Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" GIAI THE THI TRAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 85531 văn bản

1

Nghị quyết 111/2008/NQ-HĐND giải thể thị trấn nông trường Thống Nhất để thành lập thị trấn Thống Nhất thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIẢI THỂ THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG THỐNG NHẤT ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN THỐNG NHẤT THUỘC HUYỆN YÊN ĐỊNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 12 Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 72/2004/NĐ- CP ngày 5/10/2004 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô

Ban hành: 20/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2014

2

Nghị quyết 52/NQ-CP về việc giải thể thị trấn nông trường Thống Nhất; điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn Thống Nhất thuộc huyện Yên Định và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bút Sơn thuộc huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa do Chính phủ ban hành

Số: 52/NQ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIẢI THỂ THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG THỐNG NHẤT; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN THỐNG NHẤT THUỘC HUYỆN YÊN ĐỊNH VÀ MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN BÚT SƠN THUỘC HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA CHÍNH PHỦ

Ban hành: 15/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2009

3

Nghị định 87/1999/NĐ-CP về việc giải thể thị trấn nông trường Sông Bôi thuộc huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình

87/1999/ND-CP,Nghị định 87 1999,Chính phủ,Giải thể thị trấn,Huyện Lạc Thủy,Tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87/1999/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 1999

Ban hành: 31/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

4

Nghị định 05/NĐ-CP về việc giải thể thị trấn Nông trường Yên Thế, huyện Yên Thế; điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Yên Thế, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

05/ND-CP,Nghị định 05 2008,Chính phủ,Huyện Sơn Động,Huyện Yên Thế,Nông trường Yên Thế,Giải thể thị trấn nông trường,Điều chỉnh địa giới hành chính,Tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 06/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2008

5

Nghị quyết 05/NQ-CP năm 2011 giải thể thị trấn nông trường và điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn: Bắc Sơn thuộc huyện Phổ Yên, Sông Cầu thuộc huyện Đồng Hỷ, Quân Chu thuộc huyện Đại Từ; thành lập phường Tích Lương thuộc thành phố Thái Nguyên và phường Bách Quang thuộc thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên do Chính phủ ban hành

GIẢI THỂ CÁC THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP CÁC THỊ TRẤN: BẮC SƠN THUỘC HUYỆN PHỔ YÊN, SÔNG CẦU THUỘC HUYỆN ĐỒNG HỶ, QUÂN CHU THUỘC HUYỆN ĐẠI TỪ; THÀNH LẬP PHƯỜNG TÍCH LƯƠNG THUỘC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN VÀ PHƯỜNG BÁCH QUANG THUỘC THỊ XÃ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ

Ban hành: 13/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2011

6

Nghị quyết 98/2007/NQ-HĐND về chia tách xã thuộc huyện Than Uyên, Tam Đường, Mường Tè; giải thể thị trấn nông trường Than Uyên để thành lập thị trấn Tân Uyên huyện Than Uyên thuộc tỉnh Lai Châu

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC: CHIA TÁCH CÁC XÃ THUỘC CÁC HUYỆN THAN UYÊN, TAM ĐƯỜNG, MƯỜNG TÈ; GIẢI THỂ THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG THAN UYÊN ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN TÂN UYÊN HUYỆN THAN UYÊN THUỘC TỈNH LAI CHÂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định

Ban hành: 10/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

7

Nghị định 118/2007/NĐ-CP về việc giải thể thị trấn nông trường Cam Bố Hạ, huyện Lạng Giang; điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân An để thành lập thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

118/2007/ND-CP,Nghị định 118 2007,Chính phủ,Nông trường Cam Bố Hạ,Giải thể thị trấn nông trường,Điều chỉnh địa giới hành chính,Tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 118/2007/NĐ-CP

Ban hành: 12/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2007

8

Nghị định 15/2004/NĐ-CP về việc giải thể thị trấn nông trường để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thuỷ, Như Xuân, Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá

15/2004/ND-CP,Nghị định 15 2004,Chính phủ,Thị trấn nông trường,Giải thể thị trấn,Thành lập thị trấn,Thành lập thị xã,Huyện Ngọc Lạc,Huyện Thạch Thành,Huyện Cẩm Thủy,Huyện Như Xuân,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

9

Nghị định 09/2004/NĐ-CP về việc mở rộng thị xã và thành lập phường thuộc thị xã Hà Tĩnh, giải thể thị trấn nông trường và thành lập xã thuộc các huyện Thạch Hà, Hương Khê, Hương Sơn và Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

