Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CONG NHAN THI XA HA TIEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 100846 văn bản

1

Quyết định 839/QĐ-BXD năm 2012 công nhận thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

839/QD-BXD,Quyết định 839 2012,Bộ Xây dựng,Công nhận thị xã Hà Tiên,Tỉnh Kiên Giang,Đô thị loại III ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 839/QĐ-BXD Nội, ngày 17 tháng 9

Ban hành: 17/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

2

Nghị quyết 573/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

573/NQ-UBTVQH14 Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG MỸ ĐỨC THUỘC THỊ XÃ HÀ TIÊN VÀ THÀNH PHỐ HÀ TIÊN THUỘC TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số

Ban hành: 11/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2018

3

Quyết định 1165/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm sau: 1. Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên: a) Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế

Ban hành: 18/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2018

4

Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp , thành lập các phường và thị xã Duy Tiên, tỉnh Nam

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP , THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG VÀ THỊ XÃ DUY TIÊN, TỈNH NAM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ CHÍN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị quyết

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

5

Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2019 về đổi tên thôn thuộc Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Nam

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐỔI TÊN THÔN THUỘC ĐỌI SƠN, HUYỆN DUY TIÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ CHÍN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở , phường, thị trấn;

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

6

Quyết định 3406/QĐ-UBND năm 2018 về thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Nội

3406/QD-UBND,Quyết định 3406 2018,Thành phố Nội,Thí điểm thành lập,Đội Quản lý trật tự đô thị,Trật tự đô thị,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3406/QĐ-UBND

Ban hành: 04/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2019

7

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Tĩnh

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH, HĐND VÀ UBND TỈNH VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH; UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Ban hành: 13/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

8

Quyết định 991/QĐ-UBND năm 2017 công nhận điểm di tích lịch sử văn hóa đền Lảnh Giang, Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Nam là điểm du lịch địa phương

tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch; Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam tại Tờ trình số 38/TTr-SVHTTDL ngày 19 tháng 5 năm 2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận điểm di tích lịch sử văn hóa đền Lảnh Giang, Mộc Nam, huyện Duy Tiên là điểm du lịch địa phương.

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2017

9

Quyết định 1245/QĐ-UBND năm 2017 giao đất cho Ban Quản lý Khu công nghiệp Thái Nguyên để xây dựng Khu Công nghiệp Điềm Thụy phần diện tích 180 ha, tại Điềm Thụy, Huyện Phú Bình và Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (đợt 11)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO ĐẤT CHO BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN ĐỂ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐIỀM THỤY PHẦN DIỆN TÍCH 180 HA TẠI ĐIỀM THỤY, HUYỆN PHÚ BÌNH VÀ HỒNG TIẾN, THỊ XÃ PHỔ YÊN (ĐỢT 11) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất

Ban hành: 22/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2017

10

Quyết định 2324/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - hội ưu tiên phát triển của thành phố Cần Thơ

tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thông qua danh mục các lĩnh việc đầu từ kết cấu hạ tầng kinh tế - hội ưu tiên phát triển của thành phố Cần Thơ; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2759/STC-TCDN ngày 12 tháng 9 năm 2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục

Ban hành: 30/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2019

11

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2017 về đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn thiện hồ sơ địa chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Tĩnh ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04,Tỉnh Tĩnh,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-UBND Tĩnh, ngày 03 tháng 3 năm 2017

Ban hành: 03/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2017

12

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

trọng phương tiện, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; đổi mới, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp theo từng nhóm đối tượng để cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác hiểu, nhận thức rõ trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, công tác kiểm soát

Ban hành: 08/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

13

Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2019 công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Nội

189/QD-UBND,Quyết định 189,Thành phố Nội,Bảng giá nhân công,Giá nhân công ,Lĩnh vực xây dựng,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

14

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2018 về xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến tỉnh Giang giai đoạn 2018-2020

lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Chỉ thị số 2124/CT-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Giang về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến tiêu biểu

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2018

15

Quyết định 1328/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xãCông, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030

nguồn vốn đầu tư để thực hiện và triển khai xây dựng các dự án hạ tầng khung cấp tỉnh được xác định trong Chương trình trên địa bàn thị xãCông. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước Tiền Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xãCông, thủ trưởng các sở, ngành

Ban hành: 27/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2015

16

Quyết định 43/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Tĩnh

tháng 09 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA VĂN PHÒNG UBND TỈNH VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH; UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2016

17

Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án cấp nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Nội trong năm 2019

04/CT-UBND,Chỉ thị 04,Thành phố Nội,Cấp nước sạch,Dịch vụ cấp nước sạch,Hệ thống cấp nước sạch nông thôn ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2019

18

Quyết định 2839/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

lưới cơ sở vật chất phục vụ thương mại. Phát triển hệ thống phân phối hàng hóa với sự tham gia của các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, khai thác tốt thị trường nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đẩy mạnh các hoạt động thương mại - xuất khẩu, xây dựng Hà Tiên thành đô thị cửa khẩu, trong đó điểm nhấn là khu kinh tế cửa khẩu

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

19

Quyết định 53/2015/QĐ-UBND Quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện hội hóa tại khu vực đô thị tỉnh Tĩnh

2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN HỘI HÓA TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày

Ban hành: 15/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2015

20

Kế hoạch 251/KH-UBND về điều tra hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Nội

251/KH-UBND,Thành phố Nội,Chỉ số cải cách hành chính ,Kế hoạch điều tra hội học,Xác định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 251/KH-UBND

Ban hành: 09/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101