Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CONG NHAN DO THI LOAI III "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 58086 văn bản

1

Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2016 Đề án đề nghị công nhận thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang là đô thị loại III

CÔNG NHẬN THỊ XÃ GÒ CÔNG TỈNH TIỀN GIANG LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

2

Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND đề nghị công nhận thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa là đô thị loại III

loại III; Báo cáo thẩm tra số 835/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất đề nghị công nhận thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa là đô thị loại III, với các nội dung chính như sau: 1. Diện tích, dân số và vị trí địa lý:

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2017

3

Nghị quyết 156/2015/NQ-HĐND về công nhận huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại III

Phủ. Sau khi xem xét Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Đề nghị công nhận huyện Tĩnh Gia là đô thị loại III, tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo thẩm tra số 558/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2016

4

Nghị quyết 100/2014/NQ-HĐND15 công nhận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại III

dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07-5-2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Sau khi xem xét Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc Đề nghị thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại III

Ban hành: 11/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

5

Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Đề án phân loại đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông là đô thị loại III

đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua Đề án phân loại đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông là đô thị loại III (có Đề án kèm theo). Điều 2. Tổ chức thực hiện - Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Xây dựng xem xét, thẩm định và quyết định công nhận đô thị Gia Nghĩa là đô

Ban hành: 18/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

6

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2016 thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang là đô thị loại III

NHẬN THỊ XÃ GÒ CÔNG TỈNH TIỀN GIANG LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 2 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm

Ban hành: 05/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2016

7

Quyết định 1589/QĐ-BXD năm 2015 về công nhận thị xã Ngã Bảy là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Hậu Giang do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1589/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ XÃ NGÃ BẢY LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III TRỰC

Ban hành: 30/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2018

8

Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020

LỰC XÂY DỰNG THỊ XÃ KỲ ANH ĐẠT TIÊU CHÍ ĐÔ THỊ LOẠI III VÀO NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13,

Ban hành: 15/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2017

9

Nghị quyết 176/NQ-HĐND năm 2015 thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III thuộc tỉnh Đồng Nai

NGHỊ CÔNG NHẬN THỊ XÃ LONG KHÁNH LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 15 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị; Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 13/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2015

10

Quyết định 747/QĐ-BXD năm 2015 công nhận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương là đô thị loại III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại Tờ trình số 69/TTr- UBND ngày 19/12/2014 về việc đề nghị công nhận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại III; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.

Ban hành: 25/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2015

11

Kế hoạch 442/KH-UBND năm 2017 về xây dựng thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang hoàn thiện tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020

sau: I. THỰC TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT 1. Thực trạng về các tiêu chí đô thị loại III của Thành phố Hà Giang Thành phố Hà Giang được Bộ Xây dựng Quyết định công nhận đạt đô thị loại III vào tháng 6 năm 2009 trên cơ sở đánh giá đạt 83,5 điểm (mức độ đô thị miền núi, tỷ lệ đạt ở mức yêu cầu bằng 70%) theo Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày

Ban hành: 06/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2018

12

Quyết định 1388/QĐ-BXD năm 2014 công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bình Phước do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1388/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III

Ban hành: 25/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2014

13

Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020

NGUỒN LỰC XÂY DỰNG THỊ XÃ HỒNG LĨNH CƠ BẢN ĐẠT TIÊU CHÍ ĐÔ THỊ LOẠI III VÀO NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 2 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2002; Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Ban hành: 24/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2017

14

Nghị quyết 97/2014/NQ-HĐND thông qua đề án đề nghị công nhận thị xã Bỉm Sơn là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Thanh Hóa

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN THỊ XÃ BỈM SƠN LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III, TRỰC THUỘC TỈNH THANH HÓA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11

Ban hành: 16/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2015

15

Nghị quyết 60/2012/NQ-HĐND thông qua Đề án công nhận đô thị thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu là đô thị loại III

trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020; Sau khi xem xét Tờ trình số 1467/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Đề án công nhận đô thị thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu là đô thị loại III; Báo cáo thẩm tra số 66/BC-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, ý kiến của đại biểu

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2013

16

Quyết định 140/QĐ-BXD năm 2013 công nhận thị xã Lai Châu là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Lai Châu do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ XÃ LAI CHÂU LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III TRỰC THUỘC

Ban hành: 01/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2013

17

Quyết định 93/QĐ-BXD năm 2013 công nhận thị xã Phúc Yên là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ XÃ PHÚC YÊN LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III TRỰC

Ban hành: 21/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2013

18

Quyết định 1112/QĐ-BXD năm 2012 công nhận thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về Phân loại đô thị; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình số 2192/TTr-UBND ngày 10/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc đề nghị thẩm định và quyết định công nhận thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III; Xét đề nghị

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2012

19

Quyết định 839/QĐ-BXD năm 2012 công nhận thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 839/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ XÃ HÀ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III

Ban hành: 17/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

20

Quyết định 713/QĐ-BXD năm 2012 công nhận thị xã Bắc Kạn là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bắc Kạn do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 713/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ XÃ BẮC KẠN LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III TRỰC

Ban hành: 02/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.254.115