Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" CONG TY CO PHAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 34956 công văn

1

Công văn 15111/BTC-TCDN năm 2018 về tỷ lệ vốn nhà nước trong công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

điều lệ” - Khoản 8 Điều 7 quy định quyền của doanh nghiệp gồm: "Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp". - Điều 36 quy định về chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn như sau: “Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty….” Xét

Ban hành: 05/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

2

Công văn 8277/BCT-KH năm 2018 về góp vốn, mua cổ phần trong Công ty cổ phần Feddy do Bộ Công Thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8277/BCT-KH V/v góp vốn, mua cổ phần trong Công ty cổ phần Feddy Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018 Kính gửi:

Ban hành: 11/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

3

Công văn 6555/TCHQ-KTSTQ năm 2017 kiến nghị của công ty cổ phần Tiến Hưng do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6555/TCHQ-KTSTQ V/v kiến nghị của công ty cổ phần Tiến Hưng Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 06/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

4

Công văn 736/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý kiến nghị của Công ty cổ phần VN OIL do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 736/VPCP-KTTH V/v xử lý kiến nghị của Công ty cổ phần VN OIL Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017 Kính

Ban hành: 25/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2017

5

Công văn 1211/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần do Tổng cục Thuế ban hành

Ninh Thuận Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4165/CT-KTr ngày 30/11/2018 của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần. Tổng cục Thuế ý kiến như sau: · Quy định về chính sách thuế TNCN * Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn Tại Điểm 4 Điều 2

Ban hành: 04/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2019

6

Công văn 2381/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng của Công ty Cổ phần BT20 – Cửu Long do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2381/TCT-CS V/v: thuế GTGT của Công ty Cổ phần BT20 – Cửu Long Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 12/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2019

7

Công văn 4342/VPCP-ĐMDN năm 2019 phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4342/VPCP-ĐMDN V/v phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 21/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

8

Công văn 4308/VPCP-V.I năm 2019 về tố cáo của Công ty Cổ phần MGA Việt Nam (tỉnh Bình Dương) do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4308/VPCP-V.I V/v tố cáo của Công ty Cổ phần MGA Việt Nam (tỉnh Bình Dương) Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 21/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

9

Công văn 3304/VPCP-ĐMDN năm 2019 phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3304/VPCP-ĐMDN V/v phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019

Ban hành: 24/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

10

Công văn 1375/GSQL-GQ1 năm 2019 về vướng mắc khai hải quan của Công ty Cổ phần Xây dựng kỹ thuật AA do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Công ty Cổ phần XD KT AA (Đ/c: 02 Hải Triều, Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh) Trả lời công văn số CV-XNK/19/030 ngày 10/4/2019 của Công ty Cổ phần XD KT AA về việc khai hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan ý kiến như sau: Căn cứ quy định trên tại điểm b khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

11

Công văn 788/BTNMT-TCBHĐVN năm 2019 về đề xuất, kiến nghị của ông Lê Anh Dũng - Công ty Cổ phần Thiết bị trường học Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

26 tháng 02 năm 2019 Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Thực hiện Công văn số 11997/VPCP-ĐMDN ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Ông Lê Anh Dũng - Công ty CP Thiết bị Trường học Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin trả lời các nội dung liên quan như sau: 1. Về vấn đề biển

Ban hành: 26/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

12

Công văn 931/TCHQ-GSQL năm 2019 về xử lý lô hàng nhập khẩu của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương do Tổng cục Hải quan ban hành

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Trả lời công văn số 3999/HQQN-GSQL ngày 27/12/2018 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc nhập khẩu lô hàng khai báo là sắt thép phế liệu của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương theo tờ khai hải quan số 102150359401/A11 ngày 03/8/2018, Tổng cục Hải quan ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại

Ban hành: 18/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2019

13

Công văn 7363/TCHQ-GSQL năm 2018 xử lý C/O mẫu E của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang do Tổng cục Hải quan ban hành

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Cần Thơ. Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của Cục Hải quan TP.Cần Thơ tại công văn số 2130/HQCT-NV ngày 28/11/2018 về xử lý vướng mắc đối với C/O mẫu E của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang không thể hiện hóa đơn bên thứ 3. Về việc này, Tổng cục Hải quan ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại Điều 23 Phụ lục 2,

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2018

14

Công văn 1845/TTg-ĐMDN năm 2018 về tăng cường kiểm tra, giám sát việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Kính gửi: Bộ Tài chính. Để triển khai danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần theo đúng lộ trình, kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính: 1. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi theo quy định tại Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 20/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

15

Công văn 31/BXD-VLXD năm 2018 về hướng dẫn xuất khẩu đá vôi của Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/BXD-VLXD V/v hướng dẫn xuất khẩu đá vôi của Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 20/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2019

16

Công văn 7105/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định trước mã số của Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk do Tổng cục Hải quan ban hành

Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk. (Số 10 đường Tân Trào, P. Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh) Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số ngày 13/11/2018 của Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan ý kiến như sau: Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của

Ban hành: 04/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2018

17

Công văn 11636/VPCP-V.I năm 2018 về tố cáo của Công ty Cổ phần MGA Việt Nam (tỉnh Bình Dương) do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11636/VPCP-V.I V/v tố cáo của Công ty Cổ phần MGA Việt Nam (tỉnh Bình Dương) Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 29/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2018

18

Công văn 6961/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định trước mã số của Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn do Tổng cục Hải quan ban hành

Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn. (208 Đại Lộ Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số số 2659/BSR ngày 9/11/2018 của Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan ý kiến như sau: Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính

Ban hành: 26/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2018

19

Công văn 4601/TCT-QLN năm 2018 về không tính tiền chậm nộp đối với Công ty cổ phần Dịch vụ và Môi trường đô thị Sơn La do Tổng cục Thuế ban hành

La Ngày 22/10/2018, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1451/CT-QLN ngày 18/10/2018 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về việc không tính tiền chậm nộp đối với Công ty cổ phần Dịch vụ và Môi trường đô thị Sơn La. Về việc này, Tổng cục Thuế ý kiến như sau: - Tại Khoản 7 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định

Ban hành: 21/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2018

20

Công văn 6770/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định trước mã số hàng hóa của Công ty Cổ phần Sản xuất Phim Hoan Khuê do Tổng cục Hải quan ban hành

gửi: Công ty Cổ phần Sản xuất Phim Hoan Khuê. (Đ/c: 24A Trần Bình Trọng, Phường 5, quận Bình Thạnh, Tp. HCM) Tổng cục Hải quan nhận được các Đơn đề nghị xác định trước mã số số số 2409/HKF, 2309/HKF, 2209/HKF, 2109/HKF, 2009/HKF, 1909/HKF, 1809/HKF ngày 21/09/2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất Phim Hoan Khuê. Về việc này, Tổng cục Hải quan

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49