Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CONG NGHE THONG TIN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 84282 văn bản

1

Kế hoạch 39/KH-UBND về công nghệ thông tin thành phố Hà Nội năm 2019

39/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Hoạt động công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin,Quản lý công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/KH-UBND Hà

Ban hành: 12/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

2

Kế hoạch 6903/KH-UBND năm 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020

6903/KH-UBND,Tỉnh Lâm Đồng,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6903/KH-UBND Lâm Đồng, ngày 23 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 23/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

3

Kế hoạch 256/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

256/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 256/KH-UBND Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 8 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 16/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2019

4

Kế hoạch 1694/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin năm 2020 do tỉnh Tây Ninh ban hành

1694/KH-UBND,Tỉnh Tây Ninh,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1694/KH-UBND Tây Ninh, ngày 07 tháng 8 năm 2019 KẾ

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

5

Kế hoạch 1437/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin của tỉnh Lai Châu năm 2020

1437/KH-UBND,Tỉnh Lai Châu,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1437/KH-UBND Lai Châu, ngày 23 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 23/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

6

Kế hoạch 1751/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin năm 2020 do tỉnh Kon Tum ban hành

1751/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1751/KH-UBND Kon Tum, ngày 15 tháng 7 năm 2019 KẾ

Ban hành: 15/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

7

Luật Công nghệ thông tin 2006

Luật 67 2006,Quốc hội,Luật công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin,Ứng dụng công nghệ thông tin,Phát triển công nghệ thông tin,Thông tin số,Môi trường mạng,67/2006/QH11 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2006

8

Quyết định 3891/QĐ-BKHCN năm 2018 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019

3891/QD-BKHCN,Quyết định 3891 2018,Bộ Khoa học và Công nghệ,Ứng dụng công nghệ cao,Ứng dụng công nghệ thông tin,Ứng dụng công nghệ ,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2019

9

Kế hoạch 30/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2019

30/KH-UBND,Tỉnh Tiền Giang,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/KH-UBND Tiền Giang, ngày 13 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 13/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

10

Quyết định 2642/QĐ-BNV năm 2018 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2019

2642/QD-BNV,Quyết định 2642 2018,Bộ Nội vụ,Ứng dụng công nghệ thông tin,Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin,Cơ quan ứng dụng công nghệ thông tin ,Công nghệ thông tin BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

11

Kế hoạch 3203/KH-UBND năm 2018 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2019

3203/KH-UBND,Tỉnh Điện Biên,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3203/KH-UBND Điện Biên, ngày 05 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 05/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

12

Kế hoạch 187/KH-UBND năm 2018 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La năm 2019

187/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 187/KH-UBND Sơn La, ngày 05 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 05/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2018

13

Quyết định 1328/QĐ-BGTVT năm 2019 quy định về đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải

1328/QD-BGTVT,Quyết định 1328 2019,Bộ Giao thông vận tải,Ứng dụng công nghệ thông tin,Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin ,Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2019

14

Kế hoạch 278/KH-UBND năm 2018 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Hà Giang năm 2019

278/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 278/KH-UBND Hà Giang, ngày 29 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 29/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2018

15

Kế hoạch 102/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2018

102/KH-UBND,Tỉnh Tiền Giang,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 102/KH-UBND Tiền Giang, ngày 13 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 13/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2018

16

Quyết định 3768/QĐ-BKHCN năm 2017 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018

3768/QD-BKHCN,Quyết định 3768 2017,Bộ Khoa học và Công nghệ,Ứng dụng công nghệ thông tin,Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin,Cơ quan ứng dụng công nghệ thông tin ,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2018

17

Chỉ thị 735/CT-KTNN năm 2018 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Kiểm toán nhà nước

735/CT-KTNN,Chỉ thị 735 2018,Kiểm toán Nhà nước,Kiểm toán Nhà nước,Ứng dụng công nghệ thông tin,Ứng dụng công nghệ ,Kế toán - Kiểm toán,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

18

Kế hoạch 48/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2018

48/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Công nghệ thông tin,Chuẩn công nghệ thông tin,Ứng dụng công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/KH-UBND

Ban hành: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2018

19

Kế hoạch 325/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2018

325/KH-UBND,Tỉnh Ninh Thuận,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 325/KH-UBND Ninh Thuận, ngày 23 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 23/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2018

20

Kế hoạch 03/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2018

03/KH-UBND,Tỉnh Hòa Bình,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/KH-UBND Hòa Bình, ngày 15 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 15/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.51.159