Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" CONG TY CO PHAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6682 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 78.482 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 34.958 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12342-1:2018 (ISO 16322-1:2005) về Vật liệu dệt - Xác định độ xoắn sau khi giặt - Phần 1: Tỷ lệ phần trăm sự thay đổi độ xoắn cột vòng trong quần áo dệt kim

định phương pháp đo tỷ lệ phần trăm sự thay đổi độ xoắn cột vòng trong quần áo dệt kim đan ngang được sản xuất trên máy dệt kim, sau đó được giặt. Kết quả thu được từ các quy trình khác nhau thể không so sánh được với nhau. Sự thay đổi về độ xoắn được tính từ các phép đo trên quần áo dệt kim trước và sau khi giặt. 2  Tài liệu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-5:2018 về Nông nghiệp hữu - Phần 5: Gạo hữu

học và Công nghệ công bố; Bộ tiêu chuẩn TCVN 11041 Nông nghiệp hữu gồm các phần sau đây: - TCVN 11041-1:2017, Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu , - TCVN 11041-2:2017, Phần 2: Trồng trọt hữu , - TCVN 11041-3:2017, Phần 3: Chăn nuôi hữu , - TCVN 11041-5:2018, Phần 5:

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-3:2017 về Nông nghiệp hữu - Phần 3: Chăn nuôi hữu

11041-3:2017 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F3/SC1 Sản phẩm nông nghiệp hữu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố; Bộ tiêu chuẩn TCVN 11041 Nông nghiệp hữu gồm các phần sau đây: - TCVN 11041-1:2017 Nông nghiệp hữu - Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-6:2019 về Giàn cố định trên biển - Phần 6: Thiết kế kết cấu bê tông

tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 6170 gồm 12 phần: TCVN 6170-1 : 2017 Giàn cố định trên biển - Phần 1 Quy định chung TCVN 6170-2 : 2017 Giàn cố định trên biển - Phần 2 Điều kiện và tải trọng môi trường TCVN 6170-3 : 2017 Giàn cố định trên biển

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-10:2019 về Giàn cố định trên biển - Phần 10: Giàn trọng lực bê tông

thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 6170 gồm 12 phần: TCVN 6170-1 : 2017 Giàn cố định trên biển - Phần 1 Quy định chung TCVN 6170-2 : 2017 Giàn cố định trên biển - Phần 2 Điều kiện và tải trọng môi trường TCVN 6170-3 : 2017 Giàn cố định

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-9:2019 về Giàn cố định trên biển - Phần 9: Giàn thép kiểu jacket

thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 6170-9:2019 Giàn cố định trên biển - Phần 9: Giàn thép kiểu Jacket thay thế TCVN 6170-9:2000 Công trình biển cố định - Phần 9: Kết cấu - Giàn thép kiểu Jacket. Bộ tiêu chuẩn TCVN 6170 “Giàn cố định trên biển” là bộ quy phạm

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12378:2018 về Hướng dẫn phân tích nguy của kháng kháng sinh từ thực phẩm

thực phẩm thì phân tích nguy là một công cụ thiết yếu để đánh giá nguy đối với sức khỏe con người từ các vi sinh vật AMR trong thực phẩm và xác định chiến lược quản lý nguy phù hợp để kiểm soát những nguy đó. Trong thập kỷ qua, đã những bước phát triển đáng kể đối với việc ứng dụng phân tích nguy trong việc giải quyết

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9409-3:2014 về Vật liệu chống thấm – Tấm CPE – Phương pháp thử  - Phần 3: Xác định tỷ lệ thay đổi khối lượng ở 70o C

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9409-3:2014 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM - TẤM CPE - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 3: XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THAY ĐỔI KHỐI LƯỢNG Ở 70 °C Waterproofing material - CPE (chlorinated polyethylene) sheeting - Test methods - Part 3: Test method for volatile loss at 70 °C 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2016

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 251:2018 (ISO 1953:2015) về Than đá - Phân tích cỡ hạt bằng sàng

khoáng rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Phân tích cỡ hạt là phương pháp tách mẫu than thành các cấp hạt giới hạn xác định. Kết quả của phương pháp nêu trong tiêu chuẩn này biểu thị bằng phần trăm khối lượng của than còn lại trên các sàng kích cỡ lỗ lưới

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12238-1:2018 (IEC 60127-1:2015) về Cầu chảy cỡ nhỏ - Phần 1: Yêu cầu chung đối với dây chảy cỡ nhỏ

TCVN 12238-1:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 12238 (IEC 60127), Cầu chảy cỡ nhỏ đã các phần sau: - TCVN 12238-1:2018 (IEC 60127-1:2015), Phần 1 - Yêu cầu chung đối với dây chảy cỡ

