Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DIEU CHINH DIA GIOI THI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 74560 văn bản

141

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án "Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị , thành phố - Chỉ đạo tổ chức khảo sát, điều tra thống kê về thực trạng hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật các dân tộc vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số tại địa phương. Xây dựng các mô hình điểm câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật ở thôn, bản vùng

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

142

Quyết định 1555/QĐ-UBND về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

- 0,88 23,97 0,18 - - 3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích Đến năm 2020, trên địa bàn thị xã Phước Long không còn đất chưa sử dụng. Điều 2. Sau khi Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2020

143

Quyết định 57/2014/QĐ-UBND về Quy chế xét, tặng danh hiệu Chủ tịch Ủy ban nhân dân , phường, thị trấn giỏi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

điều chỉnh, đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định danh hiệu, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, chế độ khen thưởng danh hiệu “Chủ tịch UBND , phường, thị trấn giỏi trên địa bàn tỉnh Nghệ An” (gọi tắt là Chủ tịch UBND cấp ). 2. Đối tượng áp dụng Là các cá nhân đang trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND

Ban hành: 12/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2014

144

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quy định về phạm vi chỉ giới đường đỏ đối với hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

địa bàn tỉnh Tiền Giang. Quy định giới hạn hành lang an toàn đối với các công trình khác trên hệ thống đường đô thị thực hiện theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP. Điều 2. Trách nhiệm của các

Ban hành: 23/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2018

145

Nghị định 66 /2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập , thị trấn thuộc huyện Hoài Ân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

66/2007/ND-CP,Nghị định 66 2007,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập ,Thành lập thị trấn,Huyện Hoài Ân,Huyện An Lão,Tỉnh Bình Định,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 11/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

146

Quyết định 1510/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án “Thí điểm phát triển kinh tế - hội, củng cố quốc phòng - an ninh, gắn với xây dựng nông thôn mới các biên giới Việt - Trung trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020”

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “THÍ ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG - AN NINH, GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CÁC BIÊN GIỚI VIỆT - TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày

Ban hành: 04/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

147

Quyết định 1500/QĐ-UBND về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

dụng cho các mục đích Đến năm 2020, trên địa thị xã Bình Long không còn đất chưa sử dụng. Điều 2. Sau khi Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Bình Long được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương sau đây có trách nhiệm: 1. Sở Tài nguyên và Môi trường a) Tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc giao đất, cho

Ban hành: 06/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

148

Quyết định 2100/QĐ-UBND về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Hà Tĩnh

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2100/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

149

Kế hoạch 485/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

lạc bộ văn hóa, nghệ thuật ở các thôn, bản, khu dân cư vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số một cách hiệu quả. Hàng năm duy trì tổ chức liên hoan, giao lưu các câu lạc bộ, đội văn nghệ phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương. II. NỘI DUNG 1. Xây dựng mô hình điểm câu lạc bộ Khảo sát, điều tra thống kê về

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2021

150

Nghị quyết 61/NQ-CP năm 2009 điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập phường thuộc thị xã Bỉm Sơn, thành lập phường thuộc thị xã Sầm Sơn tỉnh Thanh Hoá do Chính phủ ban hành

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ ĐỂ THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ BỈM SƠN, THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ SẦM SƠN TỈNH THANH HOÁ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Điều chỉnh địa

Ban hành: 08/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

151

Nghị định 65/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Cam Ranh và huyện Diên Khánh để thành lập huyện Cam Lâm; điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập , thị trấn thuộc các huyện: Cam Lâm, Trường Sa và mở rộng phường Cam Nghĩa thuộc thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

65/2007/ND-CP,Nghị định 65 2007,Chính phủ,Thị xã Cam Ranh,Huyện Diên Khánh,Huyện Trường Sa,Huyện Cam Lâm,Phường Cam Nghĩa,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập ,Thành lập thị trấn,Tỉnh Khánh Hòa,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 11/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

152

Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Vĩnh Phúc

hành chính cấp huyện gồm: Thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và 6 huyện: Yên Lạc, Lập Thạch, Bình Xuyên, Tam Dương, Vĩnh Tường, Tam Đảo. - Đơn vị hành chính cấp còn 135 (gồm 12 phường, 09 thị trấn, 114 ). Điều 2. Việc điều chỉnh địa giới hành chính tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - hội của tỉnh, đề nghị Chính phủ,

Ban hành: 24/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2015

153

Nghị định 03/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập , thị trấn thuộc các huyện Mường La, Thuận Châu và Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Số: 03/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/2007/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ; THÀNH LẬP , THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN MƯỜNG LA, THUẬN CHÂU VÀ MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm

Ban hành: 08/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2007

154

Quyết định 1392/QĐ-LĐTBXH năm 2016 Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

thể quyết định tổ chức Hội nghị tổng kết hoặc chỉ xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới. b) Căn cứ theo tình hình thực tế, thực hiện điều tra, khảo sát việc thực hiện Luật Bình đẳng giới tại một số bộ, ngành và địa phương làm căn cứ thực tiễn cho việc tổng kết. Đặc biệt khuyến khích các viện nghiên cứu, tổ chức hội

Ban hành: 14/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

155

Quyết định 1453/QĐ-LĐTBXH về phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

để hưởng ứng Tháng hành động như: Họp báo, hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, đối thoại chính sách, truyền thông trên mạng hội, diễu hành, triển lãm tranh/ảnh, cuộc thi, chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao; diễn đàn cho công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp... về chủ đề bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ

Ban hành: 09/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

156

Nghị định 12/NĐ-CP năm 2008 điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thuộc huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ; thành lập quận Thốt Nốt và các phường trực thuộc; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ để thành lập huyện Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ

tích tự nhiên và 5.128 nhân khẩu. Địa giới hành chính xã Đông Thắng: Đông giáp Đông Hiệp; Tây giáp Thới Xuân, thị trấn Cờ Đỏ; Nam giáp Đông Bình, Đông Thuận; Bắc giáp Thới Hưng. 11. Thành lập Thới Xuân thuộc huyện Cờ Đỏ trên cơ sở điều chỉnh 1.710,64 ha diện tích tự nhiên và 7.009 nhân khẩu của Thới Đông.

Ban hành: 23/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2009

157

Kế hoạch 727/KH-UBND năm 2021 thực hiện đưa các chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030

trò làm chủ trong xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; nhân rộng các mô hình Câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật ở thôn, làng và khu dân cư vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số có hiệu quả. Duy trì hằng năm tổ chức liên hoan, giao lưu các Câu lạc bộ, đội văn nghệ phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương. -

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

158

Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2017 rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Ban hành: 06/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2017

159

Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 158/2010/NQ-HĐND về quy định chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở , phường, thị trấn, ấp, khu phố và lực lượng công an bán vũ trang ở các biên giới do tỉnh Long An ban hành

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 158/2010/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY ĐỊNH CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở , PHƯỜNG, THỊ TRẤN, ẤP, KHU PHỐ VÀ LỰC LƯỢNG CÔNG AN BÁN VŨ TRANG Ở CÁC BIÊN GIỚI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2017

160

Quyết định 281/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 4452/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62