Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" CHUNG TU THANH TOAN QUA NGAN HANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5584 công văn

1

Công văn 2301/TCT-CS năm 2018 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2301/TCT-CS V/v Chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018 Kính

Ban hành: 11/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2018

2

Công văn 2205/TCT-CS năm 2018 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2205/TCT-CS V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2018 Kính

Ban hành: 04/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2018

3

Công văn 6713/CT-TTHT năm 2016 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6713/CT-TTHT V/v: Chứng từ thanh toán qua ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2016

Ban hành: 14/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2016

4

Công văn 3039/CT-TTHT năm 2016 về chứng từ thanh toán qua Ngân hàng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3039/CT-TTHT V/v: Chứng từ thanh toán qua Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2016

Ban hành: 07/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2016

5

Công văn 5317/TCT-KK năm 2015 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5317/TCT-KK V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015 Kính

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2015

6

Công văn 1983/TCT-CS năm 2015 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1983/TCT-CS V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2015 Kính gửi:

Ban hành: 21/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

7

Công văn 1344/TCT-KK năm 2015 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1344/TCT-KK V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015 Kính gửi:

Ban hành: 10/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2015

8

Công văn 834/TCT-KK năm 2015 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 834/TCT-KK V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015 Kính gửi: Cục

Ban hành: 10/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2015

9

Công văn 4657/TCT-KK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4657/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 11/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

10

Công văn 3895/TCT-KK nặm 2014 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3895/TCT-KK V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014 Kính gửi: Cục

Ban hành: 10/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2015

11

Công văn 3911/TCT-KK năm 2014 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3911/TCT-KK V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2014 Kính gửi: Cục

Ban hành: 10/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

12

Công văn 3409/TCT-KK năm 2014 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

Giang. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1891/CT-THNVDT ngày 06/11/2013, công văn số 150/CT-THNVDT ngày 07/02/2014 và công văn số 1084/CT-KTr1 ngày 30/6/2014 của Cục Thuế tỉnh An Giang vướng mắc về chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ Khoản 2, Điều 12 Chương III Luật Thuế GTGT, quy

Ban hành: 21/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2016

13

Công văn 1913/TCT-CS năm 2014 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa xuất khẩu Tổng cục Thuế ban hành

ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc thanh toán qua ngân hàng như sau: "a) Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là

Ban hành: 26/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2014

14

Công văn 8086/CT-TTHT năm 2017 chính sách thuế khi mua hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Cục Thuế thành Hà Nội ban hành

nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên,... 3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế. Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo

Ban hành: 06/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2017

15

Công văn 1590/TCT-CS năm 2014 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1590/TCT-CS V/v: chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 07/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

16

Công văn 235/TCT-CS năm 2014 về chứng từ thay thế chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 235/TCT-CS V/v: chứng từ thay thế chứng từ thanh toán qua ngân hàng Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 17/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

17

Công văn 355/TCT-CS năm 2014 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 355/TCT-CS V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Ngân

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

18

Công văn 1033/TCHQ-TXNK năm 2014 chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1033/TCHQ-TXNK V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2014

19

Công văn 261/TCHQ-TXNK năm 2014 chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 261/TCHQ-TXNK V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2014

20

Công văn 3554/TCT-KK năm 2013 chứng từ thanh toán qua ngân hàng trường hợp ủy thác xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3554/TCT-KK V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng trường hợp ủy thác xuất khẩu Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 28/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.209.104.7