Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" Cong van 896 cua bo giao duc va dao tao ve giam tai noi dung day hoc "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 28 công văn

Hệ thống tìm kiếm được 881 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 26 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
1

Công văn 896/BGD&ÐT-GDTH hướng dẫn việc dạy và học cho học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

đổi mới phương pháp và nội dung giảng dạy. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Đối với cán bộ quản lý: Căn cứ vào những nội dung cụ thể được nêu trong công văn này cũng như tại văn bản đính kèm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo Dục và các trường tiểu học triển khai kịp thời, nghiêm túc để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu

Ban hành: 13/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2011

2

Công văn số 9890/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn nội dung, phương pháp giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

cường hoạt động thể dục thể thao, hoặc trẻ có năng khiếu mỹ thuật thì tăng cường dạy vẽ, nặn, … 2. Về phương pháp dạy học 2.1. Thực hiện theo sự chỉ đạo tại công văn số 896/BGDĐT-GDTH về việc Hướng dẫn Điều chỉnh việc dạy và học cho học sinh tiểu học. Giáo viên phải bám sát yêu cầu cơ bản của chuẩn kiến thức, kỹ năng, để lựa chọn nội

Ban hành: 17/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2008

3

Công văn số 7720/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm năm học 2008-2009 đối với giáo dục tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bộ Nội vụ về định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục công lập để tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày cho phù hợp với điều kiện nhu cầu của địa phương. Tạo mọi điều kiện để học sinh hoàn thành bài tập ngay tại lớp, không yêu cầu làm thêm bài tập ở nhà đối với học sinh học 2 buổi/ ngày. Các trường, lớp tổ chức bán trú cho học sinh cần

Ban hành: 22/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2008

4

Công văn số 6841/BGDĐT-GDĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009- 2010 đối với giáo dục dân tộc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

tướng Chính phủ “Về chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục 4 nội dung của cuộc vận động “Hai không” của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. 2. Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân

Ban hành: 12/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2009

5

Công văn 9832/BGDĐT-GDTH hướng dẫn thực hiện chương trình môn học lớp 1, 2, 3, 4, 5 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

16/2006/QĐ-BGDĐT. 2. Sở giáo dục và Đào tạo căn cứ vào hướng dẫn này, chỉ đạo các trường, giáo viên vận dụng để có kế hoạch cụ thể đảm bảo việc học vừa sức học sinh theo tinh thần công văn số 896/BGDĐT-GDTH ngày 13/2/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chưởng chuyên môn cùng giáo viên đề xuất với Hiệu trưởng quyết định thời lượng dạy học từng bài học, môn

Ban hành: 01/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

6

Công văn 4519/LĐTBXH-PC năm 2014 triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của Ban chỉ đạo cải cách hành chính do Bộ Lao động - Thương binh Xã hội ban hành

cách mạng. - Đã hoàn thành xây dựng, đang xem xét để phê duyệt, ban hành trong năm 2014: Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công và con đẻ của họ; Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trả thưởng đối với người tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ

Ban hành: 27/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2014

7

Công văn 4355/BKHĐT-GSTĐĐT năm 2017 tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2016 do Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành

lý đầu tư nói chung và công tác giám sát, đánh giá đầu tư nói riêng theo quy định của Luật Đầu tư công; Luật Xây dựng; Luật Đầu tư các quy định pháp luật liên quan. 3. Kiện toàn bộ máy quy trình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong phạm vi quản lý của mình; tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực về công tác giám

Ban hành: 29/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2017

8

Công văn 5060/UBND-VX thực hiện công tác thu Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015 - 2016 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

sinh viên hiện còn một số hạn chế như: trên địa bàn Thành phố vẫn còn 13,96% học sinh, sinh viên chưa tham gia Bảo hiểm y tế (tỷ lệ học sinh, sinh viên của các Trường thuộc quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo là 2,15%, của Sở Giáo dục và Đào tạo là 1,61%, của Phòng Giáo dục và Đào tạo là 9,33% Trường do các Bộ - ngành quản lý là 0,87%). Nhiều

Ban hành: 27/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2015

9

Công văn 2251/BHXH-THU năm 2015 hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2015-2016 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2. Trách nhiệm Cơ quan BHXH : - Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố các đơn vị trường học trên địa bàn triển khai thực hiện hướng dẫn BHYT HSSV theo đúng thời gian quy định của Luật BHYT; Tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp làm công tác thu BHYT tại các trường. - Tiếp

