Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" CHUNG TU THANH TOAN QUA NGAN HANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6082 công văn

1

Công văn 2301/TCT-CS năm 2018 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

2301/TCT-CS,Công văn 2301 2018,Tổng cục Thuế,Chứng từ thanh toán qua ngân hàng,Thanh toán qua ngân hàng,Thủ tục thanh toán qua ngân hàng ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2018

2

Công văn 2205/TCT-CS năm 2018 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

2205/TCT-CS,Công văn 2205 2018,Tổng cục Thuế,Chứng từ thanh toán,Chứng từ thanh toán qua ngân hàng,Thanh toán qua ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2018

3

Công văn 6713/CT-TTHT năm 2016 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6713/CT-TTHT,Công văn 6713,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp,Không tính vào thu nhập chịu thuế ,Chứng từ thanh toán qua ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 14/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2016

4

Công văn 3039/CT-TTHT năm 2016 về chứng từ thanh toán qua Ngân hàng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3039/CT-TTHT,Công văn 3039,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Chứng từ thanh toán,Vướng mắc chứng từ thanh toán ,Chứng từ thanh toán qua ngân hàng,Khấu trừ thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2016

5

Công văn 5317/TCT-KK năm 2015 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

5317/TCT-KK,Công văn 5317 2015,Tổng cục Thuế,Chứng từ thanh toán,Chứng từ thanh toán qua ngân hàng,Đăng ký tài khoản ngân hàng,Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thuế,Nộp hồ sơ đăng ký thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2015

6

Công văn 1983/TCT-CS năm 2015 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

1983/TCT-CS,Công văn 1983 2015,Tổng cục Thuế,Chứng từ thanh toán,Chứng từ thanh toán qua ngân hàng,Thanh toán qua ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

7

Công văn 1344/TCT-KK năm 2015 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

1344/TCT-KK,Công văn 1344 2015,Tổng cục Thuế,Chứng từ thanh toán qua ngân hàng,Công văn 1344/,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 10/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2015

8

Công văn 834/TCT-KK năm 2015 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

834/TCT-KK,Công văn 834 2015,Tổng cục Thuế,Chứng từ thanh toán qua ngân hàng,Chứng từ thanh toán,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2015

9

Công văn 4657/TCT-KK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 4657/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng Trả lời công văn số 898/CT-KK đề ngày 05/9/2017 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng xin ý kiến trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) không

Ban hành: 11/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

10

Công văn 3895/TCT-KK nặm 2014 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

3895/TCT-KK,Công văn 3895 2014,Tổng cục Thuế,Chứng từ thanh toán,Chứng từ thanh toán qua ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2015

11

Công văn 3911/TCT-KK năm 2014 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

3911/TCT-KK,Công văn 3911 2014,Tổng cục Thuế,Chứng từ thanh toán,Lưu giữ chứng từ kế toán,Hoá đơn chứng từ,Thanh toán qua ngân hàng,Chứng từ thanh toán qua ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

12

Công văn 3409/TCT-KK năm 2014 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

3409/TCT-KK,Công văn 3409 2014,Tổng cục Thuế,Chứng từ thanh toán,Vướng mắc chứng từ thanh toán ,Chứng từ thanh toán qua ngân hàng,Thanh toán qua ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2016

13

Công văn 1913/TCT-CS năm 2014 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa xuất khẩu Tổng cục Thuế ban hành

hạn thanh toán cơ sở kinh doanh phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp ủy thác xuất khẩu thì phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng của phía nước ngoài cho bên nhận ủy thác và bên nhận ủy thác phải thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng cho bên ủy thác." Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh An Giang, Cục thuế kiểm tra hồ

Ban hành: 26/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2014

14

Công văn 1590/TCT-CS năm 2014 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

1590/TCT-CS,Công văn 1590 2014,Tổng cục Thuế,Chứng từ thanh toán qua ngân hàng,Thanh toán qua ngân hàng,Chứng từ thanh toán,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

15

Công văn 235/TCT-CS năm 2014 về chứng từ thay thế chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

235/TCT-CS,Công văn 235 2014,Tổng cục Thuế,Chứng từ thanh toán,Chứng từ thanh toán qua ngân hàng, thay thế chứng từ thanh toán,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

16

Công văn 8086/CT-TTHT năm 2017 chính sách thuế khi mua hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Cục Thuế thành Hà Nội ban hành

đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu... 2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên,... 3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh

Ban hành: 06/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2017

17

Công văn 1033/TCHQ-TXNK năm 2014 chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Hải quan ban hành

1033/TCHQ-TXNK V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Công ty CP Dịch vụ XNK Minh Hưng Đạt. (Số 10 ngõ 3 Hải Lộc, Ρ. Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 18 XNK ngày

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2014

18

Công văn 355/TCT-CS năm 2014 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

355/TCT-CS,Công văn 355 2014,Tổng cục Thuế,Chứng từ thanh toán qua ngân hàng,Chứng từ thanh toán,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

19

Công văn 261/TCHQ-TXNK năm 2014 chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Hải quan ban hành

261/TCHQ-TXNK,Công văn 261,Tổng cục Hải quan,Chứng từ thanh toán,Chứng từ thanh toán qua ngân hàng,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2014

20

Công văn 3554/TCT-KK năm 2013 chứng từ thanh toán qua ngân hàng trường hợp ủy thác xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

chứng từ thanh toán qua ngân hàng trường hợp ủy thác xuất khẩu Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An Trả lời công văn số 1289/CT-TTHT ngày 13/8/2013 của Cục thuế tỉnh Long An về việc chứng từ thanh toán qua ngân hàng trường hợp ủy thác xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến

Ban hành: 28/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210