Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" HOI DONG BO TRUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 78986 công văn

1

Công văn 6261/VPCP-QHQT năm 2013 triển khai kết quả Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á lần thứ 47 do Văn phòng Chính phủ ban hành

6261/VPCP-QHQT,Công văn 6261,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính,Giáo dục VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6261/VPCP-QHQT V/v triển khai kết quả Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục

Ban hành: 30/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

2

Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 77/CT ngày 9/3/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 1787/NN NGÀY31 THÁNG 12 NĂM 1992 VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 77/CT NGÀY 9 THÁNG 3 NĂM 1992 CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 9 tháng 3 năm

Ban hành: 31/12/1992

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

3

Công văn số 1682-CN của Hội đồng Bộ trưởng điều chỉnh giá cước qua phà sông Tiền và sông Hậu

1682-CN,Công văn 1682-CN 1989,Hội đồng Bộ trưởng HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1682-CN Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 1989 CÔNG VĂN CỦA HỘI

Ban hành: 15/09/1989

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2012

4

Công văn về việc thực hiện chế độ trợ cấp mất sức lao động theo quy định tại Quyết định số 60/HĐBTN ngày 01/03/1990 của Hội đồng Bộ trưởng.

3503/LDTBXH-CV,Công văn 3503 1992,Bộ Lao động – Thương binh và X,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3503/LĐTBXH-CV Hà Nội, ngày 24 tháng 11

Ban hành: 24/11/1992

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

5

Công văn số 3225/VPQCP-NN của Văn phòng chính phủ về việc tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị và QĐ số 72-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ QĐ SỐ 72-HĐBT CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG (NAY LÀ CHÍNH PHỦ) Kính gửi: - Uỷ Ban Dân tộc và Miền núi, - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, - Bộ Tài chính, - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Xét đề nghị của Uỷ ban Dân tộc và miền núi (tờ trình số 620/UBDTMN- TH ngày 25

Ban hành: 20/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

6

Công văn hướng dẫn xét khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích trong dịp tổng kết công tác thực hiện Chỉ thị 364/CT ngày 6-11-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

năm 1991 của chủ tịch hội đồng bộ trưởng (nay là thủ tướng chính phủ). Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1991 CÔNG VĂN CỦA BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ SỐ 42/TCCB-ĐP NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN KHEN THƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH TRONG DỊP TỔNG KẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 364/CT NGÀY 6 THÁNG 11 NĂM 1991 CỦA CHỦ

Ban hành: 06/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2008

7

Công văn số 08/CT-TATC của Tòa án nhân dân tối cao về đường lối xử lý một số tội phạm phục vụ chỉ thị 416-CT ngày 3/12/19990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tăng cường công tác điều tra thanh tra xử lý các việc tham nhũng và buôn lậu

CÔNG VĂN VỀ ĐƯỜNG LỐI XỬ LÝ MỘT SỐ TỘI PHẠM PHỤC VỤ CHỈ THỊ 416-CT NGÀY 3-12-1990 CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, THANH TRA, XỬ LÝ CÁC VIỆC THAM NHŨNG VÀ BUÔN LẬU Trong thời gian vừa qua trong việc triển khai chống tham nhũng, chống buôn lậu qua biên giới và một số loại tội phạm kinh tế khác,

Ban hành: 06/12/1990

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Công văn 3876/UB-TM về việc hướng dẫn thi hành các văn bản số 199/CT ngày 12-8-87, 196/CT ngày 21-6-88 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

21-6-88 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 1988 Kính gởi: - UBND các Quận, Huyện - Giám đốc Sở Thương nghiệp TP - Giám đốc Công ty Lương thực TP - Các Công ty trực thuộc UBND TP. Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành

Ban hành: 19/10/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 21/08/1998

Cập nhật: 30/10/2009

9

Công văn 2206/UB-NC về việc tổ chức thực hiện nghị định 27/HĐBT ngày 09-3-88 của Hội đồng Bộ trưởng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