Ban hành: 14/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 24/07/2015

Cập nhật: 15/08/2015

10

Công văn 250/BTP-VP năm 2015 gửi nội dung Bản tổng hợp tiếp nhận trả lời kiến nghị của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tư pháp ban hành

cần các kiến thức chuyên môn của các lĩnh vực đó. Việc tăng cường nghiệp vụ pháp chế không chỉ thông qua hoạt động học tập tại các trường đào tạo về luật mà còn thông qua các hoạt động thực tiễn như xây dựng pháp luật các hoạt động khác, việc yêu cầu các cán bộ làm công tác pháp chế phải có trình độ cử nhân luật thông qua chương trình đào tạo

Ban hành: 03/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2015

11

Công văn 2404/BHXH-THU năm 2015 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015 - 2016 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hảnh

quan BHXH: Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh các đơn vị trường học trên địa bàn triển khai thực hiện hướng dẫn BHYT HSSV theo đúng thời gian quy định của Luật BHYT; tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp làm công tác thu BHYT tại các trường. Tiếp nhận hồ sơ

Ban hành: 24/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2015

12

Công văn 2268/BKHĐT-GSTĐĐT tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2011 do Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành

sự đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của công tác giám sát, đánh giá đầu tư. 2. Đánh giá tình hình thực hiện quản lý đầu tư 2.1. Tình hình xây dựng thể chế, hoàn thiện môi trường pháp lý cho các hoạt động đầu tư và giám sát, đánh giá đầu tư Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng xây dựng

Ban hành: 04/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2012

13

Công văn 6682/BTC-ĐT về thông báo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản vốn trái phiếu Chính phủ 3 tháng đầu năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành

phiếu Chính phủ năm 2011 của các địa phương theo Biểu số 02-ĐP đính kèm. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương các địa phương thực hiện rà soát, cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2011 theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những

Ban hành: 23/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2011

14

Công văn 6765/BTP-VP năm 2013 trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII do Bộ Tư pháp ban hành

trước để hình thành, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy sự phát triển của các quan hệ xã hội, nhưng điều kiện tổ chức thực hiện trên thực tế còn rất nhiều khó khăn. Về chủ quan: - Lãnh đạo một số Bộ, ngành chưa thực sự quyết liệt trong việc chỉ đạo công tác xây dựng VBQPPL nói chung và văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết

Ban hành: 16/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2013

15

Công văn 4541/LĐTBXH-KHTC năm 2009 phân bổ và hướng dẫn quản lý kinh phí chi cho công tác quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ Lao động - Thương binh Xã hội ban hành

Chi văn phòng phẩm, in ấn biểu mẫu, mua sách, tài liệu phục vụ cho công tác quản lý. Mức chi thanh toán theo thực tế hóa đơn, chứng từ kế toán hợp pháp trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. d) Chi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, sơ kết, tổng kết. Nội dung và mức chi theo quy định hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công

Ban hành: 30/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2014

16

Công văn 4106/BKHĐT-TH về khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 do Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành

Ngành giáo dục và đào tạo đã tập trung triển khai chương trình phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, xây dựng ký túc xá cho sinh viên, thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, như: phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy, phong trào thi đua

Ban hành: 24/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2011

17

Công văn 3083/UBND-VX năm 2015 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

động - Thương binh Xã hội có Công văn số 1711/LĐTBXH-BHXH ngày 13 tháng 5 năm 2015 về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Để triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu: 1. Lãnh đạo các Sở, ban,

Ban hành: 08/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2015

18

Công văn 862/BYT-UBQG50 triển khai Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 do Bộ Y tế ban hành

dụng BKT sạch; - Tổ chức thu gom BKT đã qua sử dụng thông qua mạng lưới TTVĐĐ, cộng tác viên, cơ sở y tế nhà thuốc được lựa chọn; - Tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS chương trình can thiệp giảm tác hại (CTGTH) cho các học viên tại Trung tâm giáo dục, chữa bệnh, lao động xã hội, tù nhân tại các trại giam, trại giáo dưỡng của

Ban hành: 18/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2017

19

Công văn 204/SXD công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành

tham khảo đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng theo công bố tại văn bản này trên Website của Sở Xây dựng Vĩnh Long: http://www.sxd.vinhlong.gov.vn. Trong quá trình sử dụng đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng công bố tại văn bản này nếu có những vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét

Ban hành: 25/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2010

20

Công văn 1228/BNN-KH năm 2014 báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2014 do Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành

Chính trị về đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 26; tổng hợp đề xuất phương án tiếp thu ý kiến góp ý của thành viên Ban Chỉ đạo sơ kết; tổ chức đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2013 tại 5 tỉnh6; phối hợp với Tổng cục Thống kê xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện tiêu chí

Ban hành: 07/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status