Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" CHU TICH NUOC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 8341 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 43:2017/BTNMT về Chất lượng trầm tích

1.1.1. Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng trầm tích nước ngọt, nước mặn và nước lợ. 1.1.2. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá, kiểm soát chất lượng trầm tích cho mục đích bảo vệ đời sống thủy sinh. 1.2. Giải thích thuật ngữ Trong Quy chuẩn này, thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: Trầm tích là các hạt

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12045:2017 (ISO 6327:1981) về Phân tích khí – Xác định điểm sương theo nước của khí thiên nhiên – Âm kế ngưng tụ bề mặt lạnh

TCVN12045:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12045:2017,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12045:2017 ISO 6327:1981 PHÂN TÍCH KHÍ - XÁC ĐỊNH ĐIỂM SƯƠNG THEO NƯỚC CỦA KHÍ THIÊN NHIÊN - ẨM KẾ NGƯNG TỤ BỀ MẶT LẠNH Gas analysis - Determination of the water dew point of natural gas - Cooled surface condensation

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12401:2018 về Mật ong - Phân tích cảm quan

(ISO 8586:2012). Người đánh giá phải ghi nhớ các đặc tính mà họ đã đánh giá trong trí nhớ dài hạn. Chủ tịch hội đồng cảm quan có trách nhiệm điều phối việc thực hiện phép thử và thu thập, xử lý kết quả. Chủ tịch hội đồng cảm quan cũng phải giám sát việc lựa chọn, huấn luyện và kiểm soát hoạt động của các thành viên trong hội đồng. 7  Lấy

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11515:2016 (ISO 18301:2014) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định khối lượng qui ước trên thể tích (khối lượng của một lít trong không khí) - Phương pháp sử dụng ống chữ U dao động

TCVN11515:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11515:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11515:2016 ISO 18301:2014 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG QUI ƯỚC TRÊN THỂ TÍCH (KHỐI LƯỢNG CỦA MỘT LÍT TRONG KHÔNG KHÍ) - PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ỐNG CHỮ U DAO ĐỘNG Animal and vegetable fats and oils -

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7723-2:2015 (ISO 14403-2:2012) về Chất lượng nước - Xác định xyanua tổng số và xyanua tự do sử dụng phương pháp phân tích dòng chảy (FIA và CFA) - Phần 2: Phương pháp phân tích dòng chảy liên tục (CFA)

TCVN7723-2:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7723-2:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7723-2 : 2015 ISO 14403-2 : 2012 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH XYANUA TỔNG SỐ VÀ XYANUA TỰ DO SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DÒNG CHẢY (FIA VÀ CFA) - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DÒNG CHẢY LIÊN TỤC (CFA) Water

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7723-1:2015 (ISO 14403-1:2012) về Chất lượng nước - Xác định xyanua tổng số và xyanua tự do sử dụng phương pháp phân tích dòng chảy (FIA và CFA) - Phần 1: Phương pháp phân tích dòng bơm vào (FIA)

TCVN7723-1:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7723-1:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7723-1:2015 ISO 14403-1:2012 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH XYANUA TỔNG SỐ VÀ XYANUA TỰ DO SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DÒNG CHẢY (FIA VÀ CFA) - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DÒNG BƠM VÀO (FIA) Water quality -

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12818:2019 về Hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Thiết kế theo đặc tính thể tích superpave

TCVN 7572-4: 2006 Cốt liệu bê tông và vữa - Phương pháp xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước. TCVN 8860-4: 2011 Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định tỷ trọng rời lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời. TCVN 8860-5: 2011 Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định tỷ

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6663-19:2015 (ISO 5667-19:2004) về Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 19: Hướng dẫn lấy mẫu trầm tích biển

TCVN6663-19:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6663-19:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6663-19:2015 ISO 5667-19:2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - LẤY MẪU - PHẦN 19: HƯỚNG DẪN LẤY MẪU TRẦM TÍCH BIỂN Water quality - Sampling - Part 19: Guidance on sampling of marine sediments Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8880:2011 (ISO 19458:2006)về Chất lượng nước - Lấy mẫu để phân tích vi sinh vật

Nếu không có dòng chảy thẳng, chú ý để chọn các điểm lấy mẫu phù hợp hơn và điểm lấy mẫu đại diện. Chai được đưa vào theo chiều ngang để tránh mất thiosunphat, sau đó để thẳng cho đến khi đủ lượng nước lấy. CHÚ THÍCH: Trên bề mặt nước bể bơi, trong điều kiện tĩnh, hình thành nên lớp vi sinh có sự tích tụ của các loại vi sinh vật như

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2014

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10669:2014 (ISO 5963:1985) về Thông tin và tư liệu - Phương pháp phân tích tài liệu, xác định chủ đề và lựa chọn các thuật ngữ định chỉ mục

TCVN10669:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10669:2014,*** TCVN 10669:2014 ISO 5963:1985 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI LIỆU, XÁC ĐỊNH CHỦ ĐỀ VÀ LỰA CHỌN CÁC THUẬT NGỮ ĐỊNH CHỈ MỤC Documentation - Methods for examining documents, determining their subjects, and selecting indexing terms Lời nói

