Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" DIEU CHINH DIA GIOI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3032 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 103:2019/BGTVT về Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới

định, Vụ Khoa học - Công nghệ trình duyệt và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 30 ngày 28 tháng 8 năm 2019. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI National Technical Regulations on Vehicle Inspection Station 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy

Ban hành: 28/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 29:2016/BYT về Bức xạ ion hóa - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc

Technical Regulation on lonizing Radiation - Pemissible Exposure Limits of lonizing Radiation in the Workplace I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn liều tiếp xúc tối đa cho phép với bức xạ ion hóa tại nơi làm việc. 2. Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ quan quản lý

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2016

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 30:2016/BYT về Bức xạ tia X - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia x tại nơi làm việc

Regulation on X- ray Radiation - Pemissible Exposure Limits of X- ray Radiation in the Workplace I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn liều tiếp xúc tối đa cho phép với bức xạ tia X tại nơi làm việc. 2. Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về môi

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2016

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2019/BYT về Bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc

NƠI LÀM VIỆC National Technical Regulation on Dust - Permissible Exposure Limit Value of Dust at the Workplace I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh 1.1. Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với: a) Bụi amiăng tại nơi làm việc; b) Bụi silic tại nơi làm việc; c) Bụi không chứa

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12295:2018 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp lấy mẫu để đo hoạt độ phóng xạ trên máy phổ gama phân giải cao

TCVN12295:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12295:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12295:2018 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG - PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU ĐỂ ĐO HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ TRÊN MÁY PHỔ GAMMA PHÂN GIẢI CAO Investigation, assessment of environmental geology - Method of samples for radioactivity

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12297:2018 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Quy trình thành lập bộ bản đồ môi trường phóng xạ tự nhiên

thiện hàng ngày. Sơ bộ nhận định về các thành phần môi trường phóng xạ và mối liên quan của nó với các điều kiện địa chất, địa lý tự nhiên và hội để chuẩn bị công việc cho các ngày tiếp theo. Sau một đợt khảo sát thực địa từ 10 đến 15 ngày hoặc sau khi kết thúc một vùng điều tra phải thực hiện các công việc sau: - Kiểm tra, hoàn chỉnh

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7186:2018 (CISPR 15:2018) về Giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu tần số radio của thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự

được lấy để sử dụng trở kháng phương thức chung (phương thức không đối xứng) là 150 Ω và hệ số chuyển đổi được đặt là 20 log(150) = 44 dBΩ. 4.5  Giới hạn và phương pháp đánh giá cổng vỏ 4.5.1  Yêu cầu chung Điều này đưa ra các giới hạn nhiễu bức xạ đối với cổng vỏ dưới dạng hàm số của dải tần. 4.5.2  Dải tần từ

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT về Mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

điều chỉnh 1.1.1. Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị trường Việt Nam. Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn này được quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy chuẩn này. 1.1.2. Sản phẩm không chịu sự điều

Ban hành: 23/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2017

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9413:2012 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - An toàn phóng xạ

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu về an toàn phóng xạ trong các hoạt động điều tra, thăm dò địa chất. 2. Tài liệu tham chiếu. TCVN 6866 : 2001 An toàn phóng xạ - Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và dân chúng. TCVN 7889 : 2008 Nồng độ Radon tự nhiên trong nhà – Mức qui định và yêu cầu chung về phương pháp đo. 3. Đối

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9416:2012 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp khí phóng xạ

TCVN9416:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9416:2012,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9416 : 2012 ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG - PHƯƠNG PHÁP KHÍ PHÓNG XẠ Investigation, assessment of geological environment - Radioactive air method Lời nói đầu TCVN 9426 : 2012 Điều tra, đánh giá địa chất

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11967:2017 (ISO 15858:2016) về Thiết bị UVC - Thông tin an toàn - Giới hạn phơi nhiễm cho phép đối với con người

xạ kế xách tay có cảm biến đã điều chỉnh tới số đọc của bước sóng từ 240 nm đến 270 nm để đo năng lượng UVC tại chỗ. Các phép đo phải được thực hiện trong quá trình chạy thử và trước khi vận hành hệ thống lắp đặt UVGI cho các thiết bị khử trùng UVC trong ống dẫn, trong phòng đặt phía trên không khí. 4.4  Đo giá trị giới hạn ngưỡng

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12296:2018 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp lấy mẫu để đo hoạt độ phóng xạ (226 Ra, 232 Th, 40 K) trên máy phổ gamma phân giải cao

TCVN12296:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12296:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12296:2018 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG - PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU ĐỂ ĐO HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ (226 RA, 232 TH, 40 K) TRÊN MÁY PHỔ GAMMA PHÂN GIẢI CAO Investigation, assessment of environmental geology - Deterination

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

13

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 40:2015/BGTVT về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ National technical regulation on road motor vehicles Driving Test Center 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị đối với Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (sau đây gọi chung là Trung tâm).

