Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DOANH NGHIEP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 105990 văn bản

1

Luật Doanh nghiệp 2020

Luật 59 2020,Quốc hội,Luật Doanh nghiệp 2020,Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14,Tổ chức lại giải thể hoạt động của doanh nghiệp,Thành lập tổ chức và quản lý doanh nghiệp,59/2020/QH14,Doanh nghiệp QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

2

Lệnh công bố Luật Doanh nghiệp 2020

06/2020/L-CTN,Lệnh 06 2020,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật Doanh nghiệp 2020,Lệnh 06/2020/L-CTN công bố Luật Doanh nghiệp 2020,Doanh nghiệp CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2020/L-CTN

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

3

Luật Doanh nghiệp 2014

Luật 68 2014,Quốc hội,Luật Doanh nghiệp,Luật Doanh nghiệp 2014,68/2014/QH13,Doanh nghiệp QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 26/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

4

Lệnh công bố Luật doanh nghiệp 2014

28/2014/L-CTN,Lệnh 28 2014,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật,Lệnh công bố Luật 2014,Luật Doanh nghiệp 2014,Luật Doanh nghiệp,Doanh nghiệp CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2014/L-CTN Hà

Ban hành: 08/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2014

5

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

01/2021/ND-CP,Nghị định 01 2021,Chính phủ,Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,Đăng ký doanh nghiệp mới,Đăng ký doanh nghiệp,Thủ tục đăng ký doanh nghiệp,Lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp ,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

6

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Luật 04 2017,Quốc hội,Hỗ trợ doanh nghiệp,Quy chế hỗ trợ doanh nghiệp,Dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,04/2017/QH14,Doanh nghiệp QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

7

Luật Doanh nghiệp 2005

Luật 60 2005,Quốc hội,Luật Doanh nghiệp,Đăng ký kinh doanh,Công ty Trách nhiệm hữu hạn,Công ty Cổ phần,Công ty hợp danh,Công ty Liên doanh,Hoạt động kinh doanh,60/2005/QH11,Doanh nghiệp QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

153/2020/ND-CP,Nghị định 153 2020,Chính phủ,Chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế,Chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ,Chào bán trái phiếu tại thị trường trong nước,Chứng khoán CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

9

Thông tư 07/2020/TT-BKHCN hướng dẫn về việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

07/2020/TT-BKHCN,Thông tư 07 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa,Ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo,Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo,Doanh nghiệp BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

10

Thông tư 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ do Bộ Tài chính ban hành

03/2021/TT-BTC,Thông tư 03 2021,Bộ Tài chính,Miễn thuế giảm thuế đối với doanh nghiệp khoa học,Miễn thuế giảm thuế đối với doanh nghiệp công nghệ,Giảm thuế thu nhập đối với doanh nghiệp khoa học,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

11

Kế hoạch 17/KH-UBND về giám sát tài chính doanh nghiệp năm 2018 đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai

17/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/KH-UBND Lào Cai, ngày 15 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 15/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2018

12

Quyết định 317/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2020 đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

317/QD-UBND,Quyết định 317 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 317/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

13

Quyết định 123/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

123/QD-UBND,Quyết định 123 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 123/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 22 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

14

Kế hoạch 32/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 2020

32/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Kế hoạch phát triển doanh nghiệp,Phát triển doanh nghiệp năm 2020,Phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

15

Kế hoạch 02/KH-UBND về giám sát tài chính năm 2020 đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước do tỉnh Sơn La ban hành

02/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/KH-UBND Sơn La, ngày 02 tháng 01 năm 2020 KẾ

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2020

16

Kế hoạch 27/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2020

27/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh ,Phát triển doanh nghiệp năm 2020,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/KH-UBND Quảng

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

17

Quyết định 07/QĐ-HĐTV năm 2019 về Quy chế cho vay gián tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

07/QD-HDTV,Quyết định 07 2019,Quỹ Phát triển doanh nghiệp nh,Cho vay,Quỹ Phát triển,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2019

18

Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

55/2019/ND-CP,Nghị định 55 2019,Chính phủ,Hỗ trợ pháp lý,Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Doanh nghiệp,Dịch vụ pháp lý CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2019/NĐ-CP

Ban hành: 24/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

19

Lệnh công bố Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

01/2017/L-CTN,Lệnh 01 2017,Chủ tịch nước,Hỗ trợ doanh nghiệp,Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,Lệnh công bố Luật,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2017/L-CTN

Ban hành: 22/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2017

20

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013

Luật 32 2013,Quốc hội,Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi,Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2013,Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất ,Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới ,32/2013/QH13,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108