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8021-5:2017 (ISO/IEC 15459-5:2014) về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Phân định đơn nhất - Phần 5: Đơn vị vận tải đơn chiếc thể quay vòng (RTIS)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8021-5:2017 ISO/IEC 15459-5:2014 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KỸ THUẬT PHÂN ĐỊNH VÀ THU NHẬN DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG - PHÂN ĐỊNH ĐƠN NHẤT - PHẦN 5: ĐƠN VỊ VẬN TẢI ĐƠN CHIẾC THỂ QUAY VÒNG (RTIS) Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Unique identification -

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-2:2017 về Giàn cố định trên biển - Phần 2: Điều kiện và tải trọng môi trường

soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 6170 gồm 12 phần: TCVN 6170-1: 2017 Giàn cố định trên biển - Phần 1: Quy định chung; TCVN 6170-2: 2017 Giàn cố định trên biển - Phần 2: Điều kiện và tải trọng môi trường; TCVN 6170-3: 2017 Giàn cố

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10068-2:2013 (EN 1400-2:2002) về Đồ dùng trẻ em - Ty giả cho em bé và trẻ nhỏ - Phần 2: Yêu cầu học và phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10068-2:2013 EN 1400-2:2002 ĐỒ DÙNG TRẺ EM - TY GIẢ CHO EM BÉ VÀ TRẺ NHỎ - PHẦN 2: YÊU CẦU HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Child use and care articles - Soothers for babies and young children - Part 2: Mechanical requirements and tests Lời nói đầu TCVN 10068-2:2013 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2014

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-4:2017 về Giàn cố định trên biển - Phần 4: Thiết kế kết cấu thép

nhận mà không cần kiểm tra thêm. 5.2.1.2.4  Nếu phân tích kết cấu dẻo hoặc đàn hồi-dẻo được sử dụng để xác định lực tổng ứng suất cắt, phải áp dụng các giới hạn về tỷ lệ độ dày - chiều rộng. Tỷ lệ độ dày - chiều rộng liên quan được cho trong các tiêu chuẩn được công nhận sử dụng để kiểm tra khả năng chịu lực. 5.2.1.2.5  Khi phân tích

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-3:2017 về Giàn cố định trên biển - Phần 3: Tải trọng thiết kế

chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 6170 gồm 12 phần: TCVN 6170-1: 2017 Giàn cố định trên biển - Phần 1: Quy định chung TCVN 6170-2: 2017 Giàn cố định trên biển - Phần 2: Điều kiện và tải trọng môi trường TCVN 6170-3: 2017 Giàn cố định trên biển - Phần 3: Tải trọng thiết kế

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-1:2017 về Giàn cố định trên biển - Phần 1: Quy định chung

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 6170 gồm 12 phần: TCVN 6170-1 : 2017 Giàn cố định trên biển - Phần 1: Quy định chung TCVN 6170-2 : 2017 Giàn cố định trên biển - Phần 2 Điều kiện và tải trọng môi trường TCVN 6170-3 : 2017 Giàn cố định trên biển - Phần 3 Tải trọng

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11823-14:2017 về Thiết kế cầu đường bộ - Phần 14: Khe co giãn và gối cầu

5.6.8  Các mối bịt kín kiểu tấm ván chất dẻo 5.6.9  Khe co giãn kiểu hệ Mô Đun (MBJS) 5.6.9.1  Tổng quát 5.6.9.2  Các yêu cầu về công năng 5.6.9.3  Các yêu cầu kiểm tra và tính toán 5.6.9.4  Tải trọng và hệ số tải trọng 5.6.9.5  Phân bố tải trọng bánh xe 5.6.9.6  Thiết kế trạng thái giới hạn cường độ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5856:2017 về Đá quý - Phương pháp cân thủy tĩnh xác định tỷ trọng

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ĐÁ QUÝ - PHƯƠNG PHÁP CÂN THỦY TĨNH XÁC ĐỊNH TỶ TRỌNG Gemstones - Hydrostatic weighing method for testing specific gravity 1  Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp cân thủy tĩnh xác định tỷ trọng để phân biệt các loại đá quý. 2

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-1:2017 về Nông nghiệp hữu - Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu

11041-1:2017 thay thế TCVN 11041:2015 (GL 32-1999, soát xét 2007 và sửa đổi 2013): TCVN 11041-1:2017 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F3/SC1 Sản phẩm nông nghiệp hữu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố; Bộ tiêu chuẩn TCVN 11041 Nông nghiệp hữu gồm các phần sau

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12553:2019 (ASTM D 3588-98) về Nhiên liệu dạng khí – Xác định nhiệt trị, hệ số nén và tỷ khối

nước được tạo thành bởi phản ứng giữ nguyên ở trạng thái hơi. Sự ngưng tụ của nước sẵn trong khí (nước “spectator”) không tính vào nhiệt trị thực. Dù nhiệt trị thực thường tính theo thể tích hơn là theo khối lượng hoặc theo mol, vẫn phải quy định áp suất chuẩn. 3.1.5 Tỷ khối (relative density) Tỷ số của khối lượng riêng của nhiên

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49