Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CONG VAN 2940 2011 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 259 văn bản

1

Quyết định 2940/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

2940/QD-UBND,Quyết định 2940 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 giáo dục mầm non,Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 giáo dục phổ thông,Kế hoạch thời gian năm học 2020 2021 Quảng Ninh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

2

Quyết định 2940/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

2940/QD-UBND,Quyết định 2940 2016,Thành phố Cần Thơ,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2940/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 23

Ban hành: 23/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2016

3

Quyết định 2940/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá

2940/QD-UBND,Quyết định 2940 2011,Tỉnh Thanh Hóa,Sửa đổi thủ tục hành chính,Sở Tài nguyên và Môi trường,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2012

4

Quyết định 2940/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

2940/QD-UBND,Quyết định 2940 2011,Tỉnh Quảng Nam,Sở Công Thương,Công bố thủ tục hành chính,Thương mại,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2940

Ban hành: 16/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2011

5

Quyết định 2940/QĐ-BCT năm 2010 phê duyệt danh mục đề tài, dự án để tuyển chọn, xét chọn thực hiện kế hoạch năm 2011 thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số: 2940/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN ĐỂ TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2011 THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HOÁ DƯỢC ĐẾN NĂM 2020” BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Ban hành: 04/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2010

6

Quyết định 2940/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 về đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch của Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động; Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung; công văn số

Ban hành: 21/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2012

7

Quyết định 1129/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi Quyết định 2940/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

Số: 1129/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 23 tháng 04 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2940/QĐ-UBND NGÀY 08 THÁNG 9 NĂM 2011 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA

Ban hành: 23/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2012

8

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND về bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

18/2011/QD-UBND,Quyết định 18 2011,Tỉnh Bến Tre,Bảng giá nhà,Đơn giá vật kiến trúc xây dựng mới,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 18/2011

Ban hành: 27/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2011

9

Quyết định 70/2011/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 nguồn vốn ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

năm 2011; Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2072/SKHĐT- XDCB ngày 09 tháng 12 năm 2011, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 nguồn vốn ngân sách tỉnh theo phụ lục đính kèm Quyết định này. Các dự án thuộc danh mục kế hoạch vốn 2011 đã giao không điều chỉnh tại Quyết

Ban hành: 15/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2014

10

Quyết định 28/2011/QĐ-TTg về danh mục Dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

28/2011/QD-TTg,Quyết định 28 2011,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục Dịch vụ xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2011/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2011

11

Quyết định 40/2011/QĐ-UBND về Bảng quy định giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

40/2011/QD-UBND,Quyết định 40 2011,Tỉnh Kiên Giang,Giá đất năm 2012,Tỉnh Kiên Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 40/2011/QĐ-UBND Kiên Giang,

Ban hành: 22/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2012

12

Quyết định 155/2011/QĐ-UBND quy định giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2012 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

155/2011/QD-UBND,Quyết định 155 2011,Tỉnh Bắc Ninh,Giá đất năm 2012,Tỉnh Bắc Ninh,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 155/2011/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày

Ban hành: 22/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2012

13

Thông tư 08/2011/TT-BKHĐT quy định nội dung danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

08/2011/TT-BKHDT,Thông tư 08 2011,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Danh mục Dịch vụ xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2011/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2011

14

Quyết định 49/2011/QĐ-UBND về Đề án sử dụng hợp lý quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

49/2011/QD-UBND,Quyết định 49 2011,Tỉnh Lâm Đồng,Quyền sở hữu Nhà nước,Thành phố Đà Lạt,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2011/QĐ-UBND Lâm

Ban hành: 25/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2011

15

Quyết định 35/2011/QĐ-UBND quy định giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

35/2011/QD-UBND,Quyết định 35 2011,Thành phố Đà Nẵng,Giá đất năm 2012,Thành phố Đà Nẵng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 35/2011/QĐ-UBND Đà Nẵng,

Ban hành: 24/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2012

16

Thông tư 06/2011/TT-BLĐTBXH về Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề thuộc nhóm nghề công nghệ kỹ thuật do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

06/2011/TT-BLDTBXH,Thông tư 06 2011,Bộ Lao động,Chương trình khung,Khung trình độ cao đẳng nghề,Nhóm nghề công nghệ kỹ thuật,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 30/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2011

17

Quyết định 25/2011/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình Giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

25/2011/QD-UBND,Quyết định 25 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Giảm ùn tắc giao thông,Giai đoạn 2011-2015,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2011

Ban hành: 14/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2011

18

Thông tư 55/2011/TT-BTC về hướng dẫn chế độ báo cáo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

55/2011/TT-BTC,Thông tư 55 2011,Bộ Tài chính,Chế độ báo cáo,Giá thị trường hàng hóa dịch vụ ,Giá hàng hóa nhập khẩu ,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 29/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2011

19

Quyết định 132/2011/QĐ-UBND về bảng giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

132/2011/QD-UBND,Quyết định 132 2011,Tỉnh Bắc Ninh,Bảng giá tính lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 132/2011/QĐ-UBND Bắc

Ban hành: 24/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2011

20

Nghị quyết 36/2011/NQ-HĐND17 về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2012

36/2011/NQ-HDND17,Nghị quyết 36 2011,Tỉnh Bắc Ninh,Giá các loại đất,Bảng giá đất năm 2012,Giá đất Bắc Ninh,Giá đất Bắc Ninh 2012,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.212.120.195