Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DOI TEN XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 83464 văn bản

1

Nghị định 14/2004/NĐ-CP về việc thành lập phường Thịnh Đán và đổi tên xã Thịnh Đán thành Quyết Thắng thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

14/2004/ND-CP,Nghị định 14 2004,Chính phủ,Thành lập phường,Đổi tên xã,Xã Quyết Thắng,Phường Thịnh Đán,Tỉnh Thái Nguyên,Thành phố Thái Nguyên,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 09/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

2

Nghị định 07/2004/NĐ-CP về việc thành lập phường thuộc thị Đồng Hới và đổi tên xã thuộc huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình

07/2004/ND-CP,Nghị định 07 2004,Chính phủ,Thành lập phường,Đổi tên xã,Thị Đồng Hới,Huyện Lệ Thủy,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/2004/NĐ-CP Hà

Ban hành: 02/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

3

Nghị định 112/2003/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Cẩm Xuyên và Vũ Quang, đổi tên xã Vũ Quang thành Hương Quang thuộc huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

112/2003/ND-CP,Nghị định 112 2003,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Đổi tên xã,Huyện Cẩm Xuyên,Huyện Vũ Quang, Hương Quang,Tỉnh Hà Tĩnh,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 03/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Nghị định 40/2001/NĐ-CP về việc thành lập các thuộc huyện Đắkglei và huyện Đắk tô, tỉnh Kon tum. Đổi tên xã Măng Xăng, huyện Đắk tô thành Tè xăng

40/2001/ND-CP,Nghị định 40 2001,Chính phủ,Thành lập xã,Đổi tên xã,Huyện Đắk Glei,Huyện Đắk Tô,Tỉnh Kon Tum,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 40/2001/NĐ-CP

Ban hành: 13/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

5

Nghị định 42/2000/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận và đổi tên xã Tân Sơn thành Lương Sơn

42/2000/ND-CP,Nghị định 42 2000,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Đổi tên xã,Huyện Ninh Sơn,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 42/2000/NĐ-CP Hà Nội , ngày 30

Ban hành: 30/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

6

Nghị định 70/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập , đổi tên xã thuộc các huyện Đắk R'Lấp, Đắk Song, Đắk Mil và Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

70/2005/ND-CP,Nghị định 70 2005,Chính phủ,Huyện Đắk R'Lấp,Huyện Đắk Song,Huyện Đắk Mil,Huyện Krông Nô,Tỉnh Đắk Nông,Đổi tên xã,Thành lập ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 06/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Nghị định 145/2003/NĐ-CP về việc thành lập huyện Tây Trà; mở rộng thị trấn, thành lập đổi tên xã thuộc các huyện Bình Sơn, Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

145/2003/ND-CP,Nghị định 145 2003,Chính phủ,Thành lập huyện,Thành lập xã,Đổi tên xã,Mở rộng thị trấn,Huyện Tây Trà,Huyện Bình Sơn,Huyện Lý Sơn,Tỉnh Quảng Ngãi,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 01/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Nghị định 29/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Núi Sam, thị Châu Đốc, thị trấn PHú Hoà và đổi tên xã Phú Hoà thành Phú Thuận, huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang

Số: 29/2002/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2002 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 29/2002/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP PHƯỜNG NÚI SAM, THỊ CHÂU ĐỐC, THỊ TRẤN PHÚ HOÀ VÀ ĐỔI TÊN XÃ PHÚ HOÀ THÀNH PHÚ THUẬN, HUYỆN THOẠI SƠN, TỈNH AN GIANG

Ban hành: 22/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

9

Nghị định 09/2002/NĐ-CP về việc giải thể thị trấn nông trường Chí Linh để thành lập thị trấn Bến Tắm thuộc huyện Chí Linh và đổi tên xã Ninh Thọ thành Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

09/2002/ND-CP,Nghị định 09 2002,Chính phủ,Giải thể thị trấn,Đổi tên xã,Thị trấn nông trường Chí Linh,Thị trấn Bến Tắm,Huyện Chí Linh, Ninh Thọ, Hồng Phong,Huyện Ninh Giang,Tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Nghị định 89/2001/NĐ-CP về việc thành lập phường Phú Tài, Xuân An, Hàm Tiến, Phú Hải, đổi tên xã Hàm Tiến thuộc thành phố Phan Thiết và thành lập Đa Mi thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

