Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" GIAO DUC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 99659 văn bản

1

Luật giáo dục 2019

Luật 43 2019,Quốc hội,Công tác giáo dục,Cơ sở giáo dục,Giáo dục,43/2019/QH14 QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 43/2019/QH14 Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

2

Lệnh công bố Luật Giáo dục 2019

05/2019/L-CTN,Lệnh 05 2019,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật Giáo dục,Lệnh công bố Luật,Luật giáo dục,Giáo dục CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2019/L-CTN Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2019

3

Kế hoạch 159/KH-BGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

159/KH-BGDDT,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công tác phổ biến pháp luật của ngành giáo dục,Công tác giáo dục pháp luật của ngành giáo dục,Giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2021,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

4

Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018

Luật 34 2018,Quốc hội,Giáo dục đại học,Phát triển giáo dục đại học,Luật giáo dục đại học ,34/2018/QH14,Giáo dục QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 34/2018/QH14 Hà Nội, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

5

Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

37/2020/TT-BGDDT,Thông tư 37 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử,Tổ chức hoạt động cổng thông tin điện tử,Hoạt động thư điện tử và cổng thông tin điện tử,Công nghệ thông tin,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

6

Quyết định 2027/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định

2027/QD-UBND,Quyết định 2027 2020,Tỉnh Nam Định,Kế hoạch thời gian năm học 2020 2021 giáo dục mầm non,Kế hoạch thời gian năm học 2020 2021 giáo dục phổ thông,Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 2021 Nam Định,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

7

Quyết định 2082/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

2082/QD-UBND,Quyết định 2082 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 2021,Kế hoạch thời gian giáo dục mầm non năm 2020 2021,Kế hoạch thời gian giáo dục phổ thông năm 2020 2021,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

8

Quyết định 1444/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn

1444/QD-UBND,Quyết định 1444 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch thời gian 2020 2021 giáo dục phổ thông,Khung kế hoạch thời gian 2020 2021 giáo dục mầm non,Kế hoạch thời gian năm học 2020 2021 Bắc Kạn,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

9

Quyết định 2182/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam

2182/QD-UBND,Quyết định 2182 2020,Tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 giáo dục mầm non,Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 giáo dục phổ thông,Kế hoạch thời gian năm học 2020 2021 Quảng Nam,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

10

Quyết định 2350/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng

2350/QD-UBND,Quyết định 2350 2020,Thành phố Hải Phòng,Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 giáo dục mầm non,Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 giáo dục phổ thông,Kế hoạch thời gian năm học 2020 2021 Hải Phòng,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

11

Quyết định 1388/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng

1388/QD-UBND,Quyết định 1388 2020,Tỉnh Cao Bằng,Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 giáo dục mầm non,Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 giáo dục phổ thông,Kế hoạch thời gian năm học 2020 2021 Cao Bằng,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

12

Quyết định 515/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình

515/QD-UBND,Quyết định 515 2020,Tỉnh Ninh Bình,Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non,Kế hoạch thời gian năm học giáo dục phổ thông,Kế hoạch thời gian năm học 2020 2021 Ninh Bình,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

13

Quyêt định 1054/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh

1054/QD-UBND,Quyết định 1054 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch thời gian năm học tỉnh Bắc Ninh 2020 2021,Kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non,Kế hoạch thời gian năm học của giáo dục phổ thông,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

14

Quyết định 696/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai

696/QD-UBND,Quyết định 696 2020,Tỉnh Gia Lai,Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 giáo dục mầm non,Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 giáo dục phổ thông,Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 Gia Lai,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

15

Quyết định 1666/QĐ-UBND năm 2020 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên

1666/QD-UBND,Quyết định 1666 2020,Tỉnh Hưng Yên,Khung kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non,Khung kế hoạch thời gian năm học giáo dục phổ thông,Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 2021,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

16

Quyết định 1799/QĐ-UBND năm 2020 về Khung Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang

1799/QD-UBND,Quyết định 1799 2020,Tỉnh An Giang,Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 giáo dục mầm non,Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 giáo dục phổ thông,Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 2021 An Giang,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

17

Quyết định 470/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai

470/QD-UBND,Quyết định 470 2020,Tỉnh Gia Lai,Gia Lai sửa đổi Kế hoạch thời gian năm học 2019 2020,Sửa đổi Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non,Sửa đổi thời gian năm học giáo dục phổ thông Gia Lai,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

18

Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng

715/QD-UBND,Quyết định 715 2020,Tỉnh Cao Bằng,Sửa đổi Kế hoạch thời gian năm học tỉnh Cao Bằng,Sửa đổi Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non,Sửa đổi kế hoạch thời gian năm học 2019 2020,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

19

Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014

Luật 74 2014,Quốc hội,Giáo dục nghề nghiệp,Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014,74/2014/QH13,Lao động - Tiền lương,Giáo dục QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 74/2014/QH13 Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

20

Kế hoạch 115/KH-BGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

115/KH-BGDDT,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật ,Phổ biến giáo dục pháp luật ,Tổ chức giáo dục pháp luật,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server251