Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DAI HOC THAI NGUYEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 70227 văn bản

1

Quyết định 339/QĐ-TTg năm 2019 về sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai vào Đại học Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

27 tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁP NHẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LÀO CAI VÀO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm

Ban hành: 27/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

2

Quyết định 781/QĐ-UBND phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Thái NguyênĐại học Thái Nguyên, bắt đầu thực hiện từ năm 2017

ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA UBND TỈNH THÁI NGUYÊNĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN, BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2017 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Ban hành: 03/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

3

Quyết định 1602/QĐ-TTg năm 2008 về việc đổi tên Trường Đại học Y khoa thuộc Đại học Thái Nguyên thành Trường Đại học Y – Dược thuộc Đại học Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1602/QD-TTg,Quyết định 1602 2008,Thủ tướng Chính phủ,Đổi tên,Trường Đại học Y khoa,Đại học Thái Nguyên,Giáo dục,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1602/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 08/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2008

4

Quyết định 1901/QĐ-TTg năm 2008 về việc thành lập Trường Đại học Khoa học trực thuộc Đại học Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1901/QD-TTg,Quyết định 1901 2008,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Trường Đại học Khoa học,Đại học Thái Nguyên,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 1901/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 23/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2008

5

Nghị định 31-CP năm 1994 về việc thành lập Đại học Thái Nguyên

31-CP,Nghị định 31-CP 1994,Chính phủ,Đại học Thái Nguyên,Thành lập,Giáo dục CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA

Ban hành: 04/04/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

6

Quyết định 468/QĐ-TTg năm 2011 thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở nâng cấp Khoa Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Quyết

Ban hành: 30/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2011

7

Quyết định 136/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

136/2004/QD-TTg,Quyết định 136 2004,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập,Quản trị kinh doanh,Trường đại học kinh tế,Đại học Thái Nguyên,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 136/2004/QĐ-TTg

Ban hành: 02/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

8

Quyết định 42/2004/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Đại học Thái Nguyên do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

42/2004/QD-TTg,Quyết định 42 2004,Thủ tướng Chính phủ,Đại học Thái Nguyên,Đào tạo tiến sĩ,Nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 42/2004/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 23/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

9

Quyết định 191/1998/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho trường Đại học Nông - Lâm thuộc Đại học Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

191/1998/QD-TTg,Quyết định 191 1998,Thủ tướng Chính phủ,Giao nhiệm vụ,Nhiệm vụ đào tạo trên đại học,Đại học Thái Nguyên,Đại học nông lâm,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 191/1998/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 1998

Ban hành: 29/09/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

10

Quyết định 600-TTg năm 1997 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể và đầu tư bước I Đại học Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

600-TTg,Quyết định 600-TTg 1997,Thủ tướng Chính phủ,Đại học Thái Nguyên,Quy hoạch tổng thể,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 600-TTg Hà Nội,

Ban hành: 01/08/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

11

Nghị định 67/1998/NĐ-CP về việc thay đổi tổ chức Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Đại học Thái NguyênĐại học Đà Nẵng

67/1998/ND-CP,Nghị định 67 1998,Chính phủ,Đại học quốc gia Hà Nội,Thay đổi tổ chức,Đại học Quốc gia TP HCM,Đại học Huế,Đại học Thái Nguyên,Đại học Đà Nẵng,Giáo dục CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 01/09/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

13

Quyết định 4125/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

4125/QD-UBND,Quyết định 4125 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Kế hoạch sử dụng đất huyện Đại Từ,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên 2021,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Đại Từ Thái Nguyên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

14

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên kèm theo Quyết định 33/2012/QĐ-UBND

04/2020/QD-UBND,Quyết định 04 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Dạy thêm học thêm,Tổ chức dạy thêm học thêm ,Tỉnh Thái Nguyên,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2020/QĐ-UBND

Ban hành: 27/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

15

Quyết định 4241/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai; Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

16

Quyết định 4245/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

4245/QD-UBND,Quyết định 4245 2019,Tỉnh Thái Nguyên,Kế hoạch sử dụng đất huyện Đại Từ Thái Nguyên,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

17

Quyết định 1186/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025”

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 4. Sở Tài chính 5. Sở Tư pháp 6. Sở Giáo dục và Đào tạo 7. Đại học Thái Nguyên 8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9. Sở Thông tin và Truyền thông 10. Sở Công Thương 11. Sở Xây dựng 12. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên 13. Sở Y tế 14. Hội Chữ thập

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2021

18

Quyết định 2309/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành: 1. Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên; 2. Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2021

19

Kế hoạch 48/KH-UBND triển khai công tác đối ngoại năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên

túc. 3 Khối các trường Cao đẳng, Trung cấp tỉnh Thái Nguyên Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội CHDCND Lào Cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp của CHDCND Lào Hội thảo khoa học về giáo dục nghề nghiệp năm 2021

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

20

Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Đề án tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025

07/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Đề án ngăn chặn tai nạn giao thông Thái Nguyên,Đề án đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên,Ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông Thái Nguyên 2021,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server251