Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH HUYEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 471 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12298-1:2018 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phần 1: Phương pháp đo địa chấn nông phân giải cao trên biển

đặt tời máy và các thiết bị hỗ trợ khác. 6  Quy trình thi công thực địa 6.1  Công tác chuẩn bị trước khi thi công thực địa Trước khi tiến hành thi công thực địa, đơn vị thi công phải tiến hành khảo sát trước địa bàn thi công, xem xét để lựa chọn vị trí cảng neo đậu tàu thuyền và các điều kiện phục vụ cho công tác thu thập tài

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6507-1:2019 (ISO 6887-1:2017) về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật - Phần 1: Các nguyên tắc chung để chuẩn bị huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân

sau đó. 9.2  Thời gian tiến hành Thời gian tính từ lúc chuẩn bị xong huyền phù ban đầu (9.1) cho đến khi kết thúc quá trình cấy không được vượt quá 45 min. Ngoài ra, thời gian kể từ khi chuẩn bị huyền phù ban đầu (9.1) đến khi bắt đầu chuẩn bị các dung dịch pha loãng thập phân tiếp theo (Điều 10) không được vượt quá 30 min.

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12298-2:2018 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phần 2: Phương pháp xử lý, phân tích các băng địa chấn nông phân giải cao trên biển

kết quả phân tích, dựa vào các thông tin địa chất đã tổng hợp của vùng nghiên cứu, tiến hành chính xác hóa các ranh giới phân tập địa chấn. Tiến hành liên kết mặt cắt giữa các vùng kế cận theo các nội dung sau: - Thống nhất và chính xác hoá các ranh giới phân tập địa chấn trong thành tạo Đệ tứ. Minh giải theo vòng tròn khép kín để kiểm tra

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

4

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-11:2010/BYT về phụ gia thực phẩm – chất điều chỉnh độ acid do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

chịu đựng được 3.7. INS (International numbering system): Hệ thống mã số quốc tế về phụ gia thực phẩm. II. YÊU CẦU KỸ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ LẤY MẪU 1. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với các chất điều chỉnh độ acid được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn này như sau: 1.1. Phụ lục 1: Yêu cầu kỹ

Ban hành: 20/05/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8481:2010 về công trình đê điều – Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình

Lời nói đầu TCVN 8481 : 2010 được chuyển đổi từ 14 TCN 165:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 8481 : 2010 do Viện Khoa học

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7072:2002 về Bột giấy - Xác định độ nhớt giới hạn bằng dung dịch Etylendamin(CED) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

thực hành khó đạt được độ chính xác đòi hỏi khi cân một lượng nhỏ mẫu theo cách A trong một số trường hợp. BỘT GIẤY - XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỚT GIỚI HẠN BẰNG DUNG DỊCH ĐỒNG ETYLENDIAMIN (CED) Pulp - Determination of limiting viscosity number in cupri ethylene diamine (CED) solution 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định

Ban hành: 07/08/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12630-3:2019 về Bản đồ lập địa - Quy định trình bày và thể hiện nội dung - Phần 3: Bản đồ lập địa cấp III

của năm trên bản đồ lập địa theo quy định tại TCVN 12630 - 2: 2019, điều 4.2.5, xem bảng 3, dùng ký hiệu và đường ranh giới kết hợp với kẻ trải nền để thể hiện. 4.3  Yêu cầu dữ liệu 4.3.1  Thông tin dữ liệu các đối tượng dạng chữ: tên đơn vị hành chính huyện, tỉnh, tên địa danh, tên các hồ sông suối lớn, tên các dãy núi cao trên 1000

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8409:2010 về Quy trình đánh giá đất sản xuất nông nghiệp phục vụ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

đến điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường nên cần có sự tham gia của các chuyên gia về thổ nhưỡng, địa lý, khí hậu nông nghiệp, thủy lợi, trồng trọt, môi trường, kinh tế và xã hội. 4.5. Đánh giá đất sản xuất nông nghiệp cấp huyện được thực hiện theo 7 bước (xem hình 1): Hình 1 - Các bước đánh giá đất sản xuất nông

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2020/BTNMT về Chuẩn thông tin địa lý cơ sở

điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định về áp dụng các chuẩn thông tin địa lý cơ sở sau đây: 1.1. Chuẩn mô hình cấu trúc dữ liệu địa lý. 1.2. Chuẩn mô hình khái niệm dữ liệu không gian. 1.3. Chuẩn mô hình khái niệm dữ liệu thời gian. 1.4. Chuẩn phương pháp lập danh mục đối tượng địa lý. 1.5. Chuẩn hệ

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2016/BTTTT về Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành

and administration systems 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi Điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về: - Cấu trúc mã định danh các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và Điều hành; - Định dạng dữ liệu của gói tin được trao đổi giữa hệ thống quản lý văn

