Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DAU TU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 160968 văn bản

1

Luật Đầu tư công 2019

Luật 39 2019,Quốc hội,Sửa đổi bổ sung,Luật Đầu tư công,Đầu tư công ,39/2019/QH14,Đầu tư QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/2019/QH14 Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2019

Ban hành: 13/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

2

Luật Đầu tư 2014

Luật 67 2014,Quốc hội,Đầu tư kinh doanh,67/2014/QH13,Đầu tư QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 67/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT

Ban hành: 26/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

3

Luật Đầu tư công 2014

Luật 49 2014,Quốc hội,Luật Đầu tư công 2014,Luật Đầu tư công,Dự án quan trọng quốc gia,49/2014/QH13,Đầu tư,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 49/2014/QH13 Hà Nội,

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

4

Lệnh công bố Luật Đầu tư công 2019

03/2019/L-CTN,Lệnh 03 2019,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật,Luật Đầu tư công,Công bố Luật ,Đầu tư CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2019/L-CTN Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm

Ban hành: 27/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2019

5

Thông tri 07-TT/TU về tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới do Thành ủy Hà Nội ban hành

sinh, sinh viên, người sống ở nông thôn, miền núi, vùng xa trung tâm tham gia các loại hình BHYT phù hợp. Triển khai thực hiện lộ trình đưa khám, chữa bệnh BHYT về y tế cơ sở; rà soát và bổ sung các điều kiện đăng ký thăm khám, chữa bệnh BHYT ban đầu tại các trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực. Đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin trong

Ban hành: 29/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2012

6

Chương trình 02-CTr/TU về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011 – 2015 do Thành ủy Hà Nội ban hành

từng bước đầu tư đồng bộ, hiện đại đảm bảo môi trường sinh thái, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nông thôn không ngừng được nâng cao, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố xây dựng Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân” giai đoạn 2011 – 2015, nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện

Ban hành: 29/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

7

Chỉ thị 10-CT/TU năm 2011 về tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Thành ủy Đà Nẵng ban hành

phương, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sử dụng đất của các đồ án quy hoạch và dự án đầu tư, các quy định của pháp luật đất đai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Chỉ thị số 01/2010/CT-BTNMT ngày 17/3/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng cường công tác quy

Ban hành: 04/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2011

8

Lệnh công bố Luật đầu tư 2014

27/2014/L-CTN,Lệnh 27 2014,Chủ tịch nước,Luật Đầu tư 2014,Luật đầu tư,Lệnh công bố Luật,Lệnh công bố Luật 2014,Đầu tư CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2014/L-CTN Hà Nội, ngày 08

Ban hành: 08/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2014

9

Kế hoạch 309/KH-UBND năm 2019 về hỗ trợ Nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư vào tỉnh An Giang

309/KH-UBND,Tỉnh An Giang,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 309/KH-UBND An Giang, ngày 04 tháng 6 năm 2019 KẾ HOẠCH HỖ

Ban hành: 04/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2019

10

Chỉ thị 05-CT/TU năm 2007 về tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố do Ban Thường vụ Thành ủy ban hành

CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ Qua hơn 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 27-09-2001 của Ban Thường vụ Thành ủy về tập trung thực hiện chương trình mục tiêu kéo giảm tội phạm trên địa bàn thành phố đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành

Ban hành: 12/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2007

11

Quyết định 3228/QĐ-UBND năm 2018 quy định về mức lãi suất cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư Phát triển Tây Ninh

3228/QD-UBND,Quyết định 3228 2018,Tỉnh Tây Ninh,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3228/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

12

Chỉ thị 17-CT/ năm 2007 tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới do Ban Bí thư ban hành

pháp luật của Nhà nước; định hướng tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế; góp phần tạo sự thống nhất tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào cách mạng. Đồng thời, đây là một trong những vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống âm mưu, thủ

Ban hành: 15/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2012

13

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND về quy định quản lý đấu thầu, ủy quyền quyết định đầu tư và quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

13/2018/QD-UBND,Quyết định 13 2018,Tỉnh Hòa Bình,Đầu tư,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2018/QĐ-UBND Hoà Bình, ngày 23 tháng 02 năm

Ban hành: 23/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2018

14

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND quy định nội dung về quản lý đầu tư dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội

20/2018/QD-UBND,Quyết định 20 2018,Thành phố Hà Nội,Phân cấp quản lý đầu tư xây dựng,Công tác quản lý đầu tư,Quyết định dự án đầu tư công,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2018

15

Chỉ thị 04-CT/TU năm 2007 về tăng cường lãnh đạo lập lại trật tự kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về giao thông trên địa bàn thành phố do Ban Thường vụ Thành ủy ban hành

thông, bước đầu đạt một số kết quả thiết thực trong việc lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố. Tuy nhiên, do các cấp ủy, chính quyền chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đúng mức, thường xuyên nên việc thực hiện công tác này đạt hiệu quả chưa cao, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông chưa sâu

Ban hành: 12/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2007

16

Luật Đầu tư 2005

Luật 59 2005,Quốc hội,Luật đầu tư,Ưu đãi đầu tư,Hoạt động đầu tư,Ưu đãi nhà đầu tư,Hỗ trợ đầu tư,59/2005/QH11,Doanh nghiệp,Đầu tư QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 59/2005/QH11 Hà Nội,

Ban hành: 29/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Thông báo 40-TB/TU hội nghị lần thứ 7 Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Tỉnh ủy Cao Bằng ban hành

niên lập nghiệp (ở Trùng Khánh, Hạ Lang); phần đánh giá thực trạng cần ngắn gọn, khái quát; bổ sung số liệu cho đầy đủ, chính xác; nêu rõ trách nhiệm của các chủ đầu trong việc thực hiện dự án Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn căn cứ các ý kiến phát biểu và kết luận tại hội nghị, bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, trình cấp có thẩm

Ban hành: 06/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2011

18

Quyết định 306/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh để Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện đầu tư trực tiếp, cho vay đầu tư và góp vốn thành lập doanh nghiệp đầu tư dự án trong giai đoạn năm 2018-2022

306/QD-UBND,Quyết định 306 2019,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 306/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 14

Ban hành: 14/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2019

19

Thông báo số 49-TB/TU về việc kết luận Hội nghị triển khai công tác phối hợp tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006 của Thành ủy Hà Nội

49-TB/TU,Thông báo 49-TB 2006,Thành phố Hà Nội THÀNH ỦY HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 49-TB/TU Hà nội, ngày 11 tháng 05 năm 2006 THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN CÁC NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI

Ban hành: 11/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2006

20

Thông báo số 44-TB/TU về việc kết luận của Thường trực Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành phố năm 2006 của Thành ủy Hà Nội

sở, nên đầu tư thời gian, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác cán bộ vẫn chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ; kết quả thực hiện còn hạn chế, bệnh hình thức còn phổ biến; việc công khai với dân, thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát của dân còn yếu; triển khai Quy chế dân chủ chưa thực sự gắn với nhiệm vụ chính trị, gắn với giải quyết những vấn đề

Ban hành: 05/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36