09/2004/ND-CP,Nghị định 09 2004,Chính phủ,Mở rộng thị xã,Thành lập phường,Giải thể thị trấn,Thị trấn nông trường,Thành lập xã,Huyện Thạch Hà,Thị xã Hà Tĩnh,Huyện Hương Khê,Tỉnh Hà Tĩnh,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

10

Nghị định 09/2002/NĐ-CP về việc giải thể thị trấn nông trường Chí Linh để thành lập thị trấn Bến Tắm thuộc huyện Chí Linh và đổi tên xã Ninh Thọ thành xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

09/2002/ND-CP,Nghị định 09 2002,Chính phủ,Giải thể thị trấn,Đổi tên xã,Thị trấn nông trường Chí Linh,Thị trấn Bến Tắm,Huyện Chí Linh,Xã Ninh Thọ,Xã Hồng Phong,Huyện Ninh Giang,Tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Quyết định 79-BT năm 1977 về việc thành lập một số thị trấn thuộc các huyện Mai Sơn, Phú Yên, Sông Mã, Mộc Châu và giải thể thị trấn Vạn Yên thuộc huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La do Phủ Thủ tướng ban hành

Nội, ngày 13 tháng 04 năm 1977 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP MỘT SỐ THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN MAI SƠN, PHÚ YÊN, SÔNG MÃ, MỘC CHÂU VÀ GIẢI THỂ THỊ TRẤN VẠN YÊN THUỘC HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA. BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG Căn cứ vào quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ

Ban hành: 13/04/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

12

Quyết định 15-BT năm 1974 thành lập thị trấn Tam- điệp trực thuộc tỉnh Ninh Bình và giải thể thị trấn nông trường Đồng Giao thuộc huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

TRẤN TAM- ĐIỆP TRỰC THUỘC TỈNH NINH BÌNH VÀ GIẢI THỂ THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG ĐỒNG GIAO THUỘC HUYỆN YÊN MÔ TỈNH NINH BÌNH BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG Căn cứ vào quyết định số 214- CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ uỷ nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới hành chính có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn: Theo

Ban hành: 23/02/1974

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

13

Quyết định 100/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đến năm 2035

phúc --------------- Số: 100/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 08 tháng 02 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ QUY HOẠCH CHUNG THỊ TRẤN SA THẦY, HUYỆN SA THẦY, TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2035 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

14

Quyết định 2660/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chí đánh giá và quy trình công nhận “Phường - xã - thị trấn sạch”, “Phường - xã - thị trấn sạch và xanh” và “Phường - xã - thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường” do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

“Phường - xã - thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường”. Điều 2. Căn cứ vào Bộ Tiêu chí này, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức đoàn thể thực hiện rà soát, đánh giá phường - xã - thị trấn đạt các tiêu chuẩn

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

15

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể dục thể thao ngoài trời cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao của các xã, phường, thị trấn và khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ KHU THỂ THAO Ở CÁC THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 17 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

16

Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao do tỉnh Gia Lai ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 242/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 25 tháng 02 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC CHUẨN HÓA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ DỤC THỂ

Ban hành: 25/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2020

17

Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025

ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án “Mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025. Điều 2. Các Sở, Ngành, địa phương có liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện Đề án đảm bảo đạt hiệu quả, đúng quy định. Giao Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

18

Kế hoạch 75/KH-UBND thực hiện giải pháp giữ vững xã không có ma túy và kéo giảm xã, phường, thị trấn có ma túy năm 2021 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số: 75/KH-UBND Đồng Tháp, ngày 15 tháng 3 năm 2021 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP GIỮ VỮNG XÃ KHÔNG CÓ MA TÚY VÀ KÉO GIẢM XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CÓ MA TÚY NĂM 2021 Thực hiện Kế hoạch số 172-KH/TU ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

19

Quyết định 2419/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn do thành phố Cần Thơ ban hành

Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký; đồng thời bãi bỏ thủ tục hành chính có số thứ tự 51 phần thủ tục hành chính cấp thành phố; thủ tục hành chính có số thứ tự 12 phần thủ tục hành chính cấp huyện; thủ tục hành

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

20

Quyết định 3113/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn của tỉnh Thừa Thiên Huế

năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị

Ban hành: 04/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219