Ban hành: 10/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2015

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7921-4-0:2013 (IEC/TR 60721-4-0:2002) về Phân loại điều kiện môi trường – Phần 4-0: Hướng dẫn về tương quan và chuyển đổi các cấp điều kiện môi trường của bộ tiêu chuẩn TCVN 7921-3(IEC 60721-3) sang thử nghiệm môi trường của bộ tiêu chuẩn 7699 (IEC 60068) – Giới thiệu

này là một báo cáo kỹ thuật về mối tương quan và chuyển đổi điều kiện đưa ra trong bộ tiêu chuẩn TCVN 7921-3 (IEC 60721-3) sang các thử nghiệm môi trường được xác định trong bộ tiêu chuẩn TCVN 7699-2 (IEC 60068-2). Tiêu chuẩn này giới thiệu bộ tiêu chuẩn TCVN 7921-4 (IEC 60721- 4) nhằm cung cấp cho người viết qui định kỹ thuật các hướng dẫn cùng

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7356:2014 về Phương tiện giao thông đường bộ - Mô tô, xe máy hai bánh - Giới hạn tiêu thụ nhiên liệu và phương pháp xác định

xy/cacbon:.......................................................................................... Hỗn hợp với dầu bôi trơn: Có / không1): .......................................................................... Nếu có, tỉ số thể tích nhiên liệu / dầu bôi trơn: ................................................................. B.4. Băng thử Băng thử có: hàm đa giác / điều khiển hệ số / bộ chỉnh đặt tín hiệu số đa

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11523-3:2016 về Công nghệ thông tin - Giao diện người sử dụng - Bộ điều khiển từ xa phổ dụng - Phần 3: Khuôn mẫu trình bày

TCVN11523-3:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11523-3:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11523-3:2016 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - GIAO DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG - BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA PHỔ DỤNG - PHẦN 3: KHUÔN MẪU TRÌNH BÀY Information technology - User interfaces - Universal remote console - Part 3: Presentation template

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9854:2013 về Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô con - Giới hạn tiêu thụ nhiên liệu và phương pháp xác định

.................................................................................................................... b) Kiểu:........................................................................................................................... c) Số lượng được lắp:..................................................................................................... d) Các thông số điều chỉnh(4) - Jíc

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11778-1:2017 (ISO/IEC TR 15443-1:2012) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Khung cho đảm bảo an toàn công nghệ thông tin - Phần 1: Giới thiệu và khái niệm

hoạt động tại cấp độ quốc tế, khu vực, quốc gia hoặc địa phương. [ISO/IEC 17000:2010, Điều 2.8] 3.14 Giao phẩm (deliverable) Thành phần, sản phẩm, hệ thống, dịch vụ, quy trình, tổ chức hoặc nhân sự mà có mục tiêu an toàn CHÚ THÍCH: Ranh giới của giao phẩm có thể là một hoặc nhiều thành phần bao gồm bộ vi xử lý, thiết bị

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11996-1:2017 (IEC/TR 61850-1:2013) về Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện - Phần 1: Giới thiệu và tổng quan

phiên bản mới nhất (kể cả các sửa đổi). TCVN ISO 9001, Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu IEC 60870-5-103, Telecontrol equipment and systems - Part 5-103: Transmission Protocols - Companion standard for the informative interface of protection equipment (Thiết bị và hệ thống điều khiển từ xa - Phần 5-103: Giao thức truyền - Tiêu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7578-1:2017 (ISO 6336-1:2006) về Tính toán khả năng tải của bánh răng thẳng và bánh răng nghiêng - Phần 1: Nguyên lý cơ bản, giới thiệu và các hệ số ảnh hưởng chung

răng lớn) - CM Hệ số hiệu chỉnh (xem Điều 9) - CR Hệ số phôi bánh răng (xem Điều 9) - CZL,ZR,Zv Các hệ số để xác định các hệ số của màng chất bôi trơn (xem TCVN 7578-2 (ISO

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188