Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" DOANH NGHIEP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 39032 công văn

1

Công văn 73685/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73685/CT-TTHT V/v ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp phần mềm. Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 23/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2019

2

Công văn 2492/GSQL-GQ2 năm 2019 doanh nghiệp chế xuất nhận gia công cho doanh nghiệp chế xuất khác do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Về chính sách đầu tư kinh doanh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: - Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì đối với dự án đầu tư thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm

Ban hành: 15/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

3

Công văn 2524/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng áp dụng khi doanh nghiệp chế xuất nhận gia công hàng hóa cho doanh nghiệp nội địa do Tổng cục Thuế ban hành

Việt Nam. (Lô 36 KCN Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP. Hà Nội) Tổng cục Thuế nhận được công văn số 20190228 ngày 28/02/2019 của Công ty TNHH Inoac Việt Nam hỏi về chính sách thuế GTGT áp dụng khi doanh nghiệp chế xuất nhận gia công hàng hóa cho doanh nghiệp nội địa. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Về chính sách thuế GTGT

Ban hành: 24/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2019

4

Công văn 7178/BTC-TCDN năm 2019 về xác định doanh nghiệp có vốn Nhà nước và sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Kính gửi: Công ty Luật hợp danh VN CONSULT - TP Hà Nội. Thực hiện công văn số 3538/VPCP-ĐMDN ngày 2/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty Luật hợp danh VN CONSULT - TP Hà Nội (kèm theo công văn số 02/CV-VPLS ngày 8/4/2019 của Công ty Luật hợp danh VN Consult về việc đề nghị giải đáp thắc mắc về xác định doanh nghiệp có vốn

Ban hành: 20/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2019

5

Công văn 2739/VPCP-ĐMDN năm 2019 quy định về quản trị doanh nghiệp tại Luật Doanh nghiệp chưa được thực thi do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2739/VPCP-ĐMDN V/v quy định về quản trị doanh nghiệp tại Luật Doanh nghiệp chưa được thực thi Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019

Ban hành: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

6

Công văn 999/TCT-CS năm 2019 hướng dẫn chuyển lỗ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng ngoại tệ do Tổng cục Thuế ban hành

Quảng Nam. Trả lời công văn số 212/CT-KTT1 ngày 07/01/2019 của Cục thuế: tỉnh Quảng Nam đề nghị hướng dẫn chuyển lỗ khi tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng ngoại tệ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Tại Khoản 1 Điều 11 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 của Quốc hội quy định. “1. Đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam (ký

Ban hành: 25/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

7

Công văn 10636/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, kê khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

nước ngoài tại Việt Nam: + Tại Khoản 2 Điều 6 quy định: “2. Thuế suất thuế lợi tức ưu đãi áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài hợp doanh đầu tư vào các dự án thuộc Danh mục các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư và Danh mục địa bàn khuyến khích đầu tư được áp dụng trong suốt thời hạn hoạt động của dự án.”

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

8

Công văn 353/GSQL-GQ2 năm 2019 về doanh nghiệp chế xuất xin đầu tư tài sản cố định cho doanh nghiệp chế xuất khác do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

đích sử dụng của hàng hóa và hướng dẫn cụ thể tại công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 để thực hiện. 2. Về thủ tục hải quan: Đề nghị công ty căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của dự án đầu tư tại khu công nghiệp Cẩm Khê, Phú Thọ; căn cứ khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Ban hành: 01/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2019

9

Công văn 81739/CT-TTHT năm 2018 về doanh nghiệp chế xuất cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp nội địa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013: "3. Doanh Nghiệp chế xuất được mua vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2018

10

Công văn 81488/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng với doanh nghiệp chế xuất khi gia công cho doanh nghiệp nội địa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

+ Tại Điều 6 quy định về các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh. - Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2018). + Tại Khoản 5 Điều 30 quy định: “5. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh

Ban hành: 12/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2018

11

Công văn 6119/TCHQ-GSQL năm 2018 về bán hàng vào doanh nghiệp chế xuất và các doanh nghiệp thuộc khu phi thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Kính gửi: Công ty TNHH Dầu khí Đài Hải. (Đ/c: Số 55 Ngô Quyền, P.Máy Chai, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) Trả lời công văn số 120/ĐH-CV ngày 26/9/2018 của Công ty TNHH Dầu khí Đài Hải về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Về mã loại hình khi làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng LPG và bán cho doanh nghiệp chế xuất và

Ban hành: 18/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2018

12

Công văn 899/UBDT-KHTC năm 2018 công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Ủy ban Dân tộc ban hành

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phúc đáp Công văn số 5157/BKHĐT-PTDN ngày 30/7/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV. Sau khi nghiên cứu Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ủy ban Dân tộc báo cáo như sau: Ủy ban Dân tộc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về

Ban hành: 13/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2018

13

Công văn 2351/TCT-CS năm 2018 về doanh nghiệp chế xuất thực hiện gia công cho doanh nghiệp nội địa do Tổng cục Thuế ban hành

Kính gửi: - Cục Thuế thành phố Hà Nội; - Cục Thuế tỉnh Long An. Tham khảo ý kiến đóng góp của Bộ Công thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc doanh nghiệp chế xuất có được thực hiện gia công cho doanh nghiệp nội địa hay không, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Ngày 30/11/2017, Bộ Công thương đã có công văn

Ban hành: 13/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2018

14

Công văn 2896/TCHQ-KTSTQ năm 2018 về hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2896/TCHQ-KTSTQ V/v hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên Hà Nội, ngày 24 tháng 05

Ban hành: 24/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

15

Công văn 4431/VPCP-KTTH năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4431/VPCP-KTTH V/v Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 14/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

16

Công văn 663/GSQL-GQ2 năm 2018 về doanh nghiệp ưu tiên thuê doanh nghiệp chế xuất gia công do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 663/GSQL-GQ2 V/v doanh nghiệp ưu tiên thuê DNCX gia công Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

Ban hành: 09/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2018

17

Công văn 5045/VPCP-NN năm 2018 về Đề án đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 5045/VPCP-NN V/v Đề án đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 30/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

18

Công văn 149/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng của dịch vụ do doanh nghiệp chế xuất cung cấp cho doanh nghiệp nội địa do Tổng cục Thuế ban hành

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 65151/CT-TTHT ngày 02/10/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về chính sách thuế GTGT của dịch vụ do doanh nghiệp chế xuất cung cấp cho doanh nghiệp nội địa. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Để có cơ sở xác định nghĩa vụ thuế đối với hoạt động dịch vụ do doanh nghiệp chế xuất cung cấp cho

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2018

19

Công văn 2520/GSQL-GQ2 năm 2017 về mua, bán hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất với doanh nghiệp nội địa do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2520/GSQL-GQ2 V/v mua, bán hàng hóa giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 19/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2017

20

Công văn 3666/CT-TTHT năm 2018 về thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội

ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: “2. Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu

Ban hành: 23/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49