Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHUYEN XEP LUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 32777 văn bản

101

Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2019 thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) trên địa bàn tỉnh Cà Mau

bàn tỉnh. - Nâng cao hiệu quả, chất lượng hệ thống thể chế về pháp luật kinh doanh. - Giám sát trách nhiệm thi hành pháp luật kinh doanh của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2019

102

Kế hoạch 2302/KH-UBND năm 2019 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành

cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan và có lộ trình bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm đúng quy định về số lượng cấp phó và định mức biên chế. II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN: 1. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động và sự đồng thuận của cán bộ, công

Ban hành: 27/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2019

103

Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương. (ii) Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

104

Quyết định 66/2018/QĐ-UBND quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

công của Chủ tịch UBND tỉnh. đ) Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ vào Quy định này và tình hình thực tế tại địa phương để tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động hàng năm của các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, phường, thị trấn. 2. Sở Nội vụ a) Xây dựng kế hoạch đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của

Ban hành: 22/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2018

105

Kế hoạch 2563/KH-UBND năm 2019 về tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2020

thời về đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP của tỉnh Lâm Đồng. Từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm tham gia Chương trình đảm bảo theo tiêu chuẩn trong nước và Quốc tế. - Thông qua đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP, khuyến khích và tạo động lực cho các tổ chức kinh tế khắc phục các tồn tại, hạn chế; tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện

Ban hành: 04/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2019

106

Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2019 về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

và ngoài nước về bảo đảm an toàn, an ninh mạng còn yếu; hoạt động giám sát, đánh giá, bảo vệ hệ thống thông tin trong các cơ quan, tổ chức nhà nước còn thiếu chuyên nghiệp. Trong năm 2018 và đầu năm 2019 đã xảy ra một số cuộc tấn công mạng có chủ đích, đánh cắp thông tin bí mật nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Chính vì vậy, xếp hạng của Việt

Ban hành: 07/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

107

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND quy định số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã; số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

chuyển xếp lương, phụ cấp; giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khu phố đảm bảo theo quy định pháp luật hiện hành. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2017 và thay thế Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/20010 của Ủy ban

Ban hành: 10/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2017

108

Kế hoạch 3089/KH-UBND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021 do tỉnh Phú Thọ ban hành

c) UBND cấp huyện chuyển đến UBND cấp xã bản tóm tắt Đề án cụ thể sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã, phiếu lấy ý kiến cử tri và các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cử tri: Thời gian chậm nhất ngày 22/7/2019. d) UBND cấp xã tổ chức xong việc phát phiếu lấy ý kiến cử tri: Thời gian chậm nhất ngày 26/7/2019. đ) UBND cấp xã hoàn thành

Ban hành: 09/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

109

Quyết định 1022/QĐ-UBND năm 2019 về Bảng xếp loại đường để xác định cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

địa bàn tỉnh Bến Tre (kèm theo). Điều 2. Bảng xếp loại đường là căn cứ để xác định cước vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời là cơ sở để tham khảo trong quá trình thương thảo tính cước vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ giữa các thành phần kinh tế. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân

Ban hành: 16/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2019

110

Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2019 về xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2021

Tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ở các xã thực hiện sắp xếp về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp đơn vị hành chính nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bảo đảm sự đồng thuận của nhân dân, dư luận xã

Ban hành: 04/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2019

111

Kế hoạch 276/KH-UBND năm 2019 thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh An Giang

2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã liền kề, bảo đảm tính hợp lý, thu gọn đầu mối quản lý đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tinh gọn bộ máy, giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, giảm chi ngân sách nhà nước, tăng nguồn lực đầu tư cho

Ban hành: 23/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2019

112

Kế hoạch 275/KH-UBND năm 2019 thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh An Giang

50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã liền kề, bảo đảm tính hợp lý, thu gọn đầu mối quản lý đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tinh gọn bộ máy, giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, giảm chi ngân sách nhà nước, tăng nguồn lực đầu tư

Ban hành: 23/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

113

Quyết định 1604/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình OCOP tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020

và sức mạnh cộng đồng (35 điểm) - Sản xuất - Phát triển sản phẩm - Sức mạnh cộng đồng b. Phần B: Các tiêu chí đánh giá khả năng tiếp thị (25 điểm) - Tiếp thị - Câu chuyện về sản phẩm c. Phần C: Các tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm (40 điểm) - Kiểm tra/phân tích tiêu chuẩn theo yêu cầu của loại sản phẩm

Ban hành: 13/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2019

114

Quyết định 3164/QĐ-UBND năm 2016 Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2017

115

Quyết định 3697/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính và quy định việc đánh giá, chấm điểm, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính đối với cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ QUY ĐỊNH VIỆC ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH, UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 25/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

116

Quyết định 1793/QĐ-KTNN năm 2016 Quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại chất lượng Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

thang điểm chất lượng và tiêu chuẩn xếp loại Thành viên đoàn KTNN, Tổ kiểm toán, Đoàn KTNN; điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục lựa chọn cuộc kiểm toán chất vàng của KTNN. 2. Đối tượng áp dụng a) Các Đoàn KTNN. b) Các KTNN chuyên ngành, khu vực. c) Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán. d) Vụ Tổng hợp. đ) Thanh tra

Ban hành: 04/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2016

117

Nghị quyết 32/NQ-CP năm 2019 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 do Chính phủ ban hành

các đơn vị hành chính còn lại chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định để giảm số lượng đơn vị hành chính; c) Kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tiến hành sắp xếp (thực hiện

Ban hành: 14/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

118

Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án Rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2025

bước nâng cao hiệu quả của các trung tâm theo hướng một trung tâm thực hiện nhiều nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động; tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo hướng tinh gọn, phù hợp với chuyên môn kỹ thuật và có hiệu quả. - Tiếp tục tăng cường đầu tư trang thiết bị đào tạo một số nghề của một số

Ban hành: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

119

Quyết định 124/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi

Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Căn cứ Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ban hành: 20/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

120

Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2019 thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) nói riêng, góp phần cải thiện, nâng cao các tiêu chí đánh giá về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia. II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 1. Xây dựng và hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật 1.1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,

Ban hành: 10/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254