Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" CONG TY NOI HOI VIET NAM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 54998 công văn

1

Công văn 2053/TY-DT năm 2018 về chủ động triển khai biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn châu Phi vào Việt Nam do Cục Thú y ban hành

2053/TY-DT,Công văn 2053 2018,Cục Thú y,Bệnh dịch tả lợn ,Phòng chống bệnh dịch tả lợn,Công tác phòng chống bệnh dịch BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC THÚ Y ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2019

2

Công văn 1694/BNN-TY năm 2019 về tăng cường kiểm soát việc vận chuyển lợn và sản phẩm lợn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1694/BNN-TY,Công văn 1694 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tăng cường kiểm soát,Thịt lợn,Sản phẩm thịt lợn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1694/BNN-TY V/v tăng

Ban hành: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2019

3

Công văn 1860/BNN-TY năm 2019 về tăng cường kiểm sóat buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp do bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

1860/BNN-TY,Công văn 1860 2019,Bộ nông nghiệp phát triển nông,Buôn bán gia súc,Buôn bán trái phép,Nhập cảnh BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1860/BNN-TY V/v tăng

Ban hành: 16/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

4

Công văn 1960/BNN-TY năm 2019 về chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1960/BNN-TY,Công văn 1960 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bệnh dịch tả lợn ,Công tác phòng chống bệnh dịch,Phòng chống bệnh dịch tả lợn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

5

Công văn 358/TY-KD năm 2019 về kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các lô hàng sản phẩm động vật, thủy sản nhập khẩu làm thực phẩm do Cục Thú y ban hành

358/TY-KD,Công văn 358 2019,Cục Thú y,Kiểm tra an toàn thực phẩm,Sản phẩm động vật,An toàn thực phẩm,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC THÚ Y ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2019

6

Công văn 8442/BNN-TY năm 2018 về chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

8442/BNN-TY,Công văn 8442 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phòng chống dịch bệnh,Phổ biến phòng chống dịch bệnh,Bệnh động vật BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

7

Công văn 2061/TY-KD năm 2018 về kiểm dịch nhập khẩu cá bào khô do Cục Thú y ban hành

2061/TY-KD,Công văn 2061 2018,Cục Thú y,Sản phẩm động vật kiểm dịch nhập khẩu,Kiểm dịch nhập khẩu,Động vật kiểm dịch nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC THÚ Y ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2018

8

Công văn 5983/BNN-TY năm 2018 về chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

5983/BNN-TY,Công văn 5983 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Dịch bệnh động vật,Chẩn đoán dịch bệnh động vật ,Chấn chỉnh công tác BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2018

9

Công văn 6785/BNN-TY năm 2018 về phối hợp chỉ đạo sử dụng Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

6785/BNN-TY,Công văn 6785 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,An toàn dịch bệnh động vật,Cơ sở an toàn dịch bệnh động vật,Hệ thống thông tin,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2018

10

Công văn 4557/BNN-TY năm 2018 về đưa thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y về bảo quản tại kho của Doanh nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4557/BNN-TY,Công văn 4557,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Thuốc thú y,Nguyên liệu làm thuốc thú y,Kho bảo quản thuốc thú y,Doanh nghiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2018

11

Công văn 2215/BNN-TY năm 2018 về báo cáo xuất cấp vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Gia Lai phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2215/BNN-TY,Công văn 2215 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Xuất cấp vắc xin cho địa phương,Bệnh Lở mồm long móng,Phòng chống dịch lở mồm long móng,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2018

12

Công văn 1907/BNN-TY năm 2018 xây dựng Kế hoạch chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm bằng nguồn ngân sách địa phương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1907/BNN-TY,Công văn 1907 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phòng chống dịch bệnh,Phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm,Ngân sách địa phương,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2018

13

Công văn 403/BNN-TY về bố trí kinh phí vắc xin thực hiện Chương trình 30a năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

403/BNN-TY,Công văn 403 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Vắc xin,Dự án sử dụng vắc xin,Hỗ trợ vắc xin,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

14

Công văn 9167/BNN-TY năm 2017 về xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

9167/BNN-TY,Công văn 9167 2017,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bố trí kinh phí,Phòng chống dịch bệnh,Dịch bệnh động vật,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2017

15

Công văn 1965/TY-VP năm 2017 về thực hiện cơ chế một cửa quốc gia do Cục Thú y ban hành

1965/TY-VP,Công văn 1965,Cục Thú y,Cơ chế một cửa,Cơ chế một cửa quốc gia,Thực hiện cơ chế một cửa,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC THÚ Y ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2017

16

Công văn 8444/BNN-TY năm 2017 về tăng cường phòng, chống bệnh Lở mồm long móng gia súc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

8444/BNN-TY,Công văn 8444 2017,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bệnh gia súc gia cầm,Bệnh Lở mồm long móng,Bệnh Lở mồm long móng gia súc BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

17

Công văn 8862/BNN-TY năm 2017 về chỉ đạo áp dụng biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh mới do TiLV gây ra trên cá rô phi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

8862/BNN-TY,Công văn 8862 2017,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phòng chống dịch bệnh,Công tác phòng chống dịch bệnh,Biện pháp phòng chống dịch bệnh BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2017

18

Công văn 8468/BNN-TY năm 2017 về xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh thủy sản, triển khai Kế hoạch giám sát dịch bệnh Quốc gia năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

8468/BNN-TY,Công văn 8468 2017,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Giám sát báo cáo dịch bệnh thủy sản,Phòng chống dịch bệnh thủy sản,Phòng chống dịch bệnh BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

19

Công văn 1002/TY-KD năm 2017 về kiểm dịch nhập khẩu sữa bột do Cục Thú y ban hành

1002/TY-KD,Công văn 1002 2017,Cục Thú y,Thủ tục nhập khẩu sữa bột ,Xuất nhập khẩu Sữa bột,Kiểm dịch ,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC THÚ Y ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2018

20

Công văn 4214/BNN-TY năm 2017 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4214/BNN-TY,Công văn 4214 2017,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phòng chống dịch bệnh,Phòng chống dịch bệnh ở gia súc,Phòng dịch đàn gia súc BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19