Ban hành: 01/04/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12630-2:2019 về Bản đồ lập địa - Quy định trình bày và thể hiện nội dung - Phần 2: Bản đồ lập địa cấp II

viện huyện, tỉnh; bưu điện huyện, tỉnh; cảng biển, cảng thủy nội địa, ga đường sắt chính. Các đối tượng dạng đường Đường biên giới quốc gia Thể hiện đầy đủ Thể hiện đầy đủ Thể hiện đầy đủ Đường địa giới hành chính cấp tỉnh

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

12

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 165:2006 về Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình công trình đê điều

14TCN165:2006,Tiêu chuẩn ngành 14TCN165:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 165:2006 THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU (Ban hành theo Quyết định số 2655/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng 09 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. QUY

Ban hành: 14/09/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12630-1:2019 về Bản đồ lập địa - Quy định trình bày và thể hiện nội dung - Phần 1: Bản đồ lập địa cấp I

Thể hiện đầy đủ Đường địa giới hành chính cấp tỉnh Thể hiện đầy đủ Thể hiện đầy đủ Đường địa giới hành chính cấp huyện Thể hiện đầy đủ Thể hiện đầy đủ Đường địa giới hành chính cấp xã Thể hiện đầy đủ

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9487:2012 về Quy trình điều tra, lập bản đồ đất tỷ lệ trung bình và lớn

dụng bản đồ, xây dựng bảng chú dẫn chính thức. 5.3.5 Khớp nối bản đồ dã ngoại Khi đã có bảng phân loại và chú dẫn thống nhất toàn vùng điều tra, các nhóm tiến hành khớp bản đồ dã ngoại. Trường hợp loại đất và ranh giới đất chưa khớp được phải điều tra bổ sung ngoài thực địa. 5.3.6 Chỉnh lý tài liệu tập trung Bảng phân loại đất

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6507-4:2019 (ISO 6887-4:2017) về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật - Phần 4: Các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị các mẫu sản phẩm hỗn hợp

loãng 1:20 và ghi lại điều này để đảm bảo tính chính xác của các kết quả thử định lượng. Tiến hành trộn trong 60 s ± 5 s, dùng bộ trộn kiểu nhu động (6.1.2) đối với các loại bột hoặc dùng bộ đồng hóa quay (6.1.1) đối với các loại hạt ngũ cốc hoặc thức ăn chăn nuôi. Sử dụng 50 g phần mẫu thử là cần thiết khi thử hạt ngũ cốc và các sản

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9426:2012 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp Georada

thân quặng đã biết và dự kiến theo kết quả đo RĐXĐ, v.v… 6.5.3 Sơ đồ công tác đo georada theo tỷ lệ điều tra (hoặc lớn hơn 1 đến 2 bậc) trên nền bản đồ/sơ đồ địa hình. Nội dung chính của sơ đồ công tác đo georada gồm: tọa độ khung, mạng lưới tuyến đo, số tuyến, khoảng cách độ dài tuyến đo, vị trí lỗ khoan, công trình khai đào (nếu có). Đối

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10299-4:2014 về Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh - Phần 4: Điều tra và khảo sát về ô nhiễm bom mìn, vật nổ

Mẫu phiếu điều tra PHIẾU ĐIỀU TRA Phần 1: THÔNG TIN VỀ ĐỊA DANH VÀ XÁC NHẬN Nội dung 1. THÔNG TIN VỀ ĐỊA DANH 101 Ghi mã hành chính: Tỉnh/Huyện/Xã (phường, thị trấn) …………/ ……………/ ………… 102 Ghi tên tỉnh điều tra: Tên tỉnh:

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2015

18

Tiêu chuẩn ngành 52 TCN–CTYT 0041:2005 về tiêu chuẩn thiết kế – Bệnh viện quận, huyện

ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định về hệ thống tổ chức y tế điạ phương. 2.7. Quy định về Quy chế bệnh viện, ban hành kèm theo quyết định số 1895/QĐ-BYT ngày 19-9-1997 của Bộ trưởng bộ Y tế. 2.8. Danh mục Trang thiết bị y tế của bệnh viện đa khoa huyện, ban hành kèm  theo quyết định số 437/QĐ-BYT ngày

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10299-9:2014 về Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh - Phần 9: Điều tra sự cố bom mìn, vật nổ

hiện nhiệm vụ RPBM; b) Tên và địa điểm dự án (hạng mục) RPBM; c) Thời gian xảy ra sự cố bom mìn, vật nổ; d) Thông tin chi tiết thương vong gồm: - Tên, tuổi, giới tính, công việc được giao của nạn nhân; - Liệt kê tổn thương, mô tả chi tiết thương tật đối với từng nạn nhân riêng biệt; - Phương pháp điều trị và điều

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2015

20

Quy chuẩn quốc gia QCVN 01:2015/BTTTT về Chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí

QCVN 01:2015/BTTTT phù hợp với Khuyến nghị của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) trong “Bản ghi nhớ về nghĩa vụ và các tiêu chuẩn dịch vụ bưu chính phổ cập”. QCVN 01:2015/BTTTT do Vụ Bưu chính biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định và trình duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành theo Thông tư số 17/2015/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6

Ban hành: 30/06/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.105