Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" GIAO THONG - VAN TAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 187315 văn bản

Ban hành: 31/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2013

1

Quyết định 508/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Phú Thọ

508/QD-UBND,Quyết định 508 2019,Tỉnh Phú Thọ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 508/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 12 tháng 3

Ban hành: 12/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

2

Quyết định 913/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông - Vận tải Khánh Hòa

913/QD-UBND,Quyết định 913 2015,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 913/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 13 tháng 04

Ban hành: 13/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2015

3

Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông - Vận tải Khánh Hòa

460/QD-UBND,Quyết định 460 2015,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 460/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 14 tháng 02

Ban hành: 14/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2015

4

Nghị quyết 44/2012/NQ-HĐND sửa đổi quy định mức thu, quản lý, sử dụng khoản phí thuộc ngành Giao thông - Vận tải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

44/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 44 2012,Tỉnh Tiền Giang,Sửa đổi mức thu phí Giao thông ,Phí giao thông Tiền Giang,Quản lý khoản phí ngành giao thông ,Phí Giao thông,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 14/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2013

5

Quyết định 1110/QĐ-CT năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Quảng Trị

1110/QD-CT,Quyết định 1110 2012,Tỉnh Quảng Trị,Công bố thủ tục hành chính,Sửa đổi bổ sung,Sở Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2012

6

Quyết định 1628/2006/QĐ-UBND thành lập Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải Phú Thọ

1628/2006/QD-UBND,Quyết định 1628 2006,Tỉnh Phú Thọ,Thanh tra Sở Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1628/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 07/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

7

Quyết định 3715/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Khánh Hòa

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

8

Quyết định 3159/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; Sở Giao thông - Vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương Khánh Hòa

--------------- Số: 3159/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 24 tháng 11 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG; SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI; SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN; SỞ CÔNG THƯƠNG KHÁNH HÒA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH

Ban hành: 24/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2014

9

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Trị

11/2009/QD-UBND,Quyết định 11 2009,Tỉnh Quảng Trị,Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2009/QĐ-UBND

Ban hành: 01/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2013

10

Thông báo 563/TB-BGTVT năm 2013 về kết quả kiểm tra thực hiện biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông - vận tải đường bộ và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô tuyến cố định tại tỉnh Bình Định

563/TB-BGTVT,Thông báo 563 2013,Bộ Giao thông vận tải,Trật tự an toàn giao thông,Điều kiện kinh doanh vận tải,Kết quả kiểm tra,Thương mại,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 19/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2013

11

Quyết định 3134/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Khánh Hòa

3134/QD-UBND,Quyết định 3134 2013,Tỉnh Khánh Hòa,Công bố thủ tục hành chính ,Công bố thủ tục hành chính mới,Công bố thủ tục hành chính sửa đổi ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

12

Quyết định 1069/QĐ-UBND năm 2008 quy định các loại thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông - Vận tải do tỉnh Lâm Đồng ban hành

1069/QD-UBND,Quyết định 1069 2008,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1069/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 28 tháng 4

Ban hành: 28/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

13

Quyết định 3463/2002/QĐ-UBND ban hành quy chế làm việc của Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Long An

3463/2002/QD-UBND,Quyết định 3463 2002,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3463/2002/QĐ-UB Tân An, ngày 8

Ban hành: 08/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

14

Quyết định 1435/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt điều chỉnh Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bình Thuận

1435/QD-UBND,Quyết định 1435 2007,Tỉnh Bình Thuận,Phê duyệt điều chỉnh,Đề án cải cách thủ tục hành chính,Cơ chế một cửa,Sở Giao thông vận tải,Tỉnh Bình Thuận,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2012

15

Quyết định 81/2004/QĐ-UB về thành lập Trung tâm Sát hạch lái xe Quảng Nam trực thuộc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Nam

81/2004/QD-UB,Quyết định 81 2004,Tỉnh Quảng Nam,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 81/2004/QĐ-UB Tam Kỳ, ngày 14 tháng 10 năm 2004.

Ban hành: 14/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

16

Nghị quyết 242/2010/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý, sử dụng các khoản phí thuộc ngành Giao thông - Vận tải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 21 ban hành

Mỹ Tho, ngày 23 tháng 7 năm 2010 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC KHOẢN PHÍ THUỘC NGÀNH GIAO THÔNG - VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 21 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn

Ban hành: 23/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2010

17

Quyết định 2711/2003/QĐ-UB Ban hành quy chế về Tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông - Vận tải do Tỉnh Quảng Trị ban hành

2711/2003/QD-UB,Quyết định 2711 2003,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải UBND TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2711/2003/QĐ-UB Đông Hà, ngày 25 tháng 11

Ban hành: 25/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2015

18

Quyết định 291/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

291/QD-UBND,Quyết định 291 2009,Tỉnh Tuyên Quang,Công bố bộ thủ tục hành chính,Sở Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2011

19

Quyết định 1956/QĐ-UBND năm 2009 về công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

1956/QD-UBND,Quyết định 1956 2009,Tỉnh Khánh Hòa,Công bố bộ thủ tục hành chính,Sở Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2011

20

Quyết định 3322/QĐ-UBND năm 2007 huỷ bỏ Quyết định 81/2004/QĐ-UB thành lập trung tâm sát hạch lái xe trực thuộc sở giao thông - vận tải do tỉnh Quảng Nam ban hành

3322/QD-UBND,Quyết định 3322 2007,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3322/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 22 tháng

Ban hành: 22/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.253.192
server251