Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" DIEU CHINH DIA GIOI THI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 3031 tiêu chuẩn

141

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9422:2012 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân

CHTHN gồm: 01 kỹ sư địa vật lý, 02 kỹ thuật địa vật lý và từ 02 - 04 công nhân giúp việc. 5.2.2. Phải phổ biến an toàn lao động và thiết bị cho mọi người tham gia thi công đo CHTHN và thông báo với chính quyền địa phương. 5.2.3. Máy sử dụng  (NUMIS Plus) phải được kiểm tra định kỳ cũng như trước khi tiến hành công tác thực địa theo hướng

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

142

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7379-2:2004 (CISPR 18-2 : 1986) về Đặc tính nhiễu tần số rađiô của đường dây tải điện trên không và thiết bị điện cao áp - Phần 2: Phương pháp đo và quy trình xác định giới hạn

a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. ĐẶC TÍNH NHIỄU TẦN SỐ RADIO CỦA ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN CAO ÁP PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN Radio interference

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

143

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12000:2018 (ASTM F2617-15) về Vật liệu polyme - Xác định định tính và định lượng crom, brom, cađimi, thủy ngân và chì bằng phép đo quang phổ tia X tán xạ năng lượng

thực được chia bởi tốc độ đếm tán xạ Compton của mẫu thử (hoặc tốc độ đếm nền nếu không đo được tán xạ Compton). 12.2.4  Đưa các hiệu ứng nội nguyên tố quan trọng (xem 6.2) vào mô hình hồi quy bằng cách sử dụng các hệ số tác động. 12.2.5  Nếu các lựa chọn (phương án) chạy phổ không tính đến các điều chỉnh chồng lấn peak thì phải tính các

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

144

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9236-1:2012 về Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở Việt Nam - Phần 1: Giá trị chỉ thị hàm lượng Canxi trao đổi

CÁC NHÓM ĐẤT CHÍNH Ở VIỆT NAM - PHẦN 1: GIÁ TRỊ CHỈ THỊ HÀM LƯỢNG CANXI TRAO ĐỔI Soil quality - Index values of non-orgnanic content in major soil groups of Vietnam - Part 1: Index values of exchangeable calcium content Lời nói đầu TCVN 9236-1: 2012 do Tổng cục Môi trường biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng cục

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

145

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9236-2:2012 về Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở Việt Nam - Phần 2: Giá trị chỉ thị hàm lượng Magiê trao đổi

CÁC NHÓM ĐẤT CHÍNH Ở VIỆT NAM - PHẦN 2: GIÁ TRỊ CHỈ THỊ HÀM LƯỢNG MAGIÊ TRAO ĐỔI Soil quality - Index values of non-organic content in major soil groups of Vietnam - Part 2: Index values of exchangeable magnesium content Lời nói đầu TCVN 9236-2:2012 do Tổng cục Môi trường biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng cục

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

146

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9236-3:2012 về Chất lượng đất - Giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở Việt Nam - Phần 3: Giá trị chỉ thị hàm lượng Natri trao đổi

CÁC NHÓM ĐẤT CHÍNH Ở VIỆT NAM - PHẦN 3: GIÁ TRỊ CHỈ THỊ HÀM LƯỢNG NATRI TRAO ĐỔI Soil quality - Index values of non-organic content in major soil groups of Vietnam - Part 3: Index values of exchangeable sodium content Lời nói đầu TCVN 9236-3:2012 do Tổng cục Môi trường biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

147

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11362:2016 về Công trình thủy lợi - Kênh bê tông đúc sẵn - Thi công nghiệm thu

thể áp dụng trong điều kiện tương tự đối với kênh đúc sẵn sử dụng các vật liệu khác tương đương. 2  Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

148

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447:2012 về Công tác đất - Thi công và nghiệm thu

ngầm đó hay cơ quan chức năng của chính quyền địa phương. Tim, mốc giới hạn của hệ thống kỹ thuật ngầm phải được xác định rõ trên thực địa và phải cắm tiêu cao để dễ thấy. Trong quá trình thi công móng phải có sự giám sát thường xuyên của đại diện có thẩm quyền thuộc tổ chức thi công và cơ quan quản lí hệ thống kỹ thuật ngầm đó. 4.2.25

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

149

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12318:2018 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật thiết kế, thi công và nghiệm thu cống lắp ghép

thép dự ứng lực 6.4.4.1  Trước khi thi công đóng cừ hàng loạt, phải tiến hành thí nghiệm đóng cọc thử tại hiện trường theo hồ sơ thiết kế được duyệt. 6.4.4.2  Cường độ búa rung và áp lực xói nước phụ thuộc vào điều kiện địa chất nền công trình, tùy thuộc địa chất từng loại đất nền để điều chỉnh cường độ búa và áp lực xói nước phù hợp

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

150

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7538-5:2007 (ISO 10381-5: 2005) về Chất lượng đất - Lấy mẫu - Phần 5: Hướng dẫn qui trình điều tra các vùng đô thị và vùng công nghiệp liên quan đến nhiễm bẩn đất

thay đổi ngay kế hoạch (ví dụ, mạch nước ngầm khác xa với độ sâu dự kiến). Trong một số trường hợp, có thể cần lấy thêm mẫu dựa trên kế hoạch đã điều chỉnh hoặc cần tính đến các điều kiện không dự đoán được. Tuy nhiên, nếu trường này không rõ ràng thì cần tuân thủ kế hoạch ban đầu. Mô tả địa tầng phải được thực hiện ngay tại hiện trường sau

