Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DOI TEN THI TRAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 41941 văn bản

1

Nghị quyết 26/2012/NQ-HĐND thông qua Đề án mở rộng địa giới hành chính và đổi tên thị trấn Đại Từ thành thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

26/2012/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 15 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA ĐỀ ÁN MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ ĐỔI TÊN THỊ TRẤN ĐẠI TỪ THÀNH THỊ TRẤN HÙNG SƠN, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban

Ban hành: 15/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

2

Nghị quyết 134/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Lạc Dương thuộc huyện Lạc Dương, thị trấn Di Linh thuộc huyện Di Linh, thị trấn Đồng Nai thuộc huyện Cát Tiên và đổi tên thị trấn Đồng Nai thành thị trấn Cát Tiên thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng do Chính phủ ban hành

QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, THỊ TRẤN ĐỂ MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC THỊ TRẤN LẠC DƯƠNG THUỘC HUYỆN LẠC DƯƠNG, THỊ TRẤN DI LINH THUỘC HUYỆN DI LINH, THỊ TRẤN ĐỒNG NAI THUỘC HUYỆN CÁT TIÊN VÀ ĐỔI TÊN THỊ TRẤN ĐỒNG NAI THÀNH THỊ TRẤN CÁT TIÊN THUỘC HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức

Ban hành: 29/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2014

3

Nghị quyết 124/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính xã Hùng Sơn để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Đại Từ, đổi tên thị trấn Đại Từ thành thị trấn Hùng Sơn thuộc huyện Đại Từ và điều chỉnh địa giới hành chính xã Động Đạt, Phấn Mễ để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Đu thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên do Chính phủ ban hành

VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ HÙNG SƠN ĐỂ MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN ĐẠI TỪ, ĐỔI TÊN THỊ TRẤN ĐẠI TỪ THÀNH THỊ TRẤN HÙNG SƠN THUỘC HUYỆN ĐẠI TỪ VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC XÃ ĐỘNG ĐẠT, PHẤN MỄ ĐỂ MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN ĐU THUỘC HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2013

4

Nghị quyết 24/NQ-CP năm 2010 điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Cầu Giát thuộc huyện Quỳnh Lưu; mở rộng địa giới hành chính và đổi tên thị trấn Quỳ Châu thuộc huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An do Chính phủ ban hành

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN CẦU GIÁT THUỘC HUYỆN QUỲNH LƯU; MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ ĐỔI TÊN THỊ TRẤN QUỲ CHÂU THUỘC HUYỆN QUỲ CHÂU, TỈNH NGHỆ AN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề

Ban hành: 12/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2010

5

Nghị định 131/2004/NĐ-CP về việc thành lập các thị trấn Minh Tân, Phú Thứ và đổi tên thị trấn An Lưu thành Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

131/2004/ND-CP,Nghị định 131 2004,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Đổi tên thị trấn,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương,Thị trấn Minh Tân,Thị trấn Phú Thứ,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 03/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Nghị định 14/2002/NĐ-CP về việc chia huyện Kon Plông, tỉnh Kom Tum thành hai huyện Kon Plông và huyện Kon Rẫy; đổi tên thị trấn Kon Plông thành thị trấn Đắk Rve

14/2002/ND-CP,Nghị định 14 2002,Chính phủ,Chia huyện,Huyện Kon Plông,Đổi tên thị trấn,Huyện Kon Rẫy,Tỉnh Kon Tum,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14/2002/NĐ-CP

Ban hành: 31/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Nghị quyết 301/2009/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính xã Quỳnh Mỹ để mở rộng thị trấn Cầu Giát thuộc huyện Quỳnh Lưu; điều chỉnh địa giới hành chính xã Châu Hạnh để mở rộng thị trấn Quỳ Châu và đổi tên thị trấn Quỳ Châu thành thị trấn Tân Lạc thuộc huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

301/2009/NQ-HĐND Vinh, ngày 23 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ QUỲNH MỸ ĐỂ MỞ RỘNG THỊ TRẤN CẦU GIÁT THUỘC HUYỆN QUỲNH LƯU; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ CHÂU HẠNH ĐỂ MỞ RỘNG THỊ TRẤN QUỲ CHÂU VÀ ĐỔI TÊN THỊ TRẤN QUỲ CHÂU THÀNH THỊ TRẤN TÂN LẠC THUỘC HUYỆN QUỲ CHÂU,

Ban hành: 23/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

8

Nghị định 135/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã; mở rộng và đổi tên thị trấn Mường Ẳng thuộc huyện Tuần Giáo, huyện Mường Chà; thành lập huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

135/2006/ND-CP,Nghị định 135 2006,Chính phủ,Xã Mường Ảng,Huyện Tuần Giáo,Huyện Mường Chà,Tỉnh Điện Biên,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Mở rộng thị trấn,Đổi tên thị trấn,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

