Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" DIEU CHINH DU TOAN XAY DUNG CONG TRINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6025 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 106.048 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 8.925 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8268:2017 về Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng

9  Hướng dẫn an toàn khi sử dụng thuốc PHỤ LỤC A PHỤ LỤC B Lời nói đầu TCVN 8268:2017 thay thế TCVN 8268:2009. TCVN 8268:2017 do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

2

Tiêu chuấn quốc gia TCVN 7958:2017 về Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

khảo sát, phải có báo cáo đầy đủ về tình hình mối ở khu vực xây dựng công trình, các đặc điểm môi trường liên quan đến hoạt động, sinh trưởng và phát triển của mối, xác định các loài mối sẽ xâm hại công trình và chỉ ra những nguyên nhân sẽ gây có mối trong công trình. 6.2  Thiết kế phòng chống mối 6.2.1  Hồ sơ thiết kế phải có đủ bản vẽ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12317:2018 về Công trình đê điều - Đánh giá an toàn đê sông

của tài liệu quản lý vận hành; - Công tác an toàn và bảo hộ công trình bao gồm: kiểm tra phòng lũ, dự án phòng lụt, dự trữ vật tư, cứu hộ công trình, kiểm tra ẩn họa công trình, hoạch định phạm vi bảo hộ, quản lý hành chính; - Công tác vận hành công trình: tình hình vận hành đê trong điều kiện mực nước lũ cực đại từng năm, mực nước cực

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 35:2019/BLĐTBXH về An toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng

THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁNG TRƯỢT DÙNG TRONG CÔNG TRÌNH VUI CHƠI CÔNG CỘNG National technical regulation on safe work for slides 1. Quy định chung 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu an toàn đối với các hệ thống máng trượt sử dụng xe trượt để vận chuyển người lên cao

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2019

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1-1:2015 về Xây dựng tiêu chuẩn - Phần 1: Quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

hợp một cách đầy đủ, có hệ thống tất cả các văn bản cần thiết, hình thành trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi cho việc công bố tiêu chuẩn cũng như tra cứu, áp dụng tiêu chuẩn sau này. D.2  Hồ sơ TCVN phải đảm bảo tính cập nhật, đầy đủ các văn bản cần thiết và phải được lưu trữ theo đúng các quy định về

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2016

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2014/BXD về An toàn trong xây dựng

National technical regulation on Safety in Constructions 1 Quy định chung 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật an toàn trong xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị (sau đây gọi tắt là công trình xây dựng). Các yêu cầu về trang bị an toàn cho người lao động, kiểm định an

Ban hành: 05/09/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2014

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11699:2016 về Công trình thủy lợi - Đánh giá an toàn đập

lũ đã cập nhật, các thông số hiện trạng của công trình xả và đường quan hệ mực nước - dung tích hồ chứa được đo vẽ cập nhật; khả năng vận hành thực tế của các cửa van (nếu có); các quy định về vận hành điều tiết hồ chứa trong mùa lũ được phê duyệt; lưu lượng, mực nước khống chế ở khu vực hạ du đập (nếu có). 7.3.3.4   Đánh giá an toàn

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11676:2016 về Công trình xây dựng - Phân cấp đá trong thi công

đoạn lập dự án và thiết kế; TCVN 8733 : 2012 Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn và bảo quản mẫu đá dùng cho các thí nghiệm trong phòng. TCVN 9156 : 2012 Công trình thủy lợi - Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chất công trình tỷ lệ lớn; 3  Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này sử dụng các

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2017

9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2014/BXD về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

Buildings and Facilities 1 QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh 1.1.1 Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình xây dựng để đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng. 1.1.2 Các công trình xây dựng để đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng bao gồm: - Nhà

Ban hành: 29/12/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2015

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12180-2:2017 (ISO 16075-2:2015) về Hướng dẫn sử dụng nước thải đã xử lý cho các dự án tưới - Phần 2: Xây dựng dự án

lý có chất lượng cao hơn luôn luôn có thể được. a) Giới hạn khuyến nghị được xây dựng dựa trên các quy định quốc tế, ví dụ WHO (2006) [2] và USEPA (2012)[3] và ứng dụng nước tái sử dụng tại đầu ra của nhà máy xử lý. Sau khi lưu trữ trong các công trình lưu chứa hở và cho tưới phun hoặc tưới cục bộ, có thể cần thiết phải lọc