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

151

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10299-4:2014 về Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh - Phần 4: Điều tra và khảo sát về ô nhiễm bom mìn, vật nổ

tin chi tiết vào phiếu điều tra, các thông tin khác có liên quan đến tác động của bom mìn, vật nổ cũng được thu thập. 4.7.2.1.3. Khoanh vùng các khu vực ô nhiễm và đánh dấu vị trí bom mìn, vật nổ trên bản đồ - Phải kết hợp với chính quyền địa phương để xác định chính xác đường ranh giới của các (phường, thị trấn) cho đúng với thực

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2015

152

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 322:2003 về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ -hệ thống gạt nước và rửa kính chắn gió của ô tô con- yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử do Bộ Giao thông vận tải ban hành

dụng cho mục đích khác với chỗ ngồi hoặc lái thông thường. Nếu ghế có thể điều chỉnh theo cách khác (thay đổi độ cao, thay đổi góc ngồi, đệm tựa của ghế, v.v...) thì việc điều chỉnh tới các vị trí này phải được thực hiện theo chỉ dẫn của nhà sản xuất xe. Đối với các ghế có giảm xóc, độ cao phải được cố định tương ứng với vị trí lái thông thường

Ban hành: 10/10/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

153

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6868:2001 về An toàn bức xạ - Quản lý chất thải phóng xạ - Phân loại chất thải phóng xạ

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Lời giới thiệu Việc sử dụng chất phóng xạ dẫn đến phát sinh chất thải phóng xạ. Các hoạt động có sử dụng chất phóng xạ bao gồm tất cả các giai đoạn trong chu trình nhiên liệu hạt nhân cũng như các hoạt động khác trong nghiên cứu khoa học, y tế, công nghiệp kể

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

154

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12273-1:2018 (EN 1186-1:2002) về Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm chất dẻo - Phần 1: Hướng dẫn lựa chọn điều kiện và phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm

bằng bức xạ vi sóng. 3.7 Chất mô phỏng thực phẩm (food simulant) Môi trường mô phỏng thực phẩm (xem Điều 3 và Điều 4). 3.8 Phép thử thôi nhiễm (migration test) Phép thử xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm bằng cách sử dụng chất mô phỏng thực phẩm tại các điều kiện thử quy định. 3.9 Phép thử thay thế

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

155

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10758-1:2016 (ISO 18589-1:2005) về Đo hoạt độ phóng xạ trong môi trường - Đất - Phần 1: Hướng dẫn chung và định nghĩa

phóng xạ của đất. Bao gồm sự lựa chọn mẫu, kế hoạch lấy mẫu, loại bỏ và chuẩn bị mẫu lấy từ đất. 3.3.3 Chiến lược lấy mẫu (sampling strategy) Tập hợp các nguyên lý kỹ thuật nhằm mục đích để giải quyết, tùy theo các mục tiêu và địa điểm được xem xét, hai vấn đề chính là mật độ lấy mẫu và phân bố không gian của các khu vực lấy mẫu.

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

156

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10397:2015 về Công trình thủy lợi - Đập hỗn hợp đất đá đầm nén - Thi công, nghiệm thu

thuật khác. 7.4.9 Nếu độ ẩm của đất làm vật chống thấm cao hơn hoặc thấp hơn độ ẩm giới hạn trong thi công bắt buộc phải thử nghiệm điều chỉnh độ ẩm để đạt được độ ẩm thiết kế. Phương pháp thí nghiệm điều chỉnh độ ẩm của đất thực hiện theo phụ lục A của tiêu chuẩn này. Có thể tham khảo phương pháp xử lý làm tăng hoặc làm giảm độ ẩm đất đắp

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

157

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 226:1995 về tiêu chuẩn trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

tháng 6 năm 1995 và tiêu chuẩn quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường có số đăng ký: 22-TCN. 225-95 do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành theo Quyết định số 3322 QĐ/KHKT ngày 29 tháng 6 năm 1995; Điều 2.2: Tiêu chuẩn Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trang bị bán cơ giới gồm: a) Địa điểm, nhà xưởng:

Ban hành: 05/07/1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

158

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10170-4:2014 (ISO 10791-4:1998) về Điều kiện kiểm trung tâm gia công - Phần 4: Độ chính xác và khả năng lặp lại định vị của các trục tịnh tiến và quay

trục còn lại trong ba trục tịnh tiến cơ bản không tham gia vào phép kiểm phải được giữ xa nhất có thể so với vị trí giữa của hành trình làm việc của chúng, hoặc nếu không phải được giữ ở vị trí sao cho giảm tới mức tối thiểu các độ võng của các phần tử ảnh hưởng đến phép đo. Các trục chính di trượt, đầu trượt, …, nếu chúng là các trục phụ thì

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

159

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7911:2017 (ISO/ASTM 51276:2012) về Bảo vệ bức xạ - Thực hành sử dụng hệ đo liều polymetylmetacrylat

màu thích hợp với dải đáp ứng yêu cầu được hòa tan trong metylmetacrylat sau đó được polyme hóa. Vật liệu sau đó được ổn định để điều chỉnh lượng nước và đáp ứng với bức xạ được kiểm định sử dụng việc lấy mẫu và thử nghiệm phù hợp trước khi lấy ra khỏi bao gói và khi sử dụng. 5.2  Bức xạ ion hóa tạo ra phản ứng hóa học trong vật liệu tạo ra

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2018

160

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 26000:2013 (ISO 26000:2010) về Hướng dẫn về trách nhiệm hội

những khu vực xa xôi cũng như liền kề. Những yếu tố này tạo cơ hội cho tổ chức học hỏi được những cách thức mới trong việc thực hiện và giải quyết các vấn đề. Điều này cũng có nghĩa là các quyết định và hoạt động của tổ chức chịu sự giám sát gia tăng của nhiều nhóm và cá nhân hơn. Những chính sách hoặc thực hành của các tổ chức ở những địa điểm

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223