Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHUYEN XEP LUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 32758 văn bản

141

Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2019 thực hiện sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức hội do tỉnh Đồng Tháp ban hành

HOẠCH THỰC HIỆN SẮP XẾP, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI Thực hiện Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 27/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức hội thuộc tỉnh Đồng Tháp, Uỷ ban nhân dân Tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: I. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN 1. Đối với tổ chức hội cấp

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

142

Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cho đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Bình Dương

NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY, TINH GIẢN BIÊN CHẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TÁM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6

Ban hành: 30/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2019

143

Quyết định 1200/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt phương án bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

nghề nghiệp, lương được chuyển xếp Mã ngạch Bậc lương Hệ số lương %PC TN VK (nếu có) Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) Thời gian nâng lương lần sau Chức danh nghề nghiệp Mã số

Ban hành: 05/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2016

144

Quyết định 3927/QĐ-UBND năm 2018 quy định về đánh giá và xếp hạng năng lực quản lý đầu tư công của 14 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

công; thông qua đánh giá xếp hạng để chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế trong quá trình quản lý dự án ở các địa phương; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành chuyên môn thuộc tỉnh nắm rõ tình hình quản lý dự án đầu tư công của các địa phương trên địa bàn tỉnh; tăng cường quản lý chất lượng dự án của các chủ đầu tư. 2. Nguyên tắc đánh giá:

Ban hành: 03/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

145

Quyết định 41/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai

thành nhiệm vụ: UBND cấp huyện xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ thuộc một trong các trường hợp sau: a) Có tổng số điểm theo Phụ lục số 01 đạt dưới 70 điểm; b) Không nộp hồ sơ đề nghị đánh giá xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm của cơ quan, đơn vị theo quy định. 5. Đơn vị tiêu biểu xuất sắc: Số lượng UBND cấp huyện được

Ban hành: 30/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

146

Quyết định 281/QĐ-UBND năm 2013 về xếp ngạch lương, bậc lương đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn có trình độ lý luận chính trị do tỉnh Quãng Ngãi ban hành

hiện việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành

Ban hành: 15/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2017

147

Quyết định 5646/QĐ-BCT năm 2011 chuyển Vụ Năng lượng sang Tổng cục Năng lượng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Chuyển các cán bộ, công chức, cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc hiện có thuộc Vụ Năng lượng (cũ) sang Tổng cục Năng lượng quản lý. Điều 2. Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng bố trí, sắp xếp nhân sự theo phân cấp quản lý. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

Ban hành: 01/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2011

148

Quyết định 1111/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt phương án bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Trình độ tin học Ngạch, lương hiện hưởng Chức danh nghề nghiệp, lương được chuyển xếp Ghi chú Mã ngạch Bậc lương Hệ số lương %PC TN VK (nếu có) Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) Thời gian nâng lương

Ban hành: 24/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2017

149

Quyết định 1278/QĐ-UBND năm 2013 xếp hạng doanh nghiệp Quỹ đầu tư phát triển Lâm Đồng

về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương; Căn cứ Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng

Ban hành: 04/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2013

150

Quyết định 1102/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt phương án bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Chức danh nghề nghiệp, lương được chuyển xếp Ghi chú Mã ngạch Bậc lương Hệ số lương %PC TN VK (nếu có) Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) Thời gian nâng lương lần sau Chức danh nghề nghiệp Mã số

Ban hành: 23/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2017

151

Quyết định 1585/QĐ-UBND về phê duyệt Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2018

XẾP LOẠI Điều 1. Đối tượng đánh giá, xếp loại Bộ tiêu chí này áp dụng đối với các Sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (gọi chung là các cơ quan nhà nước cấp Sở); UBND các huyện, thành phố (gọi chung là các cơ quan nhà nước cấp Huyện). Điều 2. Mục đích đánh giá, xếp loại 1. Việc đánh giá, xếp loại mức độ ứng

Ban hành: 29/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

152

Nghị quyết 94/2018/NQ-HĐND về chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

ngân sách nhà nước so với biên chế được giao năm 2021. Điều 3. Sắp xếp, tổ chức lại bộ máy ngành Y tế 1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế; các chi cục trực thuộc Sở Y tế: Trước mắt, giữ nguyên cơ cấu các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, các chi cục trực thuộc Sở Y tế như hiện nay (gồm

Ban hành: 18/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2018

153

Quyết định 40/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

chấm điểm đối với các đơn vị dự kiến xếp loại xuất sắc nhiệm vụ và các đơn vị có điểm dưới 70 điểm để kịp thời biểu dương, nhân rộng các đơn vị làm tốt, tìm ra nguyên nhân đề xuất nội dung khắc phục tại địa phương đối với những nội dung làm chưa tốt, thành phần gồm: Lãnh đạo UBND huyện, Phòng Nội vụ và các Phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực chấm

Ban hành: 03/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

154

Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt phương án bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Ngạch, lương hiện hưởng Chức danh nghề nghiệp, lương được chuyển xếp Ghi chú Mã ngạch Bậc lương Hệ số lương %PC TN VK (nếu có) Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) Thời gian nâng lương lần sau Chức danh

Ban hành: 08/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2017

155

Kế hoạch 4708/KH-UBND năm 2018 về sắp xếp, sáp nhập tổng thể các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ từ nay đến năm 2019

cao tính thuyết phục trong việc sáp nhập các khu dân cư, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở khu. II. NỘI DUNG THỰC HIỆN SẮP XẾP, SÁP NHẬP KHU DÂN CƯ 1. Các khu dân cư thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập Các khu dân cư đạt dưới 50% tiêu chuẩn về số hộ dân quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội

Ban hành: 18/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2018

156

Quyết định 601/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt "Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2021"

trên địa tỉnh với quy mô số hộ gia đình nhỏ, cơ cấu hệ thống tổ chức tự quản cồng kềnh, kinh phí ngân sách hỗ trợ cho nhiều đối tượng nhưng hiệu quả hoạt động thiếu ổn định, ảnh hưởng đến chất lượng phong trào của địa phương. Do đó, việc xem xét sắp xếp lại các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình chưa đạt tiêu chuẩn quy định tối thiểu của

Ban hành: 19/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2019

157

Quyết định 3533/QĐ-UBND năm 2018 về Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2021

trang trải kinh phí hoạt động và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Việc quy định chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội đã tạo ra sự bất bình đẳng giữa những người làm công tác hội, làm mất đi tính tự nguyện của người đứng đầu hội khi tham gia hội. Phần thứ hai PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC

Ban hành: 23/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

158

Quyết định 868/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt phương án bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi

Trình độ ngoại ngữ Trình độ tin học Ngạch, lương hiện hưởng Chức danh nghề nghiệp, lương được chuyển xếp Ghi chú Mã ngạch Bậc lương Hệ số lương %PC TN VK (nếu có) Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)

Ban hành: 19/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2016

159

Quyết định 855/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt phương án bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với gáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi

XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ THUỘC UBND HUYỆN ĐỨC PHỔ (Kèm theo Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) Số TT Đơn vị/Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Chức vụ, chức danh Trình độ chuyên môn

Ban hành: 18/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2016

160

Quyết định 1576/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

liên quan nhằm đánh giá về chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị để phục vụ cho công tác đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện cải cách hành

Ban hành: 08/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36