Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DO THI LOAI II 2 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 80018 văn bản

1

Quyết định 09/QĐ-UBTDTT-TT.II năm 2002 ban hành luật bóng chuyền và luật bóng chuyền bãi biển quốc tế của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao

một vị trí. Phần I: THI ĐẤU Chương 1 SÂN BÃI VÀ DỤNG CỤ THI ĐẤU Điều 1: Sân thi đấu (Hình 1 và 2) Diện tích sân thi đấu bao gồm sân đấu và khu tự do. Sân thi đấu phải là hình chữ nhật và đối xứng. (Điều 1.1) 1.1. Kích thước: Sân đấu hình chữ nhật, kích thước 18 x 9m, xung quanh là khu tự do rộng

Ban hành: 03/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2009

2

Quyết định 2/QĐ-BNV về Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ

chính với việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua, khen thưởng. II. NỘI DUNG THỰC HIỆN TT Nội dung Thời gian thực hiện Đơn vị chủ trì thực hiện Đơn vị phối hợp thực hiện I. Công tác chỉ đạo, điều hành

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

3

Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư do Bộ Nội vụ ban hành

công chức từ các ngạch công chức chuyên ngành hiện giữ sang các ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV. Trường hợp công chức có trình độ cao đẳng khi tuyển dụng đã được xếp lương công chức loại A0 theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP,

Ban hành: 11/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

4

Quyết định 2/2021/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2/2021/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 08 tháng 02 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, PHÁT HÀNH VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH BẮC GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

5

Quyết định 2/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định

2/2021/QD-UBND,Quyết định 2 2021,Tỉnh Nam Định,Cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định,Nhiệm vụ quyền hạn Sở Nội vụ tỉnh Nam Định,Chức năng nhiệm vụ Sở Nội vụ tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

6

Quyết định 325/QĐ-TTg năm 2019 về công nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng Sơn

Quốc hội về phân loại đô thị; Xét đề nghị của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng Sơn. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng

Ban hành: 25/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2019

7

Quyết định 161/QĐ-TTg năm 2021 công nhận Thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tuyên Quang, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2021

8

Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch tại Khoản 2 Mục II Danh mục mức thu các loại phí, lệ phí kèm theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2021/NQ-HĐND Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 8 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BÃI BỎ LỆ PHÍ CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH TẠI KHOẢN 2 MỤC II DANH MỤC MỨC THU CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ

Ban hành: 03/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2021

9

Quyết định 1158/QĐ-TTg năm 2020 về công nhận thành phố Vĩnh Long là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1158/QD-TTg,Quyết định 1158 2020,Thủ tướng Chính phủ,Công nhận thành phố Vĩnh Long là đô thị loại II,Công nhận thành phố là đô thị loại II,Công nhận thành phố đô thị loại II trực thuộc tỉnh Vĩnh Long,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

10

Quyết định 1845/QĐ-TTg năm 2019 về công nhận thành phố Vị Thanh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hậu Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1845/QD-TTg,Quyết định 1845 2019,Thủ tướng Chính phủ,Công nhận thành phố Vị Thanh đô thị loại II,Thành phố Vị Thanh Hậu Giang đô thị loại II,Đô thị loại II tỉnh Hậu Giang,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2020

11

Quyết định 4519/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mỹ Đình II tỷ lệ 1/500 tại ô đất ký hiệu CC1 địa điểm: phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

5186/TTr-QHKT ngày 26/10/2020 và văn bản số 2471 ngày 07-06-2021. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mỹ Đình II tỷ lệ 1/500 tại ô đất ký hiệu CC1. 1. Vị trí, giới hạn và quy mô nghiên cứu: a. Vị trí: Ô đất CC1 Khu đô thị mới Mỹ Đình II, thuộc phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành

Ban hành: 20/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2021

12

Quyết định 62/QĐ-K2ĐT năm 2017 Hướng dẫn về ghi nhận, xử trí và báo cáo các biến cố bất lợi, biến cố bất lợi nghiêm trọng trong nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo ban hành

62/QD-K2DT,Quyết định 62 2017,Cục Khoa học công nghệ và Đào ,Nghiên cứu thử nghiệm ,Thử nghiệm lâm sàng,Biến cố bất lợi ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2017

13

Quyết định 174/QĐ-TTg năm 2019 về công nhận thành phố Bến Tre là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bến Tre do Thủ tướng Chính phủ ban hành

ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Xét đề nghị của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận thành phố Bến Tre là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bến Tre. Điều 2. Quyết định này có

Ban hành: 13/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

14

Quyết định 1206/QĐ-TTg năm 2018 về công nhận thành phố Móng Cái là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1210/2016/NQ-UBTVQH ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Xét đề nghị của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận thành phố Móng Cái là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng các

Ban hành: 19/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2018

15

Quyết định 141/QĐ-K2ĐT năm 2015 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu” do Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo ban hành

thể cần 3 - 5 liều. 2.4. Thể tích thuốc nghiên cứu cho mỗi lần: Khi cho động vật dùng thuốc nghiên cứu, mỗi lần có thể cho một liều lượng khác nhau. Thể tích thuốc dùng sẽ tùy thuộc vào đường cho vào cơ thể và loại thuốc thí nghiệm. Ví dụ: với chuột nhắt trắng uống 0,2 ml/10 gam thể trọng; tiêm dưới da dung dịch nước 0,2 - 0,3

Ban hành: 27/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

16

Quyết định 210/QĐ-TTg năm 2018 về công nhận thành phố Sa Đéc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Đồng Tháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1210/2016/NQ-UBTVQH ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Xét đề nghị của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận thành phố Sa Đéc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Đồng Tháp. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng các Bộ:

Ban hành: 10/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

17

Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2018 về xây dựng phát triển thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020

dân tộc và cảnh quan thiên nhiên của Tuyên Quang. - Huy động mọi nguồn lực để phát triển thành phố; sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực, không phá vỡ cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 2. Yêu cầu - Tập trung chỉ đạo, thực hiện xây dựng thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm

Ban hành: 14/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2018

18

Nghị quyết 159/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Sa Đéc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Đồng Tháp

ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Sa Đéc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Đồng Tháp (Kèm theo Đề án). Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2018

19

Nghị quyết 25/2014/NQ-HĐND thông qua Đề án phân loại đô thị thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Ninh Thuận

thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua Đề án phân loại đô thị thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Ninh Thuận (kèm theo Đề án). Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn hoàn tất thủ tục trình

Ban hành: 22/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2015

20

Quyết định 108/QĐ-K2ĐT năm 2014 về bộ chương trình và tài liệu "Quản lý chất thải y tế" do Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo ban hành

nhân, vệ sinh bệnh viện; Thực hiện ghi chép, báo cáo đầy đủ theo quy định. 2. Mục tiêu khóa học 2.1. Về kiến thức - Trình bày được khái niệm, loại, nguồn phát sinh, thành Phần, mức độ nguy hại của CTYT; - Trình bày được quyền lợi, trách nhiệm, phạm vi nhiệm vụ được giao; - Trình bày được quy trình, nguyên tắc, phương pháp

Ban hành: 22/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.90.49.108