Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" CHUNG TU THANH TOAN QUA NGAN HANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4173 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 69.821 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 5.583 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6223:2017 về Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LGP) - Yêu cầu chung về an toàn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6223:2017 CỬA HÀNG KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LGP) - YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN Liquefied petroleum gas (LPG) store - Safety general requirements Lời nói đầu TCVN 6223:2017 thay thế TCVN 6223:2011. TCVN 6223:2017 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC98/SC4 Cơ sở thiết

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11198-8:2015 về Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán - Đặc tả ứng dụng thanh toán chung - Phần 8: Thư mục phần tử dữ liệu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11198-8:2015 THẺ MẠCH TÍCH HỢP EMV CHO HỆ THỐNG THANH TOÁN - ĐẶC TẢ ỨNG DỤNG THANH TOÁN CHUNG - PHẦN 8: THƯ MỤC PHẦN TỬ DỮ LIỆU EMV integrated circuit card for payment systems - Common payment application specification - Part 8: Date elements dictionary Lời nói đầu TCVN 11198-8:2015

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11198-1:2015 về Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán - Đặc tả ứng dụng thanh toán chung - Phần 1: Tổng quát

liệu - Xác định các phần tử dữ liệu được sử dụng trong quy trình xử lý ứng dụng từ thẻ và quan điểm của bên phát hành. THẺ MẠCH TÍCH HỢP EMV CHO HỆ THỐNG THANH TOÁN - ĐẶC TẢ ỨNG DỤNG THANH TOÁN CHUNG - PHẦN 1: TỔNG QUÁT EMV Integrated Circuit Card for Payment Systems - Common payment application specification - Part 1: General

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11198-3:2015 về Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán - Đặc tả ứng dụng thanh toán chung - Phần 1: Quy trình xử lý chức năng

Quy trình xử lý tập lệnh bên phát hành đến thẻ; - TCVN 11198-6:2015, Phần 6: Quản lý khóa và an ninh; - TCVN 11198-7:2015, Phần 7: Mô tả về chức năng; - TCVN 11198-8:2015, Phần 8: Thư mục phần tử dữ liệu; THẺ MẠCH TÍCH HỢP EMV CHO HỆ THỐNG THANH TOÁN - ĐẶC TẢ ỨNG DỤNG THANH TOÁN CHUNG - PHẦN 3: QUY TRÌNH XỬ LÝ CHỨC

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11198-6:2015 về Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán - Đặc tả ứng dụng thanh toán chung - Phần 6: Quản lý khóa và an ninh

xử lý tập lệnh bên phát hành đến thẻ; - TCVN 11198-6:2015, Phần 6: Quản lý khóa và an ninh; - TCVN 11198-7:2015, Phần 7: Mô tả về chức năng; - TCVN 11198-8:2015, Phần 8: Thư mục phần tử dữ liệu; THẺ MẠCH TÍCH HỢP EMV CHO HỆ THỐNG THANH TOÁN - ĐẶC TẢ ỨNG DỤNG THANH TOÁN CHUNG - PHẦN 6: QUẢN LÝ KHÓA VÀ AN NINH EMV

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11198-4:2015 về Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán - Đặc tả ứng dụng thanh toán chung - Phần 4: Phân tích hành động thẻ

xử lý tập lệnh bên phát hành đến thẻ; - TCVN 11198-6:2015, Phần 6: Quản lý khóa và an ninh; - TCVN 11198-7:2015, Phần 7: Mô tả về chức năng; - TCVN 11198-8:2015, Phần 8: Thư mục phần tử dữ liệu; THẺ MẠCH TÍCH HỢP EMV CHO HỆ THỐNG THANH TOÁN - ĐẶC TẢ ỨNG DỤNG THANH TOÁN CHUNG - PHẦN 4: PHÂN TÍCH HÀNH ĐỘNG THẺ EMV

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11198-2:2015 về Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán - Đặc tả ứng dụng thanh toán chung - Phần 2: Giới thiệu về quy trình xử lý

5: Quy trình xử lý tập lệnh bên phát hành đến thẻ; - TCVN 11198-6:2015, Phần 6: Quản lý khóa và an ninh; - TCVN 11198-7:2015, Phần 7: Mô tả về chức năng; - TCVN 11198-8:2015, Phần 8: Thư mục phần tử dữ liệu; THẺ MẠCH TÍCH HỢP EMV CHO HỆ THỐNG THANH TOÁN - ĐẶC TẢ ỨNG DỤNG THANH TOÁN CHUNG - PHẦN 2: GIỚI THIỆU VỀ QUY

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11198-7:2015 về Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán - Đặc tả ứng dụng thanh toán chung - Phần 7: Mô tả về chức năng

lý tập lệnh bên phát hành đến thẻ; - TCVN 11198-6:2015, Phần 6: Quản lý khóa và an ninh; - TCVN 11198-7:2015, Phần 7: Mô tả về chức năng; - TCVN 11198-8:2015, Phần 8: Thư mục phần tử dữ liệu; THẺ MẠCH TÍCH HỢP EMV CHO HỆ THỐNG THANH TOÁN - ĐẶC TẢ ỨNG DỤNG THANH TOÁN CHUNG - PHẦN 7: MÔ TẢ VỀ CHỨC NĂNG EMV

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12047-1:2017 (ISO 6974-1:2012 và đính chính kỹ thuật 1:2012) về Khí thiên nhiên - Xác định thành phần và độ không đảm bảo kèm theo bằng phương pháp sắc ký khí - Phần 1: Hướng dẫn chung và tính toán thành phần

PHÁP SẮC KÝ KHÍ - PHẦN 1: HƯỚNG DẪN CHUNG VÀ TÍNH TOÁN THÀNH PHẦN Natural gas - Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography - Part 1: General guidelines and calculation of composition 1  Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp để tính toán các phần mol cấu tử của khí thiên

