Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DO THI LOAI I 1 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 76356 văn bản

1

Nghị quyết 13i/NQ-HĐND năm 2009 về chuyển đổi Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, Trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, Trường Trung học phổ thông Đặng Trần Côn từ loại hình bán công sang loại hình công lập tỉnh Thừa Thiên Huế

nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Tán thành và thông qua chủ trương chuyển đổi Trường trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, Trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân và Trường trung học phổ thông Đặng Trần Côn từ loại hình trường bán công sang loại hình trường công lập. Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án và quyết

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

2

Quyết định 1/QĐ-BNV về ban hành chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2020

I VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG CHỦ TRÌ THỰC HIỆN 1. 32. Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) Chính phủ, UBTVQH Tháng 6/2020 (trình Chính phủ) Tháng 9/2020 (trình UBTVQH) Nghị quyết số

Ban hành: 01/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

3

Nghị quyết 15i/2010/NQ-HĐND về giá đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011 do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp thứ 15 ban hành

ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện điều chỉnh giá đất khi: 1. Khi giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường tại địa phương của những loại đất, vị trí đất nhất định có biến động

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2010

4

Nghị quyết 14i/NQ-HĐND năm 2010 về tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

14i/NQ-HDND,Nghị quyết 14i 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 14i/NQ-HĐND Huế, ngày 23

Ban hành: 23/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

5

Nghị quyết 8i/2010/NQCĐ-HĐND thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 – 2020

8i/2010/NQCD-HDND,Nghị quyết 8i 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8i/2010/NQCĐ-HĐND Huế, ngày 02

Ban hành: 02/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2014

6

Nghị quyết 11i/2008/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

Điều 1. Tán thành và thông qua Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung chính như sau: 1. Mục tiêu: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh nhằm tổ chức thực hiện hoàn chỉnh các tiêu chí của hệ thống đô thị, hướng tới cả tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương. 1.1. Xây

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2015

Ban hành: 25/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2014

8

Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND thông qua Đề án Đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Hải Dương

tỉnh Hải Dương về việc đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị

Ban hành: 29/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2018

9

Hướng dẫn 330/TANDTC-V1 năm 2016 về xét, đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người bị kết án đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù nhân dịp Quốc khánh nước Việt Nam (02/09/2016) do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

có tổ chức (quy định tại điểm e khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999) hoặc có tính chất côn đồ (quy định tại điểm i khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999) hoặc phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người (quy định tại điểm c khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999); - Hiếp dâm có tính chất loạn luân (quy

Ban hành: 01/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

10

Nghị quyết 67/NQ-HĐND năm 2015 về công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang; Báo cáo thẩm tra số 75/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang theo Tờ trình số

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2016

11

Quyết định 161/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

giải quyết thì công chức, viên chức có trách nhiệm báo cáo người phụ trách trực tiếp và kịp thời thông báo cho công dân, tổ chức biết. Điều 19. Quan hệ giữa Viện trưởng, thủ trưởng đơn vị với cơ quan, đơn vị cấp trên 1. Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo

Ban hành: 30/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

12

Quyết định 183/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 Quy định về xử lý kỷ luật trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

được xét thi đua trong năm có quyết định thi hành kỷ luật, bị kéo dài thời hạn nâng lương tùy thuộc hình thức kỷ luật đã áp dụng theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và Bộ luật lao động đồng thời trong năm đó xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. c) Người đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật thì không được ứng cử, đề cử,

Ban hành: 04/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2017

13

Quyết định 59/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 về Quy chế công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

thuộc đối tượng của Thanh tra được quy định tại Điều 5 của Quy chế này. 2. Đối với tố cáo do Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh đã kết luận nhưng phát hiện có vi phạm thì Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao giải quyết. Điều 47. Tiếp nhận, phân loại, thụ lý giải quyết tố cáo 1. Tiếp nhận tố cáo

Ban hành: 22/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

14

Quyết định 2088/QĐ-TTg năm 2017 về công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Xét đề nghị của Bộ Xây dựng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Ban hành: 25/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2017

15

Quyết định 1959/QĐ-TTg năm 2017 về công nhận thành phố Thủ Dầu Một là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

số 1210/2016/NQ-UBTVQH ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Xét đề nghị của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận thành phố Thủ Dầu Một là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Dương. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban

Ban hành: 06/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2017

16

Nghị quyết 3i/2006/NQBT-HĐND chính sách bảo vệ nhà vườn Huế giai đoạn 2006 - 2010 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

3i/2006/NQBT-HDND5,Nghị quyết 3i 2006,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3i/2006/NQBT-HÐND5 Huế, ngày

Ban hành: 10/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

17

Quyết định 242/QĐ-TTg năm 2016 công nhận thành phố Mỹ Tho là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

thị; Xét đề nghị của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận thành phố Mỹ Tho là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và Thủ trưởng các

Ban hành: 05/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2016

18

Quyết định 2488/QĐ-TTg năm 2015 về công nhận thành phố Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Xét đề nghị của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận thành phố Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Nội

Ban hành: 30/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2018

19

Kế hoạch 594/KH-BGDĐT về tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (Hạng I) năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Thông tư số 03/2019/TT-BNV), Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020 như sau: I. MỤC ĐÍCH 1. Đảm bảo kịp thời về chế độ, chính sách cho đội ngũ giảng viên tại các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm công lập;

Ban hành: 24/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

20

Nghị quyết 175/NQ-HĐND năm 2015 thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Biên Hòa là đô thị loại I thuộc tỉnh Đồng Nai

khi xem xét Tờ trình số 9230/TTr-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Biên Hòa là đô thị loại I thuộc tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ

Ban hành: 13/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141