Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DAO TAO CAN BO O NUOC NGOAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 68984 văn bản

1

Quyết định 599/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

599/QD-TTg,Quyết định 599 2013,Thủ tướng Chính phủ,Đào tạo cán bộ,Đào tạo cán bộ ở nước ngoài,Ngân sách Nhà nước,Đào tạo cán bộ bằng nguồn ngân sách,Giai đoạn 2013 - 2020 ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2013

2

Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định 599/QĐ-TTg về Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính ban hành

05/2015/TTLT-BGDDT-BTC,Thông tư liên tịch 05 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Quyết định số 599/QĐ-TTg ,Chế độ tài chính,Hướng dẫn tuyển sinh ,Đào tạo cán bộ ở nước ngoài,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2015

3

Kế hoạch 202/KH-UBND năm 2021 về Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030

dưỡng nước ngoài đủ năng lực và điều kiện để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu công việc và nâng cao trình độ, khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Đẩy mạnh tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ trong nước và cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài để

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

4

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở đào tạo trong nướcnước ngoài do tỉnh Cao Bằng ban hành

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài: hỗ trợ tiền vé máy bay 01 lần (gồm cả lượt đi và về) trong cả khóa học. Giá vé được tính theo thực tế theo quy định hiện hành. d) Hỗ trợ thêm trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng - Đối với trường hợp đi đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức tập trung: + Đào tạo, bồi

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2019

5

Thông tư 28/2018/TT-BGDĐT về Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài; Theo Biên bản thẩm

Ban hành: 26/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

6

Thông tư 08/2020/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 13/2016/TT-BKHCN quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ trong nướcnước ngoài bằng ngân sách nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ trong nướcnước ngoài bằng ngân sách nhà nước (sau đây viết tắt là Đề án 2395); Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

7

Quyết định 5366/QĐ-BGDĐT năm 2018 về Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5366/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CHUYÊN GIA GIÁO DỤC VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật người lao động Việt

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2018

8

Quyết định 455/QĐ-UBND năm 2019 quy định về nguồn kinh phí chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước thuộc tỉnh Lâm Đồng

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH NGUỒN KINH PHÍ CHI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG NƯỚC THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ

Ban hành: 14/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2019

9

Nghị quyết 38/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

ngày 18 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 ngày 6 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm

Ban hành: 18/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

10

Nghị quyết 106/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trong nước thuộc tỉnh Lâm Đồng

tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG NƯỚC THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 6 Cán cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ khoản 5 Điều 8 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2019

11

Quyết định 3767/QĐ-BGDĐT năm 2020 về ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Giáo dục và Đào tạo

quyền phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: a) Các đoàn ra, đoàn vào do Bộ chủ trì tổ chức hoặc đón tiếp có sự tham gia của thành viên cấp Thứ trưởng hoặc tương đương; b) Các đề án, văn bản hoặc lĩnh vực công tác của Bộ, ngành cần có sự hỗ trợ của đối tác nước ngoài; c) Đoàn ra, đoàn vào có sự tham gia của thành viên từ cấp

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

12

Quyết định 361/QĐ-UBND về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2021

20 0 20 1.011 0 542 BM-04 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Ở NƯỚC NGOÀI NĂM 2021 (Kèm theo Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh) Đơn vị tính: lượt người

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

13

Quyết định 58/2020/QĐ-UBND về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang

của Chính phủ quy định về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (sau đây viết tắt là Nghị định số 71/2020/NĐ-CP). 3. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật và quy chế của cơ quan, đơn vị. 4.

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

14

Thông báo 252/TB-BGDĐT năm 2020 đăng ký nguyện vọng về nước đối với công dân Việt Nam đang học tập tại nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

phủ về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra (Covid-19), Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tới toàn thể công dân Việt Nam đang học tập tại nước ngoài (sau đây gọi là lưu học sinh) như sau: 1. Lưu học sinh hiện đang ở nước ngoài cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

15

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2018 về Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài

Ban hành: 05/04/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2018

16

Quyết định 2895/QĐ-UBND năm 2017 về Quy định tạm thời đơn giá đào tạo nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Thiên Huế, ngày 14 tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI ĐƠN GIÁ ĐÀO TẠO NGHỀ, NGOẠI NGỮ VÀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Thông

Ban hành: 14/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2017

17

Quyết định 59/2020/QĐ-UBND về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hải Dương

chuyên viên cao cấp và tương đương; cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhưng không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Cơ quan, đơn vị lập hồ sơ gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định). 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cử đi

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

18

Quyết định 348/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công nhận trình độ kỹ năng nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

348/QD-LDTBXH,Quyết định 348 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Kỹ năng nghề cho nhà giáo giáo được đào tạo ở nước ngoài,Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp được đào tạo ở nước ngoài,Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp bồi dưỡng ở nước ngoài,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

19

Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ

cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước, gồm: a) Cán bộ, công chức, công chức thực hiện chế độ tập sự trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thành phố, quận, huyện; công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập; b) Những người

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2020

20

Kế hoạch 8836/KH-UBND năm 2017 về đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại cho cán bộ ngoại vụ giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

trăm, sáu mươi mốt triệu đồng). IV. Tổ chức thực hiện 1. Sở Ngoại vụ: - Tham mưu cho UBND tỉnh cử cán bộ, công chức của các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia các khóa đào tạo do Bộ Ngoại giao tổ chức và các khóa đào tạo biên phiên dịch ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao tổ chức (nếu có). - Dự trù

Ban hành: 07/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177