Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DIEU UOC QUOC TE KHONGSO 1948 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-18 trong 18 văn bản

1

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA)

Điều ước quốc tế Khongso 2019,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Liên minh Châu Âu,Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam Liên minh Châu Âu,Hiệp định Thương mại tự EVFTA,Khongso,Thương mại HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU LỜI NÓI ĐẦU Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt

Ban hành: 30/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

2

Công ước Lao động Hàng hải 2006

Điều ước quốc tế Khongso 2006,***,Khongso,Lao động - Tiền lương,Giao thông - Vận tải TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION CÔNG ƯỚC LAO ĐỘNG HÀNG HẢI, 2006 MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006

Ban hành: 23/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2014

3

Công ước Quốc tế về Hỗ trợ Hành chính lẫn nhau trong các vấn đề Hải quan

Điều ước quốc tế Khongso 2003,***,Hiệp định hỗ trợ hành chính lẫn nhau,Công ước quốc tế,Khongso,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH LẪN NHAU TRONG CÁC VẤN ĐỀ HẢI QUAN Brussels - Ngày 27 tháng 6 năm 2003 Lời mở đầu Các Bên Tham gia Công ước này, được xây dựng dưới sự bảo trợ

Ban hành: 27/06/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

4

Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

Điều ước quốc tế Khongso 2003,Công ước bảo vệ di sản văn hóa,Khongso,Văn hóa - Xã hội CÔNG ƯỚC VỀ BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc, dưới đây gọi tắt là UNESCO, họp phiên thứ 32 tại Paris từ 29 tháng 9 đến 17 tháng 10 năm 2003, Căn cứ vào các văn kiện

Ban hành: 03/11/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2011

5

Hiệp ước quyền tác giả WIPO (WCT) năm 1996

Điều ước quốc tế Khongso 1996,***,Hiệp ước quyền tác giả 1996,Hiệp ước WCT 1996,Khongso,Sở hữu trí tuệ,Quyền dân sự HIỆP ƯỚC CỦA WIPO VỀ QUYỀN TÁC GIẢ (WCT) (1996) VỚI CÁC TUYÊN BỐ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA CỦA HỘI NGHỊ NGOẠI GIAO THÔNG QUA HIỆP ƯỚC VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC BERNE (1971) DẪN CHIẾU TRONG HIỆP ƯỚC HIỆP ƯỚC QUYỀN

Ban hành: 20/12/1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2008

6

Hội nghị thế giới chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử về chủng tộc, tư tưởng bài ngoại và bất khoan dung liên quan

Điều ước quốc tế Khongso 2001,***,Bất khoan dung liên quan,Tư tưởng bài ngoại,Hội nghị thế giới ,Chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ,Công ước phân biệt đối xử phụ nữ,Phân biệt đối xử,Khongso HỘI NGHỊ THẾ GIỚI CHỐNG CHỦ NGHĨA PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC, PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỀ CHỦNG TỘC, TƯ TƯỞNG BÀI NGOẠI VÀ BẤT KHOAN DUNG LIÊN QUAN

Ban hành: 31/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2015

7

Nghị định thư không bắt buộc thứ hai của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị về việc bãi bỏ hình phạt tử hình, 1989

Quốc thông qua ngày 10/12/1948Điều 6 Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 16/12/1966; Lưu ý rằng, Điều 6 Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị khuyến nghị mạnh mẽ việc bãi bỏ hình phạt tử hình ngay khi có điều kiện cho phép thực hiện việc đó. Tin tưởng rằng, tất cả

Ban hành: 05/12/1989

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

8

Tuyên bố toàn cầu về gen người và các quyền con người, 1997

Điều ước quốc tế Khongso 1997,***,Tuyên bố bảo vệ quyền con người ,Quyền con người,Tuyên bố toàn cầu về gen người,Khongso         TUYÊN BỐ TOÀN CẦU VỀ GEN NGƯỜI VÀ CÁC QUYỀN CON NGƯỜI, 1997 (Được Đại Hội đồng của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hợp Quốc (UNESCO) nhất trí thông qua và tuyên bố tại phiên

Ban hành: 11/11/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

9

Công ước quốc tế các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá, 1966

Điều ước quốc tế Khongso 1966,***,Công ước quốc tế,Công ước quốc tế quyền kinh tế XH,Công ước quốc tế quyền XH VH,Công ước quốc tế 1966,Khongso,Thương mại,Văn hóa - Xã hội CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ CÁC QUYỀN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HOÁ, 1966 (Được thông qua và để ngỏ cho các nước ký, phê chuẩn và gia nhập theo Nghị quyết số 2200A

