Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HOA DON BAN HANG HOA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 151829 văn bản

1

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

2014 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG Thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ

Ban hành: 16/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

2

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

11/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 11 2018,Bộ Tài chính,Hóa đơn bán hàng hóa,Lập hóa đơn bán hàng hóa,Lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/05/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2018

3

Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

51/2010/ND-CP,Nghị định 51 2010,Chính phủ,Hóa đơn bán hàng hóa,Cung ứng dịch vụ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 51/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 14/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2010

4

Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

04/2014/ND-CP,Nghị định 04 2014,Chính phủ,Hóa đơn bán hàng hóa,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 01

Ban hành: 17/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2014

5

Chỉ thị 20/2010/CT-UBND thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

20/2010/CT-UBND,Chỉ thị 20 2010,Tỉnh Hà Tĩnh,Hóa đơn bán hàng hóa,Hóa đơn bán hàng,Hóa đơn cung ứng dịch vụ,Hóa đơn tỉnh Hà Tĩnh ,Triển khai Nghị định 51 về hóa đơn ,Thương mại UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

6

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

17/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 17 2015,Bộ Tài chính,Lập hóa đơn bán hàng hóa,Lập hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ,Hóa đơn bán hàng hóa,Cung ứng dịch vụ,Bán hàng hóa cung ứng dịch vụ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/06/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

7

Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

153/2010/TT-BTC,Thông tư 153 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Hoá đơn bán hàng hóa,Hoá đơn cung ứng dịch vụ ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 153/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2010

8

Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

26/2015/TT-BTC,Thông tư 26 2015,Bộ Tài chính,Hướng dẫn thuế ,Hướng dẫn thuế GTGT,Văn bản hướng dẫn thuế GTGT,Hóa đơn bán hàng hóa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2015

9

Thông báo 273/TB-TCT năm 2014 kết quả Hội nghị tập huấn và giải đáp nội dung tại Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành

273/TB-TCT,Thông báo 273 2014,Tổng cục Thuế,Hóa đơn bán hàng hóa,Đặt in hóa đơn ,Doanh nghiệp,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 273/TB-TCT

Ban hành: 29/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2014

10

Chỉ thị 12/CT-UBND tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhằm tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2014 do thành phố Cần Thơ ban hành

Số: 12/CT-UBND Cần Thơ, ngày 24 tháng 6 năm 2014 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 Thời gian qua ngành tài chính đã phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị không ngừng nổ lực để phấn đấu hoàn

Ban hành: 24/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2014

11

Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

39/2014/TT-BTC,Thông tư 39 2014,Bộ Tài chính,Hoá đơn bán hàng hóa,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

12

Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

64/2013/TT-BTC,Thông tư 64 2013,Bộ Tài chính,Hoá đơn bán hàng hóa,Hóa đơn chứng từ cung ứng dịch vụ,Hoá đơn cung ứng dịch vụ ,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------

Ban hành: 15/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2013

13

Thông tư 13/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

13/2011/TT-BTC,Thông tư 13 2011,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Hóa đơn bán hàng hóa,Hoá đơn cung ứng dịch vụ ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/2011/TT-BTC Hà

Ban hành: 08/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2011

14

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2010 về tăng cường phối hợp thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2010,Tỉnh Thanh Hóa,Hoá đơn bán hàng hoá ,Hoá đơn cung ứng dịch vụ ,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 19/CT-UBND Thanh Hóa, ngày 27

Ban hành: 27/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2010

15

Thông báo 290/TB-TCT về kết quả hội nghị tập huấn và giải đáp Thông tư 153/2010/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Tổng Cục thuế ban hành

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VÀ GIẢI ĐÁP MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI THÔNG TƯ SỐ 153/2010/TT-BTC NGÀY 28/9/2010 VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ Từ ngày 6/10/2010 đến ngày 19/10/2010, Tổng cục đã tổ chức hội nghị tập huấn Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại 4 khu

Ban hành: 15/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2010

16

Quyết định 2905/QĐ-BTC năm 2010 đính chính Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2905/QD-BTC,Quyết định 2905 2010,Bộ Tài chính,Đính chính Thông tư,Hướng dẫn,Hoá đơn bán hàng hoá ,Hoá đơn cung ứng dịch vụ ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2905/QĐ-BTC

Ban hành: 09/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2010

17

Thông báo 3782/CT-TB triển khai Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3782/CT-TB,Thông báo 3782 2010,Cục thuế TP Hồ Chí Minh,Hoá đơn cung ứng dịch vụ ,Hóa đơn bán hàng hóa,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3782/CT-TB

Ban hành: 25/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2010

18

Chỉ thị 16/2010/CT-UBND tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh Long An

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14/5/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN Nhằm đáp ứng yêu cầu của hội nhập và thông lệ quốc tế; đổi mới phương thức quản lý hóa đơn theo mô hình hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính; đảm bảo phù hợp với

Ban hành: 22/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

19

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2010 về thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

23/CT-UBND,Chỉ thị 23 2010,Tỉnh Ninh Thuận,Hóa đơn bán hàng hóa,Hoá đơn cung ứng dịch vụ ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 23/CT-UBND

Ban hành: 29/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2010

20

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2010 thực hiện nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2010,Thành phố Hà Nội,Hóa đơn bán hàng hóa,Cung ứng dịch vụ,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 19/CT-UBND Hà Nội,

Ban hành: 06/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.165.57.161