89/2001/ND-CP,Nghị định 89 2001,Chính phủ,Thành lập phường,Đổi tên xã,Thành phố Phan Thiết,Huyện Hàm Thuận Bắc,Tỉnh Bình Thuận,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89/2001/NĐ-CP

Ban hành: 22/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

11

Nghị định 37/2000/NĐ-CP về việc đổi tên xã, thị trấn, thành lập thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai và chia huyện Mang Yang thành hai huyện Đak Đoa và Mang yang

37/2000/ND-CP,Nghị định 37 2000,Chính phủ,Đổi tên xã,Đổi tên thị trấn,Thành lập ,Chia huyện,Huyện Mang Yang,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37/2000/NĐ-CP

Ban hành: 21/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

12

Quyết định 66-CP năm 1980 điều chỉnh địa giới và đổi tên xã thuộc tỉnh Đồng Nai do Hội đồng Chính phủ ban hành

66-CP,Quyết định 66-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Tỉnh Đồng Nai,Điều chỉnh địa giới xã,Đổi tên xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 66-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Ban hành: 01/03/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

13

Quyết định 50-HĐBT năm 1984 về việc đổi tên xã Bình Vĩnh và Bình Yến thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

50-HDBT,Quyết định 50-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Đổi tên xã,Huyện Bình Sơn,Tỉnh Nghĩa Bình, Bình Vĩnh, Bình Yến,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 50-HĐBT Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 22/03/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

14

Quyết định 175-CP năm 1979 về việc đổi tên xã Nghĩa Phú thuộc thị Quảng Nghĩa, tỉnh Nghĩa Bình, thành Nghĩa Lộ do Hội đồng Chính phủ ban hành

ngày 23 tháng 4 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN XÃ NGHĨA PHÚ THUỘC THỊ QUẢNG NGHĨA, TỈNH NGHĨA BÌNH, THÀNH NGHĨA LỘ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ; ……………………………………………………. …………………………………………………… Theo đề nghị của Ủy ban

Ban hành: 23/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2007

15

Quyết định 143-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới và đổi tên xã thuộc huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh do Hội đồng Chính phủ ban hành

143-CP,Quyết định 143-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Đổi tên xã,Điều chỉnh địa giới ,Huyện Hòa Thành,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 143-CP Hà Nội,

Ban hành: 04/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

16

Nghị quyết 198/NQ-HĐND năm 2019 về đặt tên đường, tên trường và đổi tên trường trên địa bàn thị Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, TÊN TRƯỜNG VÀ ĐỔI TÊN TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ BÌNH MINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13 (BẤT THƯỜNG) Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt

Ban hành: 17/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2019

17

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Hà Nam,Đặt tên đường tên phố thị Duy Tiên Hà Nam,Tên đường tên phố Hà Nam 2020,Đặt tên đường tên phố thị Duy Tiên 2020,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2020

18

Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2020 về sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 12 huyện, thị trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

128/QD-UBND,Quyết định 128 2020,Thành phố Hà Nội,Đặt tên phố,Sáp nhập thôn xã,Đổi tên thôn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 128/QĐ-UBND

Ban hành: 09/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

19

Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2019 về đổi tên thôn thuộc xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐỔI TÊN THÔN THUỘC XÃ ĐỌI SƠN, HUYỆN DUY TIÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ CHÍN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở , phường, thị trấn;

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

20

Quyết định 11-BT năm 1975 về việc chia thị Mường Giôn thuộc huyện Quảng Nhai, tỉnh Sơn La thành hai đổi tên xã Lạc Giản thuộc huyện Yên Dũng, tỉnh Hà Bắc do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

THỦ TƯỚNG SỐ 11-BT NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 1975 VỀ VIỆC CHIA MƯỜNG - GIÔN THUỘC HUYỆN QUỲNH - NHAI, TỈNH SƠN LA THÀNH HAI ĐỔI TÊN XÃ LẠC - GIÀN THUỘC HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH HÀ BẮC BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21 tháng 11 năm 1970 của Hội đồng Chính phủ uỷ nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa

Ban hành: 22/02/1975

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219