Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOA DON CHUNG TU CUNG UNG DICH VU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 66226 văn bản

1

Chỉ thị 12-CT/TU năm 2021 tăng cường biện pháp thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng, chứng khoán bảo đảm hoạt động mức độ duy trì công suất để cung ứng kịp thời dịch vụ cần thiết, riêng đối với các chi nhánh hoặc phòng giao dịch, có thể hoạt động luân phiên, bố trí nhân sự làm việc trực tiếp theo ca kíp, thực hiện nghiêm giãn cách. - Siết chặt hoạt động của doanh nghiệp: Chỉ những doanh nghiệp dịch vụ thiết yếu về

Ban hành: 22/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

2

Chương trình 02-CTr/TU về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011 – 2015 do Thành ủy Hà Nội ban hành

tập trung, ứng dụng công nghệ cao, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tập trung hỗ trợ về giống, đào tạo kỹ thuật, vật , thiết bị phục vụ sản xuất và chế biến, bảo quản nông sản, hạ tầng kỹ thuật các vùng sản xuất chăn nuôi, trồng trọt tập trung, dồn điền, đổi thửa để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản. Các cơ chế, chính sách ban

Ban hành: 29/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

3

Chỉ thị 10-CT/TU năm 2011 về tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Thành ủy Đà Nẵng ban hành

ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Sau hơn 7 năm triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, 2 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 8/6/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố từng bước đi vào nền nếp. Việc quản lý, khai thác và sử

Ban hành: 04/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2011

4

Chỉ thị 17-CT/ năm 2007 tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới do Ban Bí thư ban hành

cường lãnh đạo và đổi mới công tác tuyên truyền miệng”, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã có bước phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tưởng trong từng thời kỳ, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân, sự thống nhất tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội...

Ban hành: 15/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2012

5

Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

58/2021/ND-CP,Nghị định 58 2021,Chính phủ,Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng,Hoạt động cung ứng thông tin tín dụng,Hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

6

Quyết định 1547/1999/QĐ-TU về Quy chế bổ nhiệm cán bộ do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Công an thành phố, Ban thường vụ quận, huyện ủy căn cứ vào Quy chế này cụ thể hóa trình tự, thủ tục bổ nhiệm đối với cán bộ trong diện được phân cấp quản lý và hướng dẫn cấp dưới thực hiện. Điều 8: Thẩm định, xét duyệt đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp quyết định: 1- Các cơ quan, đơn vị làm tờ trình bổ nhiệm cán

Ban hành: 10/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2021 thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do tỉnh Tiền Giang ban hành

và người dân trên địa bàn tỉnh. Nhằm thực hiện tốt chức năng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân, doanh nghiệp; giúp cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

8

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ

Ban hành: 12/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2018

9

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/CT-UBND Thanh Hóa, ngày 08 tháng 6 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH TRONG CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA Trong những năm qua, thực hiện

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2021

10

Thông 38/2019/TT-NHNN quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

trưởng Vụ Thanh toán; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông quy định về việc cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông này quy định về việc cung ứng dịch vụ

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2020

11

Thông 31/2020/TT-BTTTT về Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

31/2020/TT-BTTTT,Thông 31 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia,Quy chế chứng thực chữ ký số quốc gia,Thủ tục cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2020

12

Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2019 về nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Sơn La

- Hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, thông qua đó nâng cao năng lực, đảm bảo khả năng giám sát và truy xuất hàng hóa trong quá trình cung ứng. 5. Rút ngắn thời gian và giảm chi phí, nâng cao hiệu quả thông quan Đẩy mạnh áp dụng thanh toán trực tuyến trong các dịch vụ công trực tuyến. Cải cách kiểm tra chuyên ngành

Ban hành: 19/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2019

13

Thông báo 92/TB-TCT năm 2021 về khuyến nghị các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử áp dụng theo Thông 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và triển khai công cụ hỗ trợ người nộp thuế kiểm tra thông tin hóa đơn điện tử áp dụng theo khuyến nghị do Tổng cục Thuế ban hành

VÀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ VÀ TRIỂN KHAI CÔNG CỤ HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ KIỂM TRA THÔNG TIN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ÁP DỤNG THEO KHUYẾN NGHỊ Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ có hiệu lực thi hành được quy định tại Điều 59 như sau: “1. Nghị định này có

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

14

Quyết định 2415/QĐ-UBND năm 2021 về Phương án cung ứng, phân phối mặt hàng thiết yếu ứng phó dịch bệnh COVID-19 theo từng cấp độ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

hóa thiết yếu khi thực hiện giãn cách xã hội. - Các đơn vị sản xuất, kinh doanh tăng cường dự trữ hàng hóa thiết yếu, đảm bảo nguồn cung ứng kịp thời khi dịch bệnh lây lan nhanh trên địa bàn tỉnh; tránh đứt, gãy chuỗi cung ứng, sẵn sàng nguồn hàng phục vụ nhân dân và các địa phương có khu vực phong tỏa, cách ly. - Tăng cường phối hợp

Ban hành: 24/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2021

15

Phương án 145/PA-UBND năm 2021 về cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân nhằm ứng phó dịch bệnh Covid-19 theo từng cấp độ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 145/PA-UBND Hưng Yên, ngày 21 tháng 9 năm 2021 PHƯƠNG ÁN CUNG ỨNG HÀNG HÓA THIẾT YẾU PHỤC VỤ NHU CẦU TIÊU DÙNG CỦA NHÂN DÂN NHẰM ỨNG PHÓ DỊCH BỆNH COVID-19 THEO TỪNG CẤP ĐỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN Thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP

Ban hành: 21/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2021

16

Quyết định 718/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ thoát nước trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh năm 2017

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TỪ SƠN NĂM 2017 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số

Ban hành: 13/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2018

17

Kế hoạch 62/KH-UBND triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện ở mức độ 4 và tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đáp ứng yêu cầu với Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021 do tỉnh Ninh Bình ban hành

chính công ích trên địa bàn toàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 15/6/2021. 5. Xem xét, đề nghị đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích ban hành sửa đổi giảm mức giá dịch vụ hiện đang áp dụng, hoàn thành trước ngày 15/6/2021. 6. Rà soát, chuẩn hóa, đồng bộ quy trình nội bộ, quy trình điện tử; các biểu mẫu, e-Form trên Cổng dịch vụ công và

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

18

Thông 04/2019/TT-BTTTT quy định về liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; 3. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; 4. Cơ quan, tổ chức và cá nhân sử dụng chữ ký số công cộng, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; 5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phát triển ứng dụng sử dụng chữ ký số. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông này, các

Ban hành: 05/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2019

19

Quyết định 2341/QĐ-UBND năm 2021 quy định về khung khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2341/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 03 tháng 7 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KHUNG KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA TỔ CHỨC, CÔNG DÂN ĐỐI VỚI VIỆC CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Ban hành: 03/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

20

Quyết định 379/QĐ-UBCK năm 2021 về Tiêu chuẩn cơ sở kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến trên thị trường chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến. Phần mềm ứng dụng và các dịch vụ liên quan đến hoạt động giao dịch của các nhà đầu phải được duy trì hoạt động trên các máy chủ. Không sử dụng máy tính cá nhân đóng vai trò máy chủ và không sử dụng chung máy chủ của các đơn vị khác. 2.1.2. Hệ thống đường truyền kết nối với Sở giao dịch chứng

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.165.57.161