Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 193023 văn bản

1

Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ 1960

LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 18/LCT NGÀY 26-7-1960 CÔNG BỐ LUẬT TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Căn cứ vào điều 63 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà: NAY CÔNG BỐ: Luật tổ chức Hội đồng Chính

Ban hành: 14/07/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

2

Lệnh bổ nhiệm và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng Chính phủ năm 1981

CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 19-LCT Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 1981 LỆNH BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM MỘT SỐ THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ LỆNH CỦA CHỦ

Ban hành: 23/01/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2007

3

Nghị quyết số 147-CP về việc cải tiến một bước chế độ làm việc của Hội đồng Chính phủ và các ngành, các cấp do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 147-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 1980 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 147 - CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 1980 VỀ CẢI TIẾN MỘT BƯỚC CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VÀ CÁC NGÀNH,

Ban hành: 14/05/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

4

Nghị định 214-CP năm 1980 Điều lệ kiểm dịch thực vật do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 214-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 1980 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 214 - CP NGÀY 14 - 7 – 1980 BAN

Ban hành: 14/07/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

5

Nghị quyết số 09-CP về chính sách lương thực do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 1980 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 9 - CP NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM 1980 VỀ CHÍNH SÁCH LƯƠNG THỰC Lương thực là vật tư chiến lược số một, là nhu cầu

Ban hành: 09/01/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

6

Quyết định 62-CP năm 1980 về việc phân công cán bộ do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 62-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 62-CP NGÀY 27 THÁNG 2 NĂM 1980 VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÁN BỘ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội

Ban hành: 27/02/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

7

Lệnh bổ nhiệm và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng Chính phủ năm 1980

CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 28-LCT Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 1980 LỆNH BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM MỘT SỐ THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ. LỆNH CỦA CHỦ

Ban hành: 07/02/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2007

8

Nghị quyết số 257-CP về việc phát triển chăn nuôi lợn do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 257-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 1979 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN I. NHẬN ĐỊNH VỀ TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI

Ban hành: 10/07/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

9

Nghị định 34/CP năm 1986 sửa đổi tổ chức bộ máy của Ủy ban Dân tộc do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 34/CP Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 1986 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA ỦY BAN DÂN TỘC HỘI ÐỒNG CHÍNH PHỦ

Ban hành: 05/03/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2007

10

Quyết định 97-CP năm 1978 về quân nhân chuyên nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 97-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ

Ban hành: 28/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

11

Lệnh bổ nhiệm và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng Chính phủ năm 1997

CHỦ TỊCH NƯỚC ******* CỘNG HỎA XÃ HỔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 79-LCT Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 1977 LỆNH BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM MỘT SỐ THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ LỆNH CỦA

Ban hành: 23/11/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2007

12

Nghị định 143-CP năm 1977 Điều lệ về phạt vi cảnh do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 143-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 1977 NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ VỀ PHẠT VI CẢNH. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Ban hành: 27/05/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

13

Quyết định 264-CP năm 1981 về việc thành lập Hội đồng Vật giá của Chính phủ do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 264-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 264-CP NGÀY 30-6-1981 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG VẬT GIÁ CỦA CHÍNH PHỦ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ nghị

Ban hành: 30/06/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

14

Quyết định 151-CP năm 1974 về thưởng khuyến khích xuất khẩu do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 151-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 1974 QUYẾT ĐỊNH VỀ THƯỞNG KHUYẾN KHÍCH XUẤT KHẨU HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ quyết định số 21- CP ngày 07-02-1972 của Hội đồng Chính phủ về cải tiến

Ban hành: 01/07/1974

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

15

Quyết định 124-CP năm 1981 về việc thành lập Hội đồng giáo dục ở các cấp do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 124-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 124-CP NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 1981

Ban hành: 19/03/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

16

Nghị quyết số 362-CP về việc hợp tác sử dụng lao động với các nước xã hội chủ nghĩa do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 362-CP Hà Nội , ngày 29 tháng 11 năm 1980 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 362-CP NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM

Ban hành: 29/11/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

17

Quyết định 62-CP năm 1981 về việc thành lập Trường cao đẳng y tế Thanh Hóa do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 62-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 62-CP NGÀY 21-2-1981 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HOÁ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ nghị

Ban hành: 21/12/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

18

Quyết định 226-CP năm 1981 về việc thành lập Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 226-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 226-CP NGÀY 1-6-1981 VỀ VIỆC

Ban hành: 01/06/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

19

Quyết định 382-CP năm 1980 điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 382-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 382-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 1980 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH ĐỒNG THÁP HỘI ĐỒNG

Ban hành: 27/12/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

20

Quyết định 254-CP năm 1981 bổ sung chính sách khuyến khích khai hoang phục hoá do Hội đồng Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 254-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 254-CP NGÀY 16-6-1981 BỔ SUNG CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH KHAI HOANG, PHỤC HOÁ Để phát huy tiềm lực về đất đai, lao

Ban hành: 16/06/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174