Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CONG TY PHAT TRIEN KY NGHE DUOC TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 11105 văn bản

21

Quy định 59-QĐ/TW năm 2016 về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

đội lao động sản xuất, làm kinh tế đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. - Lãnh đạo nhiệm vụ biên soạn lịch sử và truyền thống Quân đội; phát triển khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam, khoa học công nghệ quân sự và khoa học xã hội - nhân văn quân sự. - Lãnh đạo

Ban hành: 22/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2017

22

Quy định 61-QĐ/TW năm 2016 về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ, Ban Cơ yếu Chính phủ. Nghiên cứu phát triển khoa học xã hội nhân văn quân sự, tham gia nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam; biên soạn các điều lệ, quy định về công tác đảng, công tác chính trị. Lập kế hoạch phân bổ, phân cấp

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

23

Nghị quyết 04-NQ/TW năm 2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiển "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

tích trong thế kỷ XX. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Ban hành: 30/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2016

24

Kết luận 72-KL/TW năm 2013 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

TRỊ KHÓA IX "VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC" Tại phiên họp ngày 19-9-2013, sau khi nghe Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW, ngày 05-8-2003 của Bộ Chính trị khóa IX "về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong

Ban hành: 10/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2014

25

Kết luận 118-KL/TW năm 2016 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

còn thiếu sự gắn kết. Cơ chế tài chính y tế đã có đổi mới nhưng vẫn còn nhiều bất cập, lúng túng. Ngành dược chưa thực sự trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng; nguồn dược liệu trong nước chưa được phát huy, khai thác hiệu quả; quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, nhất là đối với các cơ sở y tế ngoài công lập còn nhiều hạn chế, bất

Ban hành: 04/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

26

Kết luận 119/KL-TW năm 2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục đưa công tác dân số và phát triển thành một nội dung trọng tâm trong công tác, hoạt động thường kỳ; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về dân số và phát triển vào nghị quyết, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. 2.2- Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất

Ban hành: 04/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2016

27

Quyết định 187/QĐ-BNN-TY năm 2014 phê duyệt Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng thuộc Chương trình quốc gia khống chế bệnh lở mồm long móng giai đoạn II (2011-2015) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

triển nông thôn; Căn cứ Pháp lệnh Thú y được ban hành theo Lệnh công bố của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 12/5/2004; Căn cứ Quyết định số 975/QĐ-BNN-TY ngày 16 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế bệnh Lở mồm long móng giai đoạn II

Ban hành: 11/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2014

28

Quyết định 210/QĐ-BNN-TY năm 2014 về Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với chủng vi rút cúm nguy hiểm có khả năng lây sang người do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 210/QĐ-BNN-TY Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH

Ban hành: 14/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2014

29

Nghị quyết 39-NQ/TW năm 2015 tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

hiện. Công tác quản lý biên chế phân tán, thiếu tập trung, thống nhất, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, Việc chia tách, thành lập mới và nâng cấp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn quá nhiều. Chế độ, chính sách về tinh giản biên chế, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức chưa sát thực tiễn, chưa tạo được đột phá mạnh

Ban hành: 17/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2015

30

Công điện 09/CĐ-BNN-TY năm 2013 áp dụng biện pháp quyết liệt dập tắt ổ dịch lở mồm long móng gia súc và tai xanh ở lợn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điện

phương tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công điện số 05/CĐ-BNN-TY ngày 20/02/2013, đồng thời khẩn trương thành lập các đoàn đi kiểm tra, đôn đốc tuyến cơ sở trong việc triển khai các biện pháp chống dịch; có hình thức khen thưởng tổ chức, cá nhân làm tốt và phê bình, kỷ luật nếu chủ quan, lơ là trong công tác

Ban hành: 12/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

31

Quyết định 2891/QĐ-BNN-TY năm 2012 phê duyệt Kế hoạch khống chế và loại trừ bệnh dại do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

định số 2891/QĐ-BNN-TY ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Thực hiện "Chương trình quốc gia khống chế và loại trừ bệnh dại giai đoạn năm 2011 - 2015'' đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 2731/QĐ-BNN-TY ngày 07 tháng 11 năm 2011, để triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác

Ban hành: 14/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2012

32

Kết luận 97-KL/TW năm 2014 về chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

và hiệu quả của các vùng, cơ sở sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn, công nghệ cao; hạn chế việc nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp trong nước sản xuất được. - Ưu tiên phát triển mạnh công nghiệp bảo quản, chế biến, công nghiệp chế tạo máy, thiết bị nông nghiệp; khuyến khích phát triển công nghiệp, dịch vụ sử dụng nhiều lao động và nguyên

Ban hành: 15/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2014

33

Kết luận 55-KL/TW năm 2013 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

như sau: 1- Năm năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết sơ 11- NQ/TW ngày 27-4-2007của Bộ Chính trị khóa X “ về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã đạt được những thành tựu nhất định. Nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về giới, bình đẳng giới, về phụ nữ và công tác

Ban hành: 18/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

34

Quyết định 647/QĐ-BNN-TY năm 2012 phê duyệt Kế hoạch khống chế và loại trừ bệnh dại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 647/QĐ-BNN-TY Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ

Ban hành: 28/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2012

35

Nghị quyết 11-NQ/TW năm 2012 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020 do Bộ Chính trị ban hành

trường mới được hình thành, như bất động sản, chứng khoán, lao động, khoa học-công nghệ... Tiếp tục chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp. Khuyến khích, phát triển các loại hình dịch vụ có trình độ và chất lượng cao; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động xuất-nhập khẩu, du lịch. Phát triển mạnh các

Ban hành: 06/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2012

36

Nghị quyết 09-NQ/TW năm 2011 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế do Bộ Chính trị ban hành

quản lý nhà nước; do đội ngũ doanh nhân nước ta mới hình thành và phát triển, chưa có tích lũy nhiều về vốn, tri thức, công nghệ và kinh nghiệm, truyền thống kinh doanh. Ở một số nơi, sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đối với doanh nhân còn hạn chế, chưa có được sự thống nhất nhận thức về vai trò của doanh nhân trong phát

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2012

37

Chỉ thị 36-CT/TW năm 2014 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

bộ các cấp theo những yêu cầu và nội dung sau đây: I- YÊU CẦU 1. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn

Ban hành: 30/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2014

38

Kết luận 86-KL/TW về thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

xét, tuyển dụng. Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài được hỗ trợ kinh phí trở về nước làm việc nếu có nguyện vọng. - Cán bộ khoa học trẻ trong và ngoài nước được phát hiện ngay từ cơ sở đào tạo và trong thực tiễn công tác ở cơ quan, đơn vị; chú trọng các ngành kinh tế - kỹ thuật, nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên cứu công nghệ nguồn, quốc phòng,

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

39

Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về định hướng chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lĩnh vực giáo dục và đào tạo nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể là: Đã xây dựng được hệ thống

Ban hành: 04/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2013

40

Kết luận 74-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014 và Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

nước, sở hữu và quyền sử dụng đất đai... chưa tạo được đột phá mạnh để huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Nhiều chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI còn chưa cụ thể, sát với thực tiễn, hiệu quả chưa cao. Quản lý nhà nước nhiều mặt chưa tốt, kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm. 4- Sau gần 3 năm thực hiện

Ban hành: 17/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.76.91