Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CONG TY TNHH 1 THANH VIEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5821 văn bản

1

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Căn cứ Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19

Ban hành: 04/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2010

2

Quyết định 07/2009/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Căn cứ Thông tư liên tịch số 104/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 08

Ban hành: 08/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2009

3

Quyết định 104/2006/QĐ-UBND về Chuyển xí nghiệp trực thuộc Công ty Cấp thoát nước thành xí nghiệp trực thuộc Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương

NGHIỆP TRỰC THUỘC CÔNG TY CẤP THOÁT NƯỚC THÀNH CÁC XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể

Ban hành: 26/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2015

4

Quyết định 77/2003/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Hoá chất mỏ thành Công ty TNHH 1 thành viên Vật liệu nổ công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Than Việt Nam và ý kiến của các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính và Ban Kinh tế Trung ương, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chuyển Công ty Hoá chất mỏ - doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Than Việt Nam thành Công ty Trách

Ban hành: 29/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

5

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng và quản lý công, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

QUYỀN QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, CÁC CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN 100% VỐN NHÀ NƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

Ban hành: 14/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2012

6

Quyết định 618/2004/QĐ-UB về việc chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án chuyển đổi thành Công ty TNHH 1 thành viênthành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Dầu khí thành phố (Saigon Petro) do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊNTHÀNH LẬP BAN CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP CÔNG TY DẦU KHÍ THÀNH PHỐ (SAIGON PETRO). CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001

Ban hành: 17/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Quyết định 620/2004/QĐ-UB về việc chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án chuyển đổi thành Công ty TNHH 1 thành viênthành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Đầu tư xây dựng Tân Thuận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 620/2004/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỌN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Ban hành: 17/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Quyết định 619/2004/QĐ-UB về việc chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án chuyển đổi thành Công ty TNHH 1 thành viênthành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Xây dựng Thương mại Bình Thạnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 619/2004/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỌN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Ban hành: 17/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Chỉ thị 3005/CT-BNN-TY năm 2017 về tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Hạ Long, thành phố Hạ Long 30/3/2017 Công ty TNHH chế biến thực phẩm Thiên Trường Giết mổ gia súc không đảm bảo ATTP 7 Hà Tĩnh Xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh 11/11/2016 Gia đình bà Điện Thị Hương Giết

Ban hành: 11/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

10

Hướng dẫn 1286/TY-DT hướng dẫn sử dụng vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm do Cục Thú y ban hành

PHÒNG BỆNH CÚM GIA CẦM - Căn cứ kết quả thử nghiệm vắc xin cúm gia cầm NAVET-VIFLUVAC do Công ty TNHH một thành viên thuốc thú y Trung ương sản xuất; - Căn cứ Kết quả nghiệm thu sản phẩm của Hội đồng khoa học - Cục Thú y ngày 20 tháng 02 năm 2012 Cục Thú y ban hành hướng dẫn sử dụng vắc xin NAVET-VIFLUVAC do Công ty TNHH một thành

Ban hành: 09/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2012

11

Quyết định 3112/QĐ-BNN-TY năm 2011 sử dụng vắc xin lở mồm long móng còn tồn tại Chi Cục thú y tỉnh năm 2010 chuyển sang tiêm phòng đợt I/2011 thuộc Chương trình quốc gia khống chế bệnh lở mồm long móng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

chính, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thuốc thú y Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như Điều 4; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - UBND, Sở NN&PTNT các tỉnh thuộc CT; - Vụ: Tài chính, Kế hoạch;

Ban hành: 16/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2012

12

Quyết định 179/QĐ-BNN-TY năm 2011 về sử dụng vắc xin trong Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long móng đã cấp cho tỉnh Nghệ An để tiêm phòng cho gia súc các huyện bị ngập lụt trong tỉnh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

tổ chức tiêm phòng theo đúng quy định và thanh quyết toán số lượng vắc xin trên vào Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh LMLM năm 2010. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Thú y, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thuốc thú y

Ban hành: 28/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2011

13

Quyết định 2731/QĐ-BNN-TY năm 2011 phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế và loại trừ bệnh dại giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

với các đơn vị gồm: Viện Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y TW (NAVETCO), Xí nghiệp thuốc Thú y Trung ương thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT - Viện Vệ sinh Dịch tễ TW chủ trì, phối hợp với các đơn vị: Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, Viện Pasteur

Ban hành: 07/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2012

14

Quyết định 3607/QĐ-UBND năm 2013 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên cấp nước Thanh Hóa

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG Điều 1. Tên, địa chỉ trụ sở chính và các đơn vị phụ thuộc 1. Tên công ty: - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC THANH HÓA - Tên giao dịch quốc tế: THANH HOA WATER SUPPLY LIMITED COMPANY - Tên viết tắt tiếng Anh: TWSC 2. Trụ sở chính Công ty: Số 99, đường Mật Sơn, phường

Ban hành: 14/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2015

15

Quyết định 48/2013/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng

của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2445/TTr-STC ngày 10 tháng 10 năm 2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định mức giá tiêu thụ nước sạch do Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng cung cấp theo đối tượng và mục đích sử dụng; cụ thể như sau: TT Đối tượng và mục đích sử dụng nước sạch

Ban hành: 18/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2013

16

Quyết định 2476/QĐ-UBND năm 2013 chuyển Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông lâm nghiệp Sóc Sơn trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông lâm nghiệp Hà Nội thành đơn vị sự nghiệp công lập và trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

phố Hà Nội năm 2013; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 659/TTr-SNV ngày 08 tháng 4 năm 2013 về việc chuyển Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông Lâm nghiệp Sóc Sơn sang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội quản lý và chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Chuyển Công ty

Ban hành: 08/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2014

17

Quyết định 2132/2014/QĐ-UBND điều chỉnh giá bán nước sạch sinh hoạt do Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Thanh Hóa sản xuất, cung cấp do tỉnh Thanh Hóa ban hành

1801/TTr-STC-QLCSGC ngày 30/5/2014 về việc đề nghị phê duyệt giá nước sạch sinh hoạt do Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Thanh Hóa sản xuất, cung cấp năm 2014, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh giá bán nước sạch sinh hoạt do Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Thanh Hóa sản xuất, cung cấp; cụ thể như sau: 1. Giá bán nước sạch sinh hoạt:

Ban hành: 08/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2014

18

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Quảng Bình sản xuất và cung cấp

NƯỚC SẠCH DO CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC QUẢNG BÌNH SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của

Ban hành: 20/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2014

19

Quyết định 856/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt xếp hạng doanh nghiệp đối với Công ty TNHH nhà nước một thành viên cấp thoát nước Bắc Kạn

Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty Nhà nước; Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng doanh nghiệp đối với Công ty TNHH nhà nước một thành viên cấp thoát nước Bắc Kạn tại Tờ trình số: 522/TTr-LĐTBXH ngày 12 tháng 5 năm 2014, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Xếp loại doanh nghiệp hạng III đối với Công ty TNHH

Ban hành: 29/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2014

20

Quyết định 1722/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015

Đầu tư, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015 với các nội dung sau: I. Mục tiêu: - Sắp xếp lại mô hình tổ chức, quản lý Công ty tập trung vào sản xuất nước sạch nhằm đảm bảo chất lượng, số lượng nước, tạo tiền đề đổi mới toàn diện mô hình tổ chức

Ban hành: 05/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60