Ban hành: 16/12/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

10

Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển - SOLAS-74

Điều ước quốc tế Khongso 1974,***,Khongso,Giao thông - Vận tải,Quyền dân sự CÔNG ƯỚC VỀ AN TOÀN SINH MẠNG CON NGƯỜI TRÊN BIỂN - SOLAS-74 Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển được xem là một trong những hiệp định quốc tế quan trọng nhất liên quan đến tàu buôn. Công ước đầu tiên về lĩnh vực này được thông qua

Ban hành: 01/11/1974

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

11

Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền (1948)

Điều ước quốc tế Khongso 1948,***,Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 1948,Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền,Khongso,Quyền dân sự TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948) LỜI MỞ ĐẦU Xét rằng việc thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và những quyền bình đẳng bất khả chuyển nhượng của tất cả các phần tử trong đại gia đình nhân loại là nền tảng của tự do,

Ban hành: 10/12/1948

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2008

12

Công ước Berne năm 1971 về việc bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật

Điều ước quốc tế Khongso 1971,***,Công ước Berne,Bảo hộ tác phẩm văn học nghệ thuật,Khongso,Sở hữu trí tuệ CÔNG ƯỚC BERNE VỀ BẢO HỘ CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT (Đạo luật Paris, ngày 24 tháng 07 năm 1971 Sửa đổi ngày 28 tháng 09 năm 1979) (Văn kiện này do Cục Bản quyền tác giả văn học-nghệ thuật, Bộ VHTT cung cấp)

Ban hành: 24/07/1971

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2007

13

Công ước thống nhất về chất ma túy năm 1961

Điều ước quốc tế Khongso 1961,***,Công ước về chất ma túy,Khongso,Trách nhiệm hình sự CÔNG ƯỚC THỐNG NHẤT VỀ CÁC CHẤT MA TÚY NĂM 1961 Đã sửa đổi theo Nghị định thư 1972 sửa đổi Công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961 PHẦN MỞ ĐẦU Các bên, Quan tâm đến sức khỏe và phúc lợi của nhân loại,

Ban hành: 09/11/1961

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2012

14

Công ước về vị thế của người không quốc tịch, 1954

Điều ước quốc tế Khongso 1954,***,Vị thế của người không quốc tịch,Người không quốc tịch ,Khongso CÔNG ƯỚC VỀ VỊ THẾ CỦA NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH, 1954 (Được thông qua tại Hội nghị các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Liên Hợp Quốc ngày 28/9/1954, tổ chức theo Nghị quyết 526(XVII) ngày 26/5/1954 của Hội đồng Kinh tế - Xã hội.

Ban hành: 28/09/1954

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2015

15

Công ước về công nhận quốc tế các quyền đối với tầu bay

Điều ước quốc tế Khongso 1948,***,Công ước Geneva 1948,Công nhận quốc tế quyền tàu bay,Công ước quyền tàu bay,Khongso,Giao thông - Vận tải CÔNG ƯỚC VỀ CÔNG NHẬN QUỐC TẾ CÁC QUYỀN ĐỐI VỚI TẦU BAY (Ký tại Geneva ngày 19.6.1948) Xét rằng Hội nghị hàng không dân dụng quốc tế được tổ chức tại Chicago trong tháng 11 và tháng

Ban hành: 19/06/1948

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2008

16

Công ước về vị thế của người tị nạn, 1951

hội đồng Liên Hợp Quốc, - Có hiệu lực từ ngày 22/4/1954, theo điều 43. Lời nói đầu Các quốc thành viên Công ước này, Lưu ý rằng, Hiến chương Liên Hợp Quốc và Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 10/12/1948 đã khẳng định nguyên tắc mọi người đều được hưởng các quyền và tự

Ban hành: 28/07/1951

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2015

17

Công ước về trấn áp việc buôn bán người và bóc lột mại dâm người khác, 1949

Điều ước quốc tế Khongso 1949,***,Buôn bán người ,Bóc lột mại dâm người khác,Bóc lột mại dâm ,Công ước trấn áp buôn bán người ,Khongso,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội CÔNG ƯỚC VỀ TRẤN ÁP VIỆC BUÔN BÁN NGƯỜI VÀ BÓC LỘT MẠI DÂM NGƯỜI KHÁC, 1949 (Được thông qua và để ngỏ cho các quốc gia ký, phê chuẩn theo Nghị quyết

Ban hành: 02/12/1949

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2015

18

Hiệp định chung về thuế quan và thương mại - GATT 1994

Điều ước quốc tế Khongso 1947,***,Hiệp định chung thuế quan và thương mại,Hiệp định GATT 1994,Hiệp định Thương mại GATT,GATT 1994,Khongso,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THUẾ QUAN VÀ THƯƠNG MẠI [1] Chính phủ Khối thịnh vượng chung Úc, Vương quốc Bỉ, Hợp chủng Quốc Brasil, Miến điện, Canada, Ceylon,

Ban hành: 30/10/1947

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141