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12598:2018 về Phân bón - Xác định hàm lượng canxi và magie tổng số bằng phương pháp thể tích

dụng bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 4851:1989 (ISO 3696:1987), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. TCVN 9486:2018, Phân bón - Lấy mẫu. TCVN 10683:2015 (ISO 8358:1991), Phân

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12027:2018 (ISO 17690:2015) về Chất lượng nước - Xác định xianua tự do có sẵn (pH 6) bằng phương pháp phân tích dòng chảy (FIA), khuyếch tán khí và đo dòng điện

mặt, nước thải và nước thải quá trình luyện kim) có nồng độ cyanua từ 5 µg/L đến 500 µg/L tính theo ion cyanua trong mẫu chưa pha loãng. Có thể thay đổi khoảng áp dụng bằng cách thay đổi điều kiện vận hành, ví dụ bằng cách sử dụng thể tích bơm khác nhau (Hình A.1). CHÚ THÍCH 1 ISO 2080:2008, 3.105, nồng độ cyanua tự do có sẵn như được xác

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12394:2018 về Hỗn hợp bê tông sản xuất theo phương pháp định lượng thể tích và trộn liên tục

Phù hợp với TCVN 4506:2012. 4.2  Định lượng và trộn 4.2.1  Định lượng Xi măng, cốt liệu lớn và cốt liệu nhỏ, nước, phụ gia được định lượng theo thể tích. Phải bố trí sẵn các thiết bị như bộ đếm, khe hở cửa hiệu chuẩn, van điều tiết hoặc lưu lượng kế để kiểm tra và xác định các vật liệu thành phần được xả ra (tham khảo A.1 của Phụ

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2019

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 251:2018 (ISO 1953:2015) về Than đá - Phân tích cỡ hạt bằng sàng

chủ yếu theo các điều khoản sau: a) Số lượng mẫu đơn và khối lượng mẫu đơn, đối với cả lấy mẫu thủ công và lấy mẫu cơ giới, phải phù hợp với các yêu cầu của ISO 13909 hoặc TCVN 1963 (ISO 18283). hoặc b) Khối lượng tối thiểu của mẫu tổng phải phù hợp với Bảng 1. Bảng 1 - Khối lượng tối thiểu của mẫu để phân tích

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12387:2018 (ISO 6658:2017) về Phân tích cảm quan - Phương pháp luận - Hướng dẫn chung

niệm ban đầu của vấn đề. 4.3  Lựa chọn phép thử Việc lựa chọn phép thử thích hợp chủ yếu phụ thuộc vào bản chất của mục đích thử nghiệm, nhưng cũng cần phải tính đến các yếu tố liên quan đến sản phẩm, người đánh giá, môi trường thử nghiệm, mức độ chụm của phép phân tích yêu cầu và độ tin cậy thống kê trong kết luận, cần xác định trước

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12378:2018 về Hướng dẫn phân tích nguy cơ của kháng kháng sinh từ thực phẩm

TCVN12378:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12378:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12378:2018 HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH NGUY CƠ CỦA KHÁNG KHÁNG SINH TỪ THỰC PHẨM Guidelines for risk analysis of foodborne antimicrobial resistance Lời nói đầu TCVN 12378:2018 được xây dựng trên cơ sở tham

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11198-4:2015 về Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán - Đặc tả ứng dụng thanh toán chung - Phần 4: Phân tích hành động thẻ

tuyến, một ARQC cho yêu cầu xác thực trực tuyến, và một TC chấp nhận ngoại tuyến. Nếu được hỗ trợ bởi cả thẻ và thiết bị đầu cuối, thiết bị đầu cuối sẽ yêu cầu kết hợp sinh DDA/AC (CDA) nếu nó yêu cầu một ARQC hoặc TC như là một phần của chữ ký động. Phân tích hoạt động thẻ được thực hiện như mô tả trong EMV Quyển 3, Điều 10.8 và Điều 10.11.

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2016

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10718:2015 (ISO 4359:2013) về Cấu trúc đo dòng - Máng có dạng hình chữ nhật, hình thang và hình chữ U

phía dòng vào máng, sau khi dòng được tăng tốc qua phần thu hẹp và chảy qua chiều sâu tới hạn của nó (xem Hình 1). Mức nước phía dòng ra công trình phải đủ thấp để không gây ảnh hưởng đến hoạt động của máng. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng đối với ba kiểu máng thông dụng là máng có cổ hình chữ nhật, máng có cổ hình thang và máng có cổ hình chữ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11404:2016 về Phân bón rắn - Xác định hàm lượng cacbonat bằng phương pháp thể tích

hình chữ U, mỗi ống có dung tích 100 ml. Cũng có thể sử dụng các ống có dung tích khác (nghĩa là 50 ml hoặc 200 ml). Trong trường hợp này cần sử dụng lượng mẫu thử thích hợp. Nhiệt độ của nước trong hệ thống nên bằng nhiệt độ môi trường xung quanh. Khi chỉ cần phân tích một vài mẫu, thì tối thiểu 5 bộ Scheibler là đủ. Trong trường hợp

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9242:2012 (ISO 11732:2005) về Chất lượng nước - Xác định Amoni nitơ - Phương pháp phân tích dòng (CFA và FIA) và đo phổ

TCVN9242:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9242:2012,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9242:2012 ISO 11732:2005 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH AMONI NITƠ - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