Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOI DONG BO TRUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 228004 văn bản

1

Thông báo 133/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Trưởng ban Ban Lễ tang Nhà nước tại cuộc họp phân công tổ chức, phục vụ lễ tang đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), nguyên Tư lệnh bộ đội

133/TB-VPCP Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH, PHÓ TRƯỞNG BAN BAN LỄ TANG NHÀ NƯỚC TẠI CUỘC HỌP PHÂN CÔNG TỔ CHỨC, PHỤC VỤ LỄ TANG ĐỒNG CHÍ TRUNG TƯỚNG ĐỒNG SỸ NGUYÊN, NGUYÊN ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

2

Thông báo 388/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Ban Tổ chức lễ tang tại cuộc họp phân công tổ chức, phục vụ lễ tang đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội

ĐỒNG BỘ TRƯỞNG (NAY LÀ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ) NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, NGUYÊN CỐ VẤN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ngày 03 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban Tổ chức lễ tang đã chủ trì cuộc

Ban hành: 03/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2018

3

Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng 1981

Luật 2-LCT 1981,Quốc hội,Luật tổ chức Hội đồng,Hội đồng Bộ trưởng,Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng,Chủ nhiệm ủy ban Nhà nước,Ủy ban nhà nước,2-LCT/HDNN7,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/07/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

4

Quyết định 411/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2012) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

411/QD-TTg,Quyết định 411 2012,Thủ tướng Chính phủ,Kỷ niệm 100 năm ngày sinh,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 411/QĐ-TTg

Ban hành: 10/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2012

5

Quyết định 56-HĐBT năm 1988 sửa đổi cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

56-HDBT,Quyết định 56-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Cơ cấu tổ chức,Sửa đổi,Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 56-HĐBT Hà Nội, ngày

Ban hành: 01/04/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

6

Quyết định 320/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2012) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

320/QD-TTg,Quyết định 320 2012,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Ban tổ chức,Kỷ niệm 100 năm ngày sinh,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 19/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2012

7

Quyết định 125-HĐBT năm 1992 về đặt Tổng Công ty Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam trực thuộc Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

125-HDBT,Quyết định 125-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 125-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1992

Ban hành: 14/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

8

Nghị định 189-HĐBT Hướng dẫn Pháp lệnh Lãnh sự do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

189-HDBT,Nghị định 189-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Lãnh sự,Hướng dẫn,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 189-HĐBT Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 1992

Ban hành: 04/06/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

9

Quyết định 137-HĐBT năm 1992 về quản lý giá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

137-HDBT,Quyết định 137-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Quản lý giá,Thương mại HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 137-HĐBT Hà Nội , ngày 27 tháng 4 năm 1992

Ban hành: 27/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

10

Nghị định 133-HĐBT năm 1992 Hướng dẫn Luật Báo chí do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

133-HDBT,Nghị định 133-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Báo chí,Hướng dẫn,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 133-HĐBT Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 1992

Ban hành: 20/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

11

Chỉ thị 360-CT năm 1991 về tiếp tục đổi mới chế độ làm việc của Hội đồng Bộ trưởng do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

360-CT,Chỉ thị 360-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 360-CT Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 1991 CHỈ

Ban hành: 05/11/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

12

Nghị định 169-HĐBT năm 1991 về Công chức Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

169-HDBT,Nghị định 169-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Công chức nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 169-HĐBT Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 1991 NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 25/05/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

13

Nghị định 133-HĐBT năm 1991 hướng dẫn Luật công đoàn do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

133-HDBT,Nghị định 133-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Hướng dẫn thi hành Luật công đoàn,Hướng dẫn Luật công đoàn,Lao động - Tiền lương,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 133-HĐBT

Ban hành: 20/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

14

Nghị định 115-HĐBT năm 1991 thi hành Pháp lệnh Đo lường do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

115-HDBT,Nghị định 115-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Đo lường,Hướng dẫn HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115-HĐBT Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 1991

Ban hành: 13/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

15

Nghị định 353-HĐBT Hướng dẫn Luật Thuế lợi tức do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

353-HDBT,Nghị định 353-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Thuế Lợi tức,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 353-HĐBT Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 1990

Ban hành: 02/10/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

16

Nghị định 351-HĐBT năm 1990 Hướng dẫn Luật Thuế doanh thu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

351-HDBT,Nghị định 351-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Thuế Doanh thu,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 351-HĐBT Hà Nội, ngày 02

Ban hành: 02/10/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

17

Nghị định 68-HĐBT ban hành Quy chế chấp hành viên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

68-HDBT,Nghị định 68-HDBT 1990,Hội đồng Bộ trưởng,Quy chế chấp hành viên HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68-HĐBT Hà nội, ngày 06 tháng 3 năm 1990 NGHỊ

Ban hành: 06/03/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

18

Pháp lệnh Thuế Nông nghiệp năm 1983 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

và sản lượng hàng năm, hoặc giá trị sản lượng hàng năm, đối với đất vườn và đất trồng cây lâu năm. Thuế nông nghiệp chủ yếu thu bằng thóc. Việc thu bằng nông sản khác hoặc bằng tiền thay cho hiện vật, do Hội đồng bộ trưởng quy định. Điều 3 Đất khai hoang, đất phục hoá chưa phải chịu thuế nông nghiệp, kể từ vụ thu hoạch đầu tiên,

Ban hành: 25/02/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

19

Quyết định 319-CT năm 1988 về việc uỷ nhiệm xét quyết định thưởng cờ thi đua luân lưu của Hội đồng Bộ trưởng hàng năm do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

319-CT,Quyết định 319-CT 1988,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Hội đồng Bộ trưởng,Thưởng cờ thi đua luân lưu,Văn hóa - Xã hội CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 319-CT Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 23/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

20

Nghị định 30-HĐBT năm 1989 thi hành Luật Đất đai do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

30-HDBT,Nghị định 30-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Thi hành Luật Đất đai,Bất động sản HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 1989

Ban hành: 23/03/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.231