Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4384 công văn

1

Công văn 9123/UBND-NC năm 2013 công tác điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9123/UBND-NC V/v công tác điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 02/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2013

2

Công văn 885/UBTVQH13 năm 2015 về thành lập, giải thể nhập chia, điều chỉnh địa giới hành chính dưới cấp tỉnh do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 885/UBTVQH13 V/v: Thành lập, giải thể nhập chia, điều chỉnh địa giới hành chính dưới cấp tỉnh Hà Nội, ngày 01 tháng

Ban hành: 01/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

3

Công văn 110/UBND-NC năm 2014 thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/UBND-NC V/v thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm Hà Nội,

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

4

Công văn 3540/BNV-CQDP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, xã và thành lập đơn vị hành chính đô thị do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3540/BNV-CQĐP V/v điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập đơn vị hành chính đô thị Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2013

Ban hành: 27/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2014

5

Công văn 1869/VPCP-KTTH điều chỉnh địa giới hành chính và mở rộng diện tích Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1869/VPCP-KTTH V/v điều chỉnh địa giới hành chính và mở rộng diện tích Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm

Ban hành: 28/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2011

6

Công văn 1154/VPCP-NC tạm dừng điều chỉnh địa giới hành chính để phục vụ cho công tác bầu cử do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1154/VPCP-NC V/v tạm dừng điều chỉnh địa giới hành chính để phục vụ cho công tác bầu cử. Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2011

Ban hành: 25/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2011

7

Công văn 7982/BTC-NSNN hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận tài sản và nguồn tài chính nhà nước ở địa phương đối với việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và địa phương có liên quan do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7982/BTC-NSNN V/v hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận tài sản và các nguồn tài chính nhà nước ở địa phương đối với việc điều chỉnh địa giới hành chính thành

Ban hành: 09/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2013

8

Công văn số 956/TTg-NC về việc triển khai kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 956/TTg-NC V/v: triển khai KL của TW và NQ của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội. Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2008

Ban hành: 24/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2008

9

Công văn số 58/CP-NC về việc đính chính Nghị định số 47/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập các huyện Mai Sơn, Bắc Yên, tỉnh Sơn La do Chính phủ ban hành

“Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập các huyện Mai Sơn, Bắc Yên, tỉnh Sơn La”. Nay xin sửa lại là: “Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Mai Sơn, Bắc Yên, tỉnh Sơn La”. - Tại Điều 1 ở dòng đầu tiên viết là: “điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập các huyện Mai Sơn, Bắc Yên, tỉnh

Ban hành: 29/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2008

10

Công văn 2145/BNV-CQĐP năm 2018 về thống nhất thực hiện quy định điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2145/BNV-CQĐP V/v thống nhất thực hiện quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Hà Nội,

Ban hành: 17/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

11

Công văn 5939/BNV-CQĐP năm 2015 điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5939/BNV-CQĐP V/v điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 13/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

12

Công văn 3859/VPCP-NC năm 2018 về triển khai ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 do Văn phòng Chính phủ ban hành

tháng 04 năm 2018 Kính gửi: - Bộ Nội vụ; - Bộ Xây dựng; - Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thực hiện ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 262/UBTVQH14-PL ngày 17 tháng 4 năm 2018 về việc thống nhất thực hiện các quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành

Ban hành: 26/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

13

Công văn 2660/BNV-CQĐP năm 2015 về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2660/BNV-CQĐP V/v thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015

Ban hành: 23/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

14

Công văn 13594/VPCP-NC năm 2017 về hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13594/VPCP-NC V/v hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính Hà Nội,

Ban hành: 22/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2017

15

Công văn 262/UBTVQH14-PL năm 2018 thống nhất thực hiện quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 262/UBTVQH14-PL V/v thống nhất thực hiện các quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung

Ban hành: 17/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

16

Công văn 2375/VPCP-NC năm 2017 hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2375/VPCP-NC V/v hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính Hà Nội,

Ban hành: 15/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2017

17

Công văn 5311/TCHQ-GSQL năm 2017 điều chỉnh địa chỉ địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 5311/TCHQ-GSQL V/v điều chỉnh địa chỉ địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc Khu kinh

Ban hành: 10/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2017

18

Công văn 4232/VPCP-QHQT điều chỉnh Hiệp định Tài trợ cho Dự án Quỹ đầu tư phát triển địa phương vay vốn Ngân hàng Thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4232/VPCP-QHQT V/v Điều chỉnh Hiệp định Tài trợ cho Dự án Quỹ ĐTPTĐP vay vốn WB. Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Ban hành: 27/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2013

19

Công văn 623/TTg-KTN điều chỉnh địa giới Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 623/TTg-KTN V/v điều chỉnh địa giới KKT Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013

Ban hành: 04/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2013

20

Công văn 1665/TCHQ-CCHĐH năm 2019 công bố tài liệu về chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1665/TCHQ-CCHĐH V/v Công bố tài liệu về chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới

Ban hành: 26/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.48.142