Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" CHUYEN XEP LUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2646 công văn

1

Công văn 1968/LĐTBXH-LĐTL về chuyển, xếp lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1968/LDTBXH-LDTL,Công văn 1968 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chuyển xếp lương,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 14/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2012

2

Công văn 833/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn chuyển xếp lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

833/LDTBXH-LDTL,Công văn 833 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Chuyển xếp lương,Tổng công ty,Công ty Đầu tư phát triển đô thị ,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2011

3

Công văn 10903/VP-TH năm 2017 đính chính Thông tư 207/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng do Văn phòng Bộ Quốc phòng ban hành

10903/VP-TH,Công văn 10903 2017,Văn phòng Bộ Quốc phòng,Chuyển xếp lương cũ sang lương mới,Chuyển xếp lương,Chế độ xếp lương,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

4

Công văn số 1617/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn chuyển xếp lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1617/LDTBXH-LDTL,Công văn 1617 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1617/LĐTBXH-LĐTL V/v hướng dẫn chuyển xếp lương

Ban hành: 18/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2009

5

Công văn 3884/LĐTBXH-LĐTL về xếp lương, chuyển xếp lương đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

3884/LDTBXH-LDTL,Công văn 3884 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3884/LĐTBXH-LĐTL V/v xếp lương, chuyển xếp lương

Ban hành: 10/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2011

6

Công văn số 3725/LĐTBXH-LĐTL về việc chuyển xếp lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

chuyển xếp lương Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2008 Kính gửi: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Trả lời công văn số 1936/ĐS-TCCB ngày 05/9/2008 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Sau khi nghiên cứu hồ sơ chuyển xếp lương

Ban hành: 14/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

7

Công văn số 3725/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới

3725/LDTBXH-TL,Công văn 3725 2006,Bộ Lao động – Thương binh và X,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3725/LĐTBXH-TL V/v: chuyển xếp lương cũ sang lương

Ban hành: 24/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2006

8

Công văn 143/BNV-TL về chuyển xếp lương đối với giáo viên trung học do Bộ Nội vụ ban hành

143/BNV-TL,Công văn 143 2007,Bộ Nội vụ,Chuyển xếp lương,Giáo viên trung học cơ sở,Chuyển xếp lương giáo viên trung học,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 143/BNV-TL V/v

Ban hành: 16/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

9

Công văn 4169/LĐTBXH-LĐTL về chuyển, xếp lương đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

4169/LDTBXH-LDTL,Công văn 4169 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên,Chuyển xếp lương,Sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 25/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2010

10

Công văn 4095/LĐTBXH-LĐTL về chuyển, xếp lương cho cán bộ, công nhân viên do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

4095/LDTBXH-LDTL,Công văn 4095 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 4095/LĐTBXH-LĐTL V/v chuyển, xếp lương

Ban hành: 22/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2010

11

Công văn số 1642/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chuyển xếp lương

1642/LDTBXH-TL,Công văn 1642 2006,Bộ Lao động – Thương binh và X,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1642/LĐTBXH-TL V/v: chuyển xếp lương Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2006 Kính gửi:

Ban hành: 17/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2006

12

Công văn 2933/LĐTBXH-LĐTL về chuyển xếp lương trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

2933/LDTBXH-LDTL,Công văn 2933 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Chuyển xếp lương, Công ty Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên ,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 25/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2010

13

Công văn số 4013/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chuyển xếp lương

4013/LDTBXH-TL,Công văn 4013 2005,Bộ Lao động – Thương binh và X,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4013/LĐTBXH-TL V/v: chuyển xếp lương

Ban hành: 24/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Công văn số 3695/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chuyển xếp lương

3695/LDTBXH-TL,Công văn 3695 2005,Bộ Lao động – Thương binh và X,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3695/LĐTBXH-TL V/v: chuyển xếp lương

Ban hành: 01/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

15

Công văn số 3380/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chuyển xếp lương mới

3380/LDTBXH-TL,Công văn 3380 2005,Bộ Lao động – Thương binh và X,Kế toán - Kiểm toán,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3380/LĐTBXH-TL V/v: chuyển xếp

Ban hành: 11/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Công văn số 1400/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc vướng mắc trong chuyển xếp lương mới

1400/LDTBXH-TL,Công văn 1400 2005,Bộ Lao động – Thương binh và X,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1400/LĐTBXH-TL V/v Vướng mắc trong chuyển xếp lương

Ban hành: 13/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Công văn số 1380/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc vướng mắc trong chuyển xếp lương mới

tháng 05 năm 2005 Kính gửi: Tổng công ty Xi măng Việt Nam Trả lời công văn số 658/XMVN-TCLĐ ngày 26/4/2005 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi xem xét, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 1/ Việc chuyển xếp lương đối với các trường hợp không đạt trình độ

Ban hành: 12/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Công văn số 4933/LĐTBXH-LĐTL về việc chuyển xếp lương đối với công nhân lái và phụ xe reo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

4933/LDTBXH-LDTL,Công văn 4933 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 4933/LĐTBXH-LĐTL V/v chuyển xếp lương đối với công

Ban hành: 29/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2009

19

Công văn số 1008/LĐTBXH-LĐTL về việc chuyển xếp lương trong công ty nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1008/LDTBXH-LDTL,Công văn 1008 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc -------------- Số: 1008/LĐTBXH-LĐTL V/v chuyển xếp lương trong

Ban hành: 31/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2008

20

Công văn số 2084/BNV-TL về việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với giáo viên tiểu học do Bộ Nội vụ ban hành

2084/BNV-TL,Công văn 2084 2007,Bộ Nội vụ,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 2084/BNV-TL V/v chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với giáo viên tiểu học

Ban hành: 23/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113