Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" HOI DONG BO TRUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 72736 công văn

1

Công văn 6261/VPCP-QHQT năm 2013 triển khai kết quả Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á lần thứ 47 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6261/VPCP-QHQT V/v triển khai kết quả Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á lần thứ 47 Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 30/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

2

Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 77/CT ngày 9/3/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

1992 VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 77/CT NGÀY 9 THÁNG 3 NĂM 1992 CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 9 tháng 3 năm 1992, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ra Chỉ thị

Ban hành: 31/12/1992

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

3

Công văn số 1682-CN của Hội đồng Bộ trưởng điều chỉnh giá cước qua phà sông Tiền và sông Hậu

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1682-CN Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 1989 CÔNG VĂN CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 1682 CN NGÀY 5 THÁNG 9 NĂM 1989

Ban hành: 15/09/1989

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2012

4

Công văn về việc thực hiện chế độ trợ cấp mất sức lao động theo quy định tại Quyết định số 60/HĐBTN ngày 01/03/1990 của Hội đồng Bộ trưởng.

HỘI SỐ 3503/LĐTBXH-CV NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 1992 Kính gửi: Sở lao động - thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố. Trong quá trình thực hiện chế độ trợ cấp mất sức lao động theo quy định tại Quyết định số 60/HĐBT ngày 1/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng, các địa phương có phản ánh một số trường hợp nên có sự chiếu cố, xem xét cho

Ban hành: 24/11/1992

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

5

Công văn số 3225/VPQCP-NN của Văn phòng chính phủ về việc tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị và QĐ số 72-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

CHÍNH TRỊ VÀ QĐ SỐ 72-HĐBT CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG (NAY LÀ CHÍNH PHỦ) Kính gửi: - Uỷ Ban Dân tộc và Miền núi, - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, - Bộ Tài chính, - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Xét đề nghị của Uỷ ban Dân tộc và miền núi (tờ trình số 620/UBDTMN- TH ngày 25 tháng 6 năm 1999) về đề cương tổng kết 10 năm thực

Ban hành: 20/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

6

Công văn hướng dẫn xét khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích trong dịp tổng kết công tác thực hiện Chỉ thị 364/CT ngày 6-11-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 42/TCCP-ĐP V/v hướng dẫn khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích trong dịp tổng kết công tác thực hiện chỉ thị 364/ct ngày 6 tháng 11 năm 1991 của chủ tịch hội đồng bộ trưởng (nay là thủ

Ban hành: 06/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2008

7

Công văn số 08/CT-TATC của Tòa án nhân dân tối cao về đường lối xử lý một số tội phạm phục vụ chỉ thị 416-CT ngày 3/12/19990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tăng cường công tác điều tra thanh tra xử lý các việc tham nhũng và buôn lậu

416-CT NGÀY 3-12-1990 CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, THANH TRA, XỬ LÝ CÁC VIỆC THAM NHŨNG VÀ BUÔN LẬU Trong thời gian vừa qua trong việc triển khai chống tham nhũng, chống buôn lậu qua biên giới và một số loại tội phạm kinh tế khác, các cơ quan bảo vệ pháp luật của Trung ương và các địa phương đã

Ban hành: 06/12/1990

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Công văn 3876/UB-TM về việc hướng dẫn thi hành các văn bản số 199/CT ngày 12-8-87, 196/CT ngày 21-6-88 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3876/UB-TM V/v hướng dẫn thi hành các văn bản số 199/CT ngày 12-8-87, 196/CT ngày 21-6-88 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng TP.

Ban hành: 19/10/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 21/08/1998

Cập nhật: 30/10/2009

9

Công văn 2206/UB-NC về việc tổ chức thực hiện nghị định 27/HĐBT ngày 09-3-88 của Hội đồng Bộ trưởng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2206/UB-NC Về việc tổ chức thực hiện nghị định 27/HĐBT ngày 09-3-88 của Hội đồng Bộ trưởng TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06

Ban hành: 21/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 21/08/1998

Cập nhật: 30/10/2009

10

Công văn 3893/VPCP-QHQT năm 2019 về kết quả Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào lần thứ 6 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3893/VPCP-QHQT V/v kết quả Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào lần thứ 6 Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2019

Ban hành: 09/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

11

Công văn 2205/LĐTBXH-KHTC năm 2018 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2205/LĐTBXH-KHTC V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2019 Hà Nội, ngày 06

Ban hành: 06/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2018

12

Công văn 5420/LĐTBXH-VP năm 2018 công bố lịch tiếp công dân của Bộ trưởng năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5420/LĐTBXH-VP V/v công bố lịch tiếp công dân của Bộ trưởng năm 2019 Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 25/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

13

Công văn 921/LĐTBXH-TCDN hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ và tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

để tổng hợp. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qua Tổng cục Dạy nghề để phối hợp giải quyết. Nơi nhận: - Như trên; - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo); - Bộ trưởng (để báo cáo); -

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2017

14

Công văn 2216/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về báo cáo quyết toán niên độ ngân sách năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2216/LĐTBXH-KHTC V/v báo cáo quyết toán niên độ ngân sách năm 2017 Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2018

Ban hành: 06/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2018

15

Công văn 3235/LĐTBXH-BHXH năm 2019 trả lời kiến nghị liên quan tới pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, mỗi ngày được nghỉ 60 phút tính vào giờ làm việc (thời gian nghỉ không dựa vào số giờ làm việc của người lao động). 2. Trường hợp nêu tại Công văn số 2387/LĐTBXH-ATLĐ ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tổng số ngày nghỉ phép người lao động được hưởng là 02 ngày. 3.

Ban hành: 05/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2019

16

Công văn 2139/LĐTBXH-ATLĐ năm 2019 về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi người lao động bị tai nạn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

bệnh viện Vinmec tại Hà Nội”. Vì vậy, không có cơ sở đế người sử dụng lao động chi trả chi phí y tế cho người lao động tham gia bảo hiểm y tế trong trường hợp nêu tại Công văn của quý Công ty. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần DAP số 2 được biết./. Nơi nhận: - Như trên; -

Ban hành: 31/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

17

Công văn 1049/LĐTBXH-VP năm 2018 về chuẩn bị nội dung Bộ trưởng làm việc với địa phương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1049/LĐTBXH-VP V/v chuẩn bị nội dung Bộ trưởng làm việc với địa phương Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2018

18

Công văn 555/LĐTBXH-BĐG về hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Bình đẳng giới) để phối hợp xử lý./. Nơi nhận: - Như trên; - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố; - Vụ KHTC, Bộ

Ban hành: 06/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2018

19

Công văn 1269/LĐTBXH-BHXH năm 2018 về đăng ký và tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

soát viên, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng) được tính vào chi phí kinh doanh và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty. Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để quý Công ty biết và thực hiện./. Nơi nhận: - Như

Ban hành: 03/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2018

20

Công văn 591/LĐTBXH-BTXH năm 2019 về tăng cường thực hiện trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

bảo đảm không bỏ sót đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. e) Đối với những tỉnh, thành phố chưa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 488, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ngành liên quan khẩn trương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án số

Ban hành: 13/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.122.166