9

Nghị quyết 58/2006/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách, thành lập một số xã huyện Tuần Giáo; mở rộng, đổi tên thị trấn Mường Ẳng huyện Tuần Giáo do tỉnh Điện Biên ban hành

ngày 20 tháng 7 năm 2006 NGHỊ QUYẾT VÊ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, CHIA TÁCH, THÀNH LẬP MỘT SỐ XÃ HUYỆN TUẦN GIÁO; MỞ RỘNG, ĐỔI TÊN THỊ TRẤN MƯỜNG ẲNG HUYỆN TUẦN GIÁO. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng

Ban hành: 20/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

10

Quyết định 03/2002/QĐ-UB thực hiện Nghị định 14/2002/NĐ-CP về chia huyện KonPLông tỉnh Kon Tum thành huyện KonPLông và Kon Rẫy; đổi tên thị trấn KonPLông thành thị trấn Đăk RVe

QUYẾT ĐỊNH V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2002/NĐ-CP NGÀY 31/01/2002 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHIA HUYỆN KONPLÔNG TỈNH KON TUM THÀNH HUYỆN KONPLÔNG VÀ KON RẪY; ĐỔI TÊN THỊ TRẤN KONPLÔNG THÀNH THỊ TRẤN ĐĂK RVE Ngày 31-01-2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2002/NĐ-CP về việc chia huyện Kon Phông, tỉnh Kon Tum thành huyện Kon

Ban hành: 07/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2015

11

Nghị định 71-CP năm 1996 về việc thành lập các phường thuộc thành phố Buôn Ma Thuột, các xã thuộc các huyện Krông Pắk, M'Đrắk, Krông Nô và đổi tên thị trấn Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk

71-CP,Nghị định 71-CP 1996,Chính phủ,Thành phố Buôn Ma Thuột,Thành lập phường,Thành lập xã,Huyện M'Đrắk,Huyện Krông Nô,Đổi tên thị trấn,Tỉnh Đắk Lắk,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 18/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

12

Quyết định 638a-TCCP năm 1992 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới xã, thị trấnđổi tên thị trấn huyện lỵ thuộc huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi do Bộ trưởng, Trưởng ban Ban tổ chức - Cán bộ chính phủ ban hành

638a-TCCP,Quyết định 638a-TCCP 1992,Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ,Tỉnh Quảng Ngãi,Phân vạch địa giới thị trấn,Phân vạch địa giới thị xã,Đổi tên thị trấn,Đổi tên huyện,Huyện Mộ Đức,Bộ máy hành chính BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

13

Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên, đổi tên đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Giang và thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

48/NQ-HDND,Nghị quyết 48 2020,Tỉnh Hà Giang,Đặt tên đổi tên đường phố trên thị trấn Mèo Vạc,Đặt tên đường phố trên thành phố Hà Giang,Đặt tên đổi tên đường phố tỉnh Hà Giang,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

14

Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

28/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 28 2020,Tỉnh Nghệ An,Đặt tên đường thị trấn Tân Kỳ huyện Tân Kỳ,Đặt tên đường thị trấn Tân Kỳ tỉnh Nghệ An,Đặt tên đường thị trấn Tân Kỳ Tân Kỳ Nghệ An,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

15

Nghị quyết 32/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

32/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 32 2020,Tỉnh Bến Tre,Đặt tên đường thị trấn Châu Thành Bến Tre,Đặt tên đường huyện Châu Thành Bến Tre,Đặt tên đường thị trấn Châu Thành huyện Châu Thành,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

16

Nghị quyết 27/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

27/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 27 2020,Tỉnh Nghệ An,Đặt tên đường thị trấn Thanh Chương huyện Thanh Chương,Đặt tên đường thị trấn Thanh Chương tỉnh Nghệ An,Đặt tên đường huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

17

Nghị quyết 195/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường, tên phố thuộc thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên và thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

195/NQ-HDND,Nghị quyết 195 2020,Tỉnh Sơn La,Đặt tên đường thuộc thị trấn Bắc Yên huyện Bắc Yên,Đặt tên đường thuộc thị trấn Bắc Yên tỉnh Sơn La,Đặt tên đường tên phố thuộc thành phố Sơn La,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

18

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

06/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2020,Tỉnh Nghệ An,Đặt tên đường Thị trấn Yên Thành,Đặt tên đường Yên Thành Nghệ An,Thông qua danh mục đặt tên đường,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

19

Nghị quyết 277/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa

277/NQ-HDND,Nghị quyết 277 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Đặt tên đường ở thị trấn tỉnh Thanh Hóa,Đặt tên đường thị trấn Lang Chánh Thanh Hóa,Đặt tên 18 đường trên địa bàn thị trấn Lang Chánh,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

20

Nghị quyết 276/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

276/NQ-HDND,Nghị quyết 276 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Đặt tên đường thị trấn Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa,Đặt tên đường ở thị trấn tỉnh Thanh Hóa,Đặt tên 20 đường trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209