Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HA NOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 139730 văn bản

1

Kế hoạch 50/KH-UBND về Khuyến công thành phố Hà Nội năm 2018

50/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Chính sách khuyến công,Chương trình khuyến công,Đề án khuyến công,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/KH-UBND Hà Nội

Ban hành: 21/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

2

Quyết định 6920/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án “Phố Sách Hà Nội” do thành phố Hà Nội ban hành

6920/QD-UBND,Quyết định 6920 2016,Thành phố Hà Nội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6920/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 15/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2017

3

Kế hoạch 39/KH-UBND về công nghệ thông tin thành phố Hà Nội năm 2019

39/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Hoạt động công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin,Quản lý công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/KH-UBND

Ban hành: 12/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

4

Quyết định 1616/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học Hà Nội do thành phố Hà Nội ban hành

1616/QD-UBND,Quyết định 1616,Thành phố Hà Nội,Hội Khuyến học Hà Nội,Hội Khuyến học,Phê duyệt Điều lệ,Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội ,Phê duyệt Điều lệ hội ,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

5

Kế hoạch 232/KH-UBND năm 2018 về phòng chống dịch thành phố Hà Nội năm 2019

232/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Phòng chống dịch bệnh,Triển khai biện pháp phòng chống dịch,Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

6

Quyết định 418/QĐ-UBND năm 2017 về tổ chức lại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội, Quỹ Phát triển đất thành phố Hà Nội, Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

418/QD-UBND,Quyết định 418 2017,Thành phố Hà Nội,Quỹ bảo vệ môi trường,Tổ chức lại,Quỹ Đầu tư phát triển,Quỹ phát triển đất,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2017

7

Kế hoạch 03/KH-UBND phòng chống dịch thành phố Hà Nội năm 2017

03/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Công tác phòng chống dịch bệnh,Hỗ trợ phòng chống dịch bệnh,truyền thông phòng chống dịch bệnh,Tăng cường phòng chống dịch bệnh ,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2017

8

Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2018 về phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030 do thành phố Hà Nội ban hành

168/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Tầm vóc người Việt,Phát triển thể lực tầm vóc người Việt ,Nâng cao sức khỏe ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 168/KH-UBND

Ban hành: 28/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

9

Kế hoạch 160/KH-UBND về tổ chức Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2018

160/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Chương trình khuyến mại,Khuyến mại,Hàng hóa khuyến mại,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 160/KH-UBND Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2018

10

Kế hoạch 140/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội năm 2018

140/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Công tác thông tin,Thông tin đối ngoại ,Đối ngoại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/KH-UBND

Ban hành: 18/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2018

11

Quyết định 1689/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Điều lệ Hội Hô hấp thành phố Hà Nội

1689/QD-UBND,Quyết định 1689 2018,Thành phố Hà Nội,Phê duyệt Điều lệ,Phê duyệt Điều lệ hội ,Phê duyệt Điều lệ tổ chức ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2018

12

Quyết định 4962/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Điều lệ Hội Nội khoa thành phố Hà Nội

4962/QD-UBND,Quyết định 4962 2017,Thành phố Hà Nội,Điều lệ hội,Phê chuẩn Điều lệ Hội ,Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2017

13

Kế hoạch 227/KH-UBND phòng chống dịch thành phố Hà Nội năm 2016

227/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Công tác phòng chống dịch bệnh,Phòng chống dịch bệnh nguy hiểm,Phòng chống bệnh do vi rút Ebola,Phòng chống dịch cúm A H7N9,Phòng bệnh dịch hạch ,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2016

14

Kế hoạch 245/KH-UBND năm 2017 về phòng chống dịch thành phố Hà Nội năm 2018

245/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Phòng chống dịch bệnh,Công tác phòng chống dịch bệnh,Triển khai biện pháp phòng chống dịch,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2018

15

Quyết định 6025/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội do thành phố Hà Nội ban hành

6025/QD-UBND,Quyết định 6025 2017,Thành phố Hà Nội,Di sản văn hóa quốc gia ,Hội di sản văn hóa Việt Nam,Di sản văn hóa,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2017

16

Quyết định 6156/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Ủy

6156/QD-UBND,Quyết định 6156 2019,Thành phố Hà Nội,Quy hoạch kiến trúc,Thủ tục hành chính Hà Nội,Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

17

Quyết định 381/QĐ-UBND năm 2017 về tổ chức lại Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường Hà Nội, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế, Trung tâm Kiểm nghiệm Hà Nội, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Hà Nội, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Hà Nội và Quỹ hỗ trợ phòng,

381/QD-UBND,Quyết định 381 2017,Thành phố Hà Nội,Trung tâm y tế dự phòng,Trung tâm y tế,Tổ chức lại,Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2017

18

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội

23/2019/QD-UBND,Quyết định 23 2019,Thành phố Hà Nội,Bảo vệ môi trường,Môi trường làng nghề ,Bảo vệ môi trường làng nghề ,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

19

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

29/2017/QD-UBND,Quyết định 29 2017,Thành phố Hà Nội,Phí lệ phí,Pháp luật về phí lệ phí,Quy định thu phí lệ phí ,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2017

20

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND về Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

17/2019/QD-UBND,Quyết định 17 2019,Thành phố Hà Nội,Quy chế khen thưởng,Khen thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu ,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113