luật Acsimét

ISO 23811 (sẽ được thay bằng ISO 3233-3) Phần trăm thể tích lý thuyết của chất không bay hơi NVV,t NV của vật liệu phủ theo TCVN 10519 (ISO 3251) Khối lượng riêng của vật liệu phủ r1 Khối lượng riêng của dung môi (dung môi chính) trong vật liệu phủ r2 Khối lượng riêng lớp màng

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

17

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09: 2012/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN09:2012/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN09:2012,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,An toàn lao động,Dụng cụ điện cầm tay ,Truyền động bằng động cơ ,QCVN 09: 2012/BLĐTBXH,Điện - điện tử QCVN 09: 2012/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ National technical

Ban hành: 24/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-36:2015 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 36: Hội chứng suy mòn ở lợn sau cai sữa do circovirus typ 2

ở gà; - TCVN 8400-18 : 2014, phần 18: Bệnh phù đầu gà (coryza); - TCVN 8400-19 : 2014, phần 19: Bệnh phó thương hàn lợn; - TCVN 8400-20 : 2014, phần 20: Bệnh đóng dấu lợn; - TCVN 8400-21 : 2014, phần 21: Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS); - TCVN 8400-22 : 2014, phần 22: Bệnh giả dại ở lợn; - TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

19

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2017/BGTVT về Lốp hơi dùng cho ô tô

lốp khác thì được thử độ bền theo quy trình ở mục 4. của Phụ lục này. 2.2.3. Không được điều chỉnh áp suất lốp trong quá trình thử và tải trọng thử phải được giữ nguyên không đổi. 2.2.4. Trong quá trình thử, nhiệt độ trong phòng thử phải được duy trì vào khoảng giữa 200C và 300C hoặc ở nhiệt độ cao hơn nếu nhà sản xuất đồng ý.

Ban hành: 22/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2017

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TR 37121:2018 (ISO/TR 37121:2017) về Phát triển bền vững cho cộng đồng - Danh mục các hướng dẫn và cách tiếp cận hiện hành về sự phát triển bền vững và khả năng phục hồi tại các đô thị

tới một xã hội các bon thấp. Chính phủ Nhật Bản đã chọn ra 13 Đô thị theo mô hình sinh thái (EMC) và đã hỗ trợ cho các đô thị này. Các đô thị này chính là những đô thị hàng đầu của Hội đồng Xúc tiến các đô thị có hàm lượng các-bon thấp (PCLCC) và là nền tảng đối với các chính quyền địa phương đang hướng tới tạo lập các đô thị có hàm

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.180.226