Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HA TIEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 105623 văn bản

1

Nghị quyết 573/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

573/NQ-UBTVQH14 Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG MỸ ĐỨC THUỘC THỊ XÃ HÀ TIÊN VÀ THÀNH PHỐ HÀ TIÊN THUỘC TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số

Ban hành: 11/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2018

2

Quyết định 986/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

4 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 THÀNH PHỐ HÀ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

3

Quyết định 1165/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

tháng 5 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 THỊ XÃ HÀ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày

Ban hành: 18/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2018

4

Nghị quyết 638/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về thành lập Tòa án nhân dân thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số: 638/NQ-UBTVQH14 Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2019 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TIÊN THUỘC TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13; Căn cứ

Ban hành: 21/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2019

5

Quyết định 2839/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

năm 2018 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

6

Nghị quyết 55/2013/NQ-HĐND đề nghị thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang

55/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 55,Tỉnh Kiên Giang,Thành lập thành phố,Thành lập thành phố thuộc tỉnh,thành lập thành phố Hà Tiên ,đề nghị thành lập thành phố ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2014

7

Quyết định 3401/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hà Tiên trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang do Tổng cục Hải quan ban hành

3401/QĐ-TCHQ Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU QUỐC TẾ HÀ TIÊN TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH KIÊN GIANG TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành

Ban hành: 19/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2020

8

Quyết định 3028/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu đô thị mới Chùa Hà Tiên, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QHCTXD TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ MỚI CHÙA TIÊN, THÀNH PHỐ VĨNH YÊN GIAI ĐOẠN I (LẦN 3) ỦY BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ban hành ngày 16/9/2015; Căn cứ Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Ban hành: 26/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

9

Quyết định 839/QĐ-BXD năm 2012 công nhận thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

839/QD-BXD,Quyết định 839 2012,Bộ Xây dựng,Công nhận thị xã Hà Tiên,Tỉnh Kiên Giang,Đô thị loại III ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 839/QĐ-BXD Nội, ngày 17 tháng 9

Ban hành: 17/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

10

Quyết định 2014/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu đô thị mới Chùa Hà Tiên, thành phố Vĩnh Yên giai đoạn I (lần 2) do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỈ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ MỚI CHÙA HÀ TIÊN, THÀNH PHỐ VĨNH YÊN GIAI ĐOẠN I (LẦN 2). UỶ BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng; Luật Đất đai; Luật Quy hoạch đô thị; Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày

Ban hành: 05/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2013

11

Quyết định 759/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị mới Chùa Hà Tiên, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

759/QD-UBND,Quyết định 759,Tỉnh Vĩnh Phúc,Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng ,Quy hoạch chi tiết xây dựng Vĩnh Phúc, Quy hoạch xây dựng Chùa Hà Tiên, quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 29/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2013

12

Nghị quyết 41/2012/NQ-HĐND về đặt mới, bổ sung tên đường trên địa bàn thị xã Hà Tiên do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 4 ban hành

năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT MỚI, BỔ SUNG TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HÀ TIÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TƯ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy

Ban hành: 11/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2012

13

Thông báo 355/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc thẩm định báo cáo đầu kỳ dự án đầu tư xây dựng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, thuộc dự án đường hành lang ven biển phía Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

355/TB-BGTVT,Thông báo 355,Bộ Giao thông vận tải,Dự án đầu tư xây dựng,Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên,Đường hành lang ven biển phía nam,Đầu tư,Xây dựng- Đô thị BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 355/TB-BGTVT

Ban hành: 26/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2010

14

Nghị định 28/1999/NĐ-CP về việc đổi tên huyện Hà Tiên thành huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

28/1999/ND-CP,Nghị định 28 1999,Chính phủ,Đổi tên huyện,Hà Tiên,Huyện Kiên Lương,Tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 28/1999/NĐ-CP Nội, ngày 21 tháng 4

Ban hành: 21/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

15

Quyết định 1994/QÐ-UBND năm 2008 phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu dịch vụ - du lịch Mũi Nai, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang tỷ lệ 1/500, quy mô 117.220m2 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

1994/QD-UBND,Quyết định 1994 2008,Tỉnh Kiên Giang,Quy hoạch chi tiết xây dựng,Phê duyệt đồ án quy hoạch,Khu dịch vụ du lịch Mũi Nai,Tỉnh Kiên Giang,Thị xã Hà Tiên,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2010

16

Quyết định 2631/2002/QĐ-BGTVT về công bố khu vực neo đậu làm hàng tại Hà Tiên tỉnh Kiên Giang do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2631/2002/QD-BGTVT,Quyết định 2631 2002,Bộ Giao thông vận tải,Khu vực neo đậu,Khu vực neo đậu làm hàng,Khu vực neo đậu tại Hà Tiên ,Tàu thuyền trong nước ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

17

Quyết định 32/2000/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung thị xã và khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

32/2000/QD-TTg,Quyết định 32 2000,Thủ tướng Chính phủ,Cửa khẩu Hà Tiên,Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên,Quy hoạch chung,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 32/2000/QĐ-TTg

Ban hành: 03/03/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

18

Quyết định 24/2000/QĐ-TTg chuyển Xí nghiệp Vận tải thuộc Công ty Xi măng Hà Tiên I thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

24/2000/QD-TTg,Quyết định 24 2000,Thủ tướng Chính phủ,Xí nghiệp Vận tải,Công ty Xi măng Hà Tiên I,Chuyển thành công ty cổ phần,Công ty Cổ phần,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 21/02/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Nghị quyết số 29/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập xã thuộc thị xã Hà Tiên và các huyện: Kiên Lương, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiên Lương để thành lập huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang do Chính phủ ban hành

VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THÀNH LẬP XÃ THUỘC THỊ XÃ TIÊN VÀ CÁC HUYỆN: KIÊN LƯƠNG, TÂN HIỆP, GIỒNG RIỀNG, VĨNH THUẬN; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN KIÊN LƯƠNG ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN GIANG THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 29/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2009

20

Thông tư 13/1999/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực cửa khẩu Hà Tiên tỉnh Kiên Giang do Bộ Tài chính ban hành

13/1999/TT-BTC,Thông tư 13 1999,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính,Cửa khẩu Hà Tiên,Tỉnh Kiên Giang,Doanh nghiệp,Đầu tư BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/1999/TT-BTC Nội, ngày 03

Ban hành: 03/02/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101