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11919-2:2017 (IEC 62133-2:2017) về Ngăn và pin/acquy thứ cấp chứa alkan hoặc chất điện phân không axit khác - Yêu cầu về an toàn đối với ngăn thứ cấp gắn kín xách tay và pin/acquy được chế tạo từ các ngăn này để sử dụng cho ứng dụng xách tay - Phần 2: Hệ thống pin/acquy lithium

thử nghiệm. Chi tiết về thiết bị đo được sử dụng phải được cung cấp trong báo cáo kết quả. 5  Lưu ý chung về an toàn 5.1  Quy định chung An toàn của ngăn và acquy thứ cấp đòi hỏi lưu ý đến hai bộ điều kiện đặt sau: 1) sử dụng dự kiến; 2) sử dụng sai dự đoán được. Ngăn và acquy phải được thiết kế và kết cấu sao

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7909-1-2:2016 (IEC/TS 61000-1-2:2008) về Tương thích điện từ (EMC) Phần 1-2: Quy định chung - Phương pháp luận để đạt được an toàn chức năng của thiết bị điện và điện tử liên quan đến hiện tượng điện từ

HPEM environment) Các dòng và điện áp điện từ công suất cao được ghép hoặc trực tiếp đưa vào cáp và dây dẫn với các mức điện áp tiêu biểu vượt quá 1kV. [IEC 61000-2-13] 4. Lưu ý chung Nhiễu điện từ có thể gây ảnh hưởng tới tính năng của thiết bị và an toàn chức năng của hệ thống. Mục tiêu của tiêu chuẩn này là chỉ ra các

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11911:2017 về Hướng dẫn quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu chung

hoạch 5.3.1  Nguồn lực 5.3.2  Trao đổi thông tin với người lao động 5.3.3  Đào tạo công tác an toàn, vệ sinh lao động 5.3.4  Ứng phó tình huống khẩn cấp 5.4  Kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch 4.4.1  Kiểm tra hàng ngày 5.4.2  Đánh giá định kỳ 5.5  Hành động khắc phục và cải tiến công tác an toàn lao

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

13

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5:2016/BQP về Chữ ký số sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng

QCVN 5 : 2016/BQP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHỮ KÝ SỐ SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG National technical regulation on digital signature used in banking MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Đối tượng áp dụng 1.3. Tài liệu viện dẫn 1.4. Giải thích từ

Ban hành: 21/10/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2016

14

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6:2016/BQP về Quản lý khóa sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng

QCVN 6 : 2016/BQP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ KHÓA SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG National technical regulation on key management used in banking MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Đối tượng áp dụng 1.3. Tài liệu viện dẫn 1.4. Giải thích từ

Ban hành: 21/10/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2016

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10294: 2014 (ISO 11850:2011) về Máy lâm nghiệp – Yêu cầu an toàn chung

nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. MÁY LÂM NGHIỆP - YÊU CẦU AN TOÀN CHUNG Machinery for forestry - General safety requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu an toàn chung đối với máy lâm nghiệp tự hành và máy có

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

16

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2016/BQP về Mã hóa dữ liệu sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng

LĨNH VỰC NGÂN HÀNG National technical regulation on data encryption used in banking 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định mức giới hạn về đặc tính kỹ thuật mật mã của các thuật toán mã hóa dữ liệu dùng trong các sản phẩm mật mã dân sự sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng. 1.2. Đối

Ban hành: 21/10/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2016

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11794:2017 về Cơ sở bảo dưỡng sửa chữa ô tô và các phương tiện tương tự - Yêu cầu chung

chủng loại phù hợp với quy mô của Cơ sở và loại xe thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa): - Cầu nâng hoặc bàn nâng xe (áp dụng đối với Cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa các loại xe ô tô con, ô tô khách từ 16 chỗ trở xuống, ô tô VAN, ô tô PICKUP, ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ đến 3,5 tấn, xe bốn bánh có gắn động cơ); - Hầm kiểm tra

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 27006:2017 (ISO/IEC 27006:2015) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin

toàn thông tin tại các địa điểm cụ thể. c) Một mẫu đại diện được chọn từ tất cả các địa điểm trong phạm vi ISMS của khách hàng; sự lựa chọn này phải là một chọn lựa theo phán đoán thể hiện các yếu tố trong mục b) ở trên và một yếu tố ngẫu nhiên. d) Mọi địa điểm trong ISMS chịu rủi ro lớn đều được đánh giá bởi tổ chức chứng nhận trước

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2017

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12174:2017 (ISO 26303:2012) về Máy công cụ - Đánh giá khả năng ngắn hạn của các quá trình gia công trên máy cắt kim loại

(ISO/TR 22514-4:2007), 2.2.1, là: ước lượng thống kê của đầu ra của một đặc tính từ một quá trình đã được chứng minh là nằm trong trạng thái của kiểm soát thống kê và nó mô tả rằng năng lực của quá trình để thực hiện một đặc tính sẽ thỏa mãn các yêu cầu đối với đặc tính đó. CHÚ THÍCH 3: Trong tiêu chuẩn này, các chỉ số khả năng ngắn hạn, Cs và

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 71:2013/BGTVT về quản lý an toànngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển

trưởng Bộ Giao thông vận tải. 1.2.2. Giải thích từ ngữ 1. Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế (Bộ luật ISM) là Bộ luật Quản lý quốc tế về khai thác tàu an toànngăn ngừa ô nhiễm được Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông qua bằng Nghị quyết A.741(18) và có thể được IMO bổ sung, sửa đổi. 2. Công ty là chủ tàu hoặc một tổ chức hay cá nhân

Ban hành: 06/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.28.84