Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" GIAO DUC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 103314 văn bản

1

Luật giáo dục 2019

Luật 43 2019,Quốc hội,Công tác giáo dục,Cơ sở giáo dục,Giáo dục,43/2019/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 43/2019/QH14 Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

2

Lệnh công bố Luật Giáo dục 2019

05/2019/L-CTN,Lệnh 05 2019,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật Giáo dục,Lệnh công bố Luật,Luật giáo dục,Giáo dục CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2019/L-CTN Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2019

3

Kế hoạch 3729/KH-UBND năm 2021 về tổ chức dạy học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương

3729/KH-UBND,Tỉnh Hải Dương,Tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở phổ thông Hải Dương,Tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp,Dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục thường xuyên,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 12/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2021

4

Quyết định 2289/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Long

2289/QD-UBND,Quyết định 2289 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Kế hoạch thời gian năm học 2021 2022 tỉnh Vĩnh Long,Kế hoạch thời gian năm học với mầm non tỉnh Vĩnh Long,Thời gian năm học với giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Long,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2021

5

Kế hoạch 5096/KH-UBND năm 2021 về thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Bến Tre ban hành

5096/KH-UBND,Tỉnh Bến Tre,Thời gian năm học 2021 2022 giáo dục mầm non,Thời gian năm học 2021 2022 tỉnh Bến Tre,Thời gian năm học 2021 2022 giáo dục phổ thông,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2021

6

Quyết định 1227/QĐ-UBND năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi

1227/QD-UBND,Quyết định 1227 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 2022 Quảng Ngãi,Thời gian năm học với giáo dục mầm non tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch thời gian năm học với phổ thông tỉnh Quảng Ngãi,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 18/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2021

7

Quyết định 2255/QĐ-CT năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

2255/QD-CT,Quyết định 2255 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 2022 tỉnh Vĩnh Phúc,Khung kế hoạch thời gian năm học với mầm non tỉnh Vĩnh Phúc,Thời gian năm học với giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 17/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2021

8

Quyết định 1727/QĐ-UBND năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định

1727/QD-UBND,Quyết định 1727 2021,Tỉnh Nam Định,Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 2022 tỉnh Nam Định,Kế hoạch thời gian năm học với mầm non tỉnh Nam Định,Thời gian năm học với giáo dục phổ thông tỉnh Nam Định,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 13/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2021

9

Quyết định 1014/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh

1014/QD-UBND,Quyết định 1014 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch thời gian năm học 2021 2022 tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch thời gian năm học của mầm non tỉnh Bắc Ninh,Thời gian năm học của giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Ninh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2021

10

Quyết định 2274/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng

2274/QD-UBND,Quyết định 2274 2021,Thành phố Hải Phòng,Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Hải Phòng,Kế hoạch thời gian năm học giáo dục phổ thông Hải Phòng,Kế hoạch thời gian năm học giáo dục thường xuyên,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 12/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2021

11

Quyết định 3045/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa

3045/QD-UBND,Quyết định 3045 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Kế hoạch thời gian năm học 2021 2022 tỉnh Thanh Hóa,Kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non Thanh Hóa,Kế hoạch thời gian năm học với giáo dục phổ thông Thanh Hóa,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 11/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2021

12

Quyết định 2105/QĐ-UBND năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị

2105/QD-UBND,Quyết định 2105 2021,Tỉnh Quảng Trị,Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 2022 tỉnh Quảng Trị,Thời gian năm học với giáo dục mầm non tỉnh Quảng Trị,Kế hoạch thời gian năm học với phổ thông tỉnh Quảng Trị,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2021

13

Quyết định 1877/QĐ-UBND năm 2021 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang

1877/QD-UBND,Quyết định 1877 2021,Tỉnh An Giang,Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 2022 tỉnh An Giang,Kế hoạch thời gian năm học của mầm non tỉnh An Giang,Thời gian năm học của giáo dục phổ thông tỉnh An Giang,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 11/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2021

14

Quyết định 1896/QĐ-UBND năm 2021 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên

1896/QD-UBND,Quyết định 1896 2021,Tỉnh Hưng Yên,Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 2022 tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch thời gian năm học với mầm non tỉnh Hưng Yên,Thời gian năm học với giáo dục phổ thông tỉnh Hưng Yên,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2021

15

Quyết định 1479/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn

1479/QD-UBND,Quyết định 1479 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch thời gian năm học 2021 2022 tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch thời gian năm học với mầm non tỉnh Bắc Kạn,Thời gian năm học với giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Kạn,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2021

16

Quyết định 1673/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Giang

1673/QD-UBND,Quyết định 1673 2021,Tỉnh Bắc Giang,Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non,Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục phổ thông,Kế hoạch thời gian năm học 2021 2022 tỉnh Bắc Giang,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2021

17

Quyết định 653/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình

653/QD-UBND,Quyết định 653 2021,Tỉnh Ninh Bình,Kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non Ninh Bình,Kế hoạch thời gian năm học với giáo dục phổ thông Ninh Bình,Thời gian năm học 2021 2022 với giáo dục thường xuyên,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2021

18

Kế hoạch 159/KH-BGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

159/KH-BGDDT,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công tác phổ biến pháp luật của ngành giáo dục,Công tác giáo dục pháp luật của ngành giáo dục,Giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2021,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

19

Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018

Luật 34 2018,Quốc hội,Giáo dục đại học,Phát triển giáo dục đại học,Luật giáo dục đại học ,34/2018/QH14,Giáo dục QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 34/2018/QH14 Hà Nội, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

20

Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách không thu giá dịch vụ giáo dục (học phí) học kỳ I năm học 2021-2022 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

24/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2021,Tỉnh Hậu Giang,Chính sách không thu giá dịch vụ giáo dục năm học 2021 2022,Chính sách không thu học phí học kỳ I tỉnh Hậu Giang,Không thu học phí học kỳ I các cơ sở mầm non tỉnh Hậu Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG --------

Ban hành: 26/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.172.77