Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHUYEN XEP LUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 32903 văn bản

1

Thông tư 207/2017/TT-BQP về hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

207/2017/TT-BQP,Thông tư 207 2017,Bộ Quốc phòng,Hướng dẫn thực hiện,Chuyển xếp lương,Công nhân quốc phòng,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 207/2017/TT-BQP Hà

Ban hành: 23/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2017

2

Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 12/2019/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC CHUYỂN XẾP LƯƠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 12/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2019

3

Thông tư 208/2017/TT-BQP về hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

208/2017/TT-BQP,Thông tư 208 2017,Bộ Quốc phòng,Chuyển xếp lương,Công nhân viên chức quốc phòng,Công nhân viên chức,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2017

4

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

02/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 02 2018,Bộ Nội vụ,Chuyển xếp lương,Quản lý cán bộ công chức,Cán bộ công chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/VBHN-BNV

Ban hành: 06/11/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

5

Thông tư 13/2018/TT-BNV sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ

13/2018/TT-BNV,Thông tư 13 2018,Bộ Nội vụ,Chuyển xếp lương,Tiền lương cán bộ công chức ,Cán bộ công chức thay đổi công việc,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2018

6

Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương, phụ cấp và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật lao động về tiền lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

17/2015/TT-BLDTBXH,Thông tư 17 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Xây dựng thang lương,Xây dựng bảng lương ,Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên,Chuyển xếp lương,công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu,49/2013/NĐ-CP,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 22/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2015

7

Quyết định 1809/2005/QĐ-CT về việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với viên chức trong các cơ quan sự nghiệp Nhà nước do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

1809/2005/QD-CT,Quyết định 1809 2005,Tỉnh Bắc Ninh,Chuyển xếp lương,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1809/2005/QĐ-CT Bắc Ninh, ngày 07 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ÐỊNH V/V

Ban hành: 07/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Thông tư 09/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chuyển xếp lương và thực hiện chế độ thưởng an toàn đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

09/2009/TT-BLDTBXH,Thông tư 09 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Chuyển xếp lương,Chế độ thưởng an toàn,Trung tâm Lưu ký Chứng khoán,Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2009

9

Thông tư 152/2007/TT-BQP hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan; công nhân viên chức quốc phòng; hạ sĩ quan, binh sĩ chuyển sang phục vụ theo chế độ quân nhân chuyên nghiệp do Bộ Quốc phòng ban hành

152/2007/TT-BQP,Thông tư 152 2007,Bộ Quốc phòng,Chuyển xếp lương,Sĩ quan,Công nhân viên chức quốc phòng,Hạ sĩ quan,Binh sĩ,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 152/2007/TT-BQP

Ban hành: 25/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2007

10

Thông tư 80/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao đẳng phù hợp với chuyên môn đang làm do Bộ nội vụ ban hành

80/2005/TT-BNV,Thông tư 80 2005,Bộ Nội vụ,Chuyển xếp lương,Cán bộ công chức,Viên chức,Trình độ cao đẳng phù hợp chuyên môn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 80/2005/TT-BNV

Ban hành: 10/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Thông tư lên tịch 82/2005/TTLT-BNV-BTC sửa đổi Thông Tư Liên Tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội Vụ - Bộ Tài Chính ban hành

82/2005/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 82 2005,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Chuyển xếp lương,Sửa đổi,Cán bộ công nhân viên chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 10/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Thông tư 06/2005/TT-BQP về việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng hưởng lương hoặc sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước do Bộ Quốc phòng ban hành

06/2005/TT-BQP,Thông tư 06 2005,Bộ Quốc phòng,Chuyển xếp lương,Chuyển xếp lương cũ sang lương mới,Công nhân viên chức quốc phòng,Quân nhân,Hưởng lương từ ngân sách nhà nước,Hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2010

13

Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

01/2005/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 01 2005,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Chuyển xếp lương,Cán bộ công nhân viên chức,Cán bộ công chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2012

14

Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước do Bộ nội vụ ban hành

79/2005/TT-BNV,Thông tư 79 2005,Bộ Nội vụ,Chuyển xếp lương,Cán bộ công chức chuyển công tác,Viên chức chuyển công tác,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79/2005/TT-BNV

Ban hành: 10/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

15

Thông tư liên tịch 81/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với một số ngạch công chức, viên chức mới được bổ sung hoặc có thay đổi về phân loại công chức, viên chức thuộc ngành thủy lợi, giáo dục và đào tạo, văn hóa - thông tin, y tế và quản lý thị trường mới do Bộ Nội Vụ - Bộ Tài Chính ban hành

81/2005/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 81 2005,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Ngành thủy lợi,Ngành giáo dục đào tạo,Ngành văn hóa thông tin,Ngành y tế,Ngành quản lý thị trường,Ngạch công chức viên chức mới,Chuyển xếp lương cũ sang lương mới,Phân loại công chức viên chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI

Ban hành: 10/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNV hướng dẫn Nghị định 205/2004/NĐ-CP về chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và viên chức giúp việc Hội đồng quản trị trong các công ty nhà nước do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ ban hành

02/2005/TTLT-BLDTBXH-BNV,Thông tư liên tịch 02 2005,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Nội vụ,Chuyển xếp lương,Công ty nhà nước,Ban Kiểm soát,Thành viên Hội đồng Quản trị,Hội đồng quản trị,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG,THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

17

Thông tư 01/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và công nhân, viên chức, nhân viên trong các trong các công ty nhà nước theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP do Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành

01/2005/TT-BLDTBXH,Thông tư 01 2005,Bộ Lao động – Thương binh và X,Chuyển xếp lương,Chuyển xếp lương cũ sang lương mới,Giám đốc,Tổng Giám đốc,Phó Giám đốc,Phó Tổng giám đốc,Kế toán trưởng,Công nhân viên chức,Công ty nhà nước,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ---------

Ban hành: 05/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

Ban hành: 19/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Thông tư liên bộ 12/LB-TT năm 1993 về việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với công nhân viên chức trong các doanh nghiệp do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính ban hành

12/LB-TT,Thông tư liên tịch 12 1993,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Chuyển xếp lương,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/LB-TT

Ban hành: 02/06/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

20

Thông tư 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành văn thư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

10/2019/TT-BNV,Thông tư 10 2019,Bộ Nội vụ,Hướng dẫn xếp lương,Xếp lương cho công chức ,Công chức chuyên ngành văn thư,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49