Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DIEU CHINH DU TOAN XAY DUNG CONG TRINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 105804 văn bản

1

Hướng dẫn 265/HD-SXD năm 2016 về tạm thời điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định

Ban hành: 25/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

2

Quyết định 1971/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tỉnh Kiên Giang ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ

Ban hành: 11/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2015

3

Thông báo 109/TB-SXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên

THÔNG BÁO “V/V HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN” Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình”; Căn cứ Văn bản số 2066/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 của UBND tỉnh Phú Yên “V/v Một số nội dung

Ban hành: 20/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2015

4

Quyết định 2242/QĐ-UBND năm 2017 về hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Thông tư 05/2016/TT-BXD

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA THEO THÔNG TƯ SỐ 05/2016/TT-BXD NGÀY 10/3/2016 CỦA BỘ XÂY DỰNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP

Ban hành: 07/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2017

5

Hướng dẫn 180/SXD-KTXD năm 2013 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tỉnh Hà Giang ban hành

180/SXD-KTXD,Hướng dẫn 180 2013,Tỉnh Hà Giang,Điều chỉnh dự toán xây dựng ,Dự toán xây dựng công trình ,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH HÀ GIANG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

6

Hướng dẫn 05/HD-SXD năm 2013 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

05/HD-SXD Bắc Ninh, ngày 06 tháng 05 năm 2013 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm

Ban hành: 06/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

7

Thông báo 07/TB-SXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên

07/TB-SXD,Thông báo 07 2013,Tỉnh Phú Yên,Điều chỉnh dự toán xây dựng ,dự toán xây dựng công trình Phú Yên,Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng ,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH PHÚ YÊN SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2013

8

Hướng dẫn 225/HD-SXD năm 2013 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

225/HD-SXD,Hướng dẫn 225 2013,Tỉnh Đồng Nai,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Dự toán xây dựng công trình,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

9

Hướng dẫn 255/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

255/HD-SXD,Hướng dẫn 255 2013,Tỉnh Đồng Nai,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Dự toán xây dựng công trình ,Dự toán xây dựng Đồng Nai,Điều chỉnh dự toán xây dựng ,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2013

10

Hướng dẫn 03/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

03/HD-SXD,Hướng dẫn 03,Tỉnh Bắc Ninh,Dự toán xây dựng công trình,Dự toán xây dựng Bắc Ninh 2013,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Điều chỉnh dự toán xây dựng Bắc Ninh,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH BẮC NINH SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 21/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2013

11

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

01/2013/QD-UBND,Quyết định 01 2013,Tỉnh Ninh Thuận,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Dự toán xây dựng công trình,Điều chỉnh dự toán xây dựng ,Dự toán xây dựng tỉnh Ninh Thuận,Điều chỉnh dự toán xây dựng Ninh Thuận,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN --------

Ban hành: 18/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2013

12

Thông báo 22/TB-SXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên

22/TB-SXD,Thông báo 22 2012,Tỉnh Phú Yên,Dự toán xây dựng công trình,Hướng dẫn điều chỉnh dự toán ,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH PHÚ YÊN SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/TB-SXD Phú

Ban hành: 04/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2012

13

Hướng dẫn 663/HD-SXD năm 2015 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

663/HD-SXD,Hướng dẫn 663,Tỉnh Quảng Ngãi,Bộ đơn giá dự toán xây dựng công trình ,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Đơn giá dự toán xây dựng công trình,Dự toán xây dựng công trình,Dự toán xây dựng công trình ,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH QUẢNG NGÃI SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 28/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2015

14

Hướng dẫn 169/HD-SXD năm 2015 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

169/HD-SXD,Hướng dẫn 169,Tỉnh Quảng Ngãi,Điều chỉnh dự toán xây dựng ,Định mức dự toán xây dựng,Dự toán xây dựng công trình,Dịch vụ công ích đô thị,Dịch vụ công ích,Lập dự toán dịch vụ công ích đô thị,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH QUẢNG NGÃI SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2015

15

Hướng dẫn 08/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

08/HD-SXD,Hướng dẫn 08 2011,Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Bắc Ninh,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH BẮC NINH SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 08/HD-SXD

Ban hành: 13/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2012

16

Hướng dẫn 79/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang ban hành

79/SXD-KTXD,Hướng dẫn 79 2011,Tỉnh Hà Giang,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH HÀ GIANG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/SXD-KTXD Hà Giang,

Ban hành: 31/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2011

17

Hướng dẫn 2880/UBND-KT2 năm 2010 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tỉnh Phú Thọ ban hành

2880/UBND-KT2,Hướng dẫn 2880,Tỉnh Phú Thọ,Điều chỉnh dự toán xây dựng ,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2013

18

Hướng dẫn 901/SXD-GĐ năm 2013 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2013 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

901/SXD-GD,Hướng dẫn 901,Tỉnh Hà Nam,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Dự toán xây dựng công trình,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH HÀ NAM SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 05/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

19

Hướng dẫn 1484/HD-UBND năm 2013 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình với mức lương tối thiểu mới theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do tỉnh Tây Ninh ban hành

1484/HD-UBND,Hướng dẫn 1484,Tỉnh Tây Ninh,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Dự toán xây dựng công trình,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

20

Quyết định 25/2009/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

25/2009/QD-UBND,Quyết định 25 2009,Tỉnh Hải Dương,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Tỉnh Hải Dương,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 25/2009/QĐ-UBND

Ban hành: 10/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179