27/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng., Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố phân công các ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện như sau : 1. Giao cho Sở Công nghiệp nghiên cứu xây dựng văn bản hướng dẫn các ngành, các cấp và nhân dân thực hiện nghị định 27/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, trình Ủy ban nhân dân thành phố duyệt

Ban hành: 21/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 21/08/1998

Cập nhật: 30/10/2009

10

Công văn 4731/LĐTBXH-TCGDNN năm 2019 về sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp vào trường cao đẳng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

4731/LDTBXH-TCGDNN,Công văn 4731 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Sáp nhập trường,Trung tâm giáo dục nghề nghiệp,Trường trung cấp,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

11

Công văn 3893/VPCP-QHQT năm 2019 về kết quả Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào lần thứ 6 do Văn phòng Chính phủ ban hành

3893/VPCP-QHQT,Công văn 3893,Văn phòng Chính phủ,Hội nghị Bộ trưởng Lao động,Hội nghị Bộ trưởng Việt Nam Lào 2013,Lao động,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3893/VPCP-QHQT

Ban hành: 09/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

12

Công văn 2205/LĐTBXH-KHTC năm 2018 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

2205/LDTBXH-KHTC,Công văn 2205 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Sự nghiệp môi trường,Kinh phí sự nghiệp môi trường ,Ngân sách sự nghiệp môi trường,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2018

13

Công văn 5420/LĐTBXH-VP năm 2018 công bố lịch tiếp công dân của Bộ trưởng năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

5420/LDTBXH-VP,Công văn 5420,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Quy chế tiếp công dân,Nơi tiếp công dân,Tiếp công dân,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

14

Công văn 2906/BTNMT-TTTNMT về tổ chức hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

2906/BTNMT-TTTNMT,Công văn 2906 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2020,Tổ chức hoạt động Tháng hành động vì môi trường,Chương trình Tháng hành động vì môi trường,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

15

Công văn 1443/LĐTBXH-BHXH năm 2020 về cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

an sinh xã hội lâu dài cho người lao động./. Nơi nhận: - Như trên; - Phó TTCP Trương Hòa Bình (để b/c); - Văn phòng Chính phủ; - Lưu: VT, TTr. BỘ TRƯỞNG Đào Ngọc Dung

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2020

16

Công văn 921/LĐTBXH-TCDN hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ và tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

VN; - Tổ công tác giúp việc BCĐTW; - Lưu: VT, TCDN. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Trọng Đàm PHỤ LỤC 01 NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG (Kèm theo Công văn số 921/LĐTBXH-TCDN ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2017

17

Công văn 2216/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về báo cáo quyết toán niên độ ngân sách năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

2216/LDTBXH-KHTC,Công văn 2216 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Niên độ ngân sách năm ,Niên độ ngân sách hàng năm ,Quyết toán ngân sách năm,Tài chính nhà nước BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2018

18

Công văn 3235/LĐTBXH-BHXH năm 2019 trả lời kiến nghị liên quan tới pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

mới chỉ thể hiện thời điểm lao động nữ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, không thể hiện thời điểm lao động nữ sinh con nên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa đủ cơ sở để trả lời cụ thể./. Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - TT Lê Quân (để báo cáo); - TT Lê Tấn Dũng (để báo cáo);

Ban hành: 05/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2019

19

Công văn 269/LĐTBXH-VPQGGN về thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

269/LDTBXH-VPQGGN,Công văn 269 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thực hiện chính sách giảm nghèo an sinh xã hội,Chính sách giảm nghèo an sinh xã hội 2021,Thực hiện chính sách an sinh xã hội 2021,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

20

Công văn 1049/LĐTBXH-VP năm 2018 về chuẩn bị nội dung Bộ trưởng làm việc với địa phương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thuận, Bình Thuận, dự kiến vào đầu tháng 4 năm 2018. Để chương trình làm việc đạt kết quả, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chuẩn bị Báo cáo về tình hình thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội của 03 địa phương trên năm 2017 và Quý I năm 2018, trong đó đánh giá cụ thể kết quả, tình hình thực hiện,

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139