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

11

Quy chuẩn xây dựng Việt nam QCXDVN 05:2008/BXD về Nhà ở và công trình công cộng- An toàn sinh mạng và sức khoẻ

các phòng được xây dựng để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng thì phải tuân thủ các quy định của Quy chuẩn Xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng. Hình 4.1 - Khoảng cách tới vị trí điều khiển đóng, mở cửa 4.3. An toàn khi tiếp cận để làm vệ sinh cửa sổ Trường hợp không thể làm vệ sinh mặt kính một

Ban hành: 06/06/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2014

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10404:2015 về Công trình đê điều – Khảo sát địa chất công trình

công trình; b) Quy mô công trình; c) Điều kiện xây dựng; d) Hiệu ích công trình. 3.2. Tuyến đê (Dike route) Tuyến cụ thể được xác định bằng hệ tọa độ, có đủ điều kiện để bố trí các hạng mục công trình. 3.3. Thành phần khảo sát địa chất (Contents of geological survey) a) Thu thập, phân tích và đánh giá các tài

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

13

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 394: 2007 về thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN394:2007,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN394:2007,Bộ Xây dựng,Trang thiết bị điện công trình xây dựng,An toàn điện,Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện,TCXDVN 394: 2007,Xây dựng TCXDVN 394: 2007 MỤC LỤC                                                                                                                             Trang

Ban hành: 24/04/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9342:2012 về Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Thi công và nghiệm thu

tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9342:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn  Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI XÂY DỰNG BẰNG CỐT PHA TRƯỢT -  THI CÔNG

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11198-3:2015 về Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán - Đặc tả ứng dụng thanh toán chung - Phần 1: Quy trình xử lý chức năng

sách dữ liệu tĩnh cần được xác thực mà được xây dựng trong suốt quá trình đọc dữ liệu ứng dụng trong việc phê chuẩn các ứng dụng dữ liệu tĩnh được đăng ký trong suốt quá trình SDA; hoặc quá trình chứng thực khóa công khai ICC trong suốt quá trình DDA và CDA 7.3. Dữ liệu thẻ Dữ liệu thẻ được sử dụng trong quá trình đọc dữ liệu ứng dụng

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11198-2:2015 về Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán - Đặc tả ứng dụng thanh toán chung - Phần 2: Giới thiệu về quy trình xử lý

Chứng nhận Khóa Công khai Bên phát hành và một chữ ký số. Khóa công khai bên phát hành được lưu trên thẻ như là chứng nhận khóa công khai. Chữ ký số được tạo ra bởi quy trình ký hàm băm của dữ liệu ứng dụng quan trọng bằng Khóa Riêng bên Phát hành. Một phép toán của hàm băm phục hồi với một hàm băm được sinh từ dữ liệu ứng dụng thực tế

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

17

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả do Bộ Xây dựng ban hành

States Agency for International Development), Cục Năng lượng Đan Mạch (Vương Quốc Đan Mạch). QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ National Technical Regulation on Energy Efficiency Buildings I. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.1.1. Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia

Ban hành: 26/09/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11523-3:2016 về Công nghệ thông tin - Giao diện người sử dụng - Bộ điều khiển từ xa phổ dụng - Phần 3: Khuôn mẫu trình bày

Khuôn mẫu trình bày, mô tả socket và các tài nguyên nguyên tử thích hợp sẽ cùng được sử dụng để xây dựng giao diện người sử dụng theo mọi thể thức (ví dụ: thị giác, thính giác, xúc giác, nhiều thể thức) mà người sử dụng có thể truy cập và điều khiển một đích. 2  Sự phù hợp Tệp Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML) là một khuôn mẫu trình bày phù

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7364-6:2018 (ISO 12543-6:2011) về Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phần 6: Ngoại quan

7364-6:2018 thay thế TCVN 7364-6:2004. TCVN 7364-6:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 12543-6:2011. TCVN 7364-6:2018 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 7364:2018, Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7958:2008 về bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

vệ công trình xây dựng. 3. Phân loại yêu cầu phòng chống mối bảo vệ công trình Để có các giải pháp phòng chống mối phù hợp với yêu cầu sử dụng, chất lượng xây dựngđiều kiện kinh tế cho phép, yêu cầu phòng chống mối cho công trình được chia thành 4 loại sau đây: 3.1. Loại A – Công trình có yêu cầu phòng chống mối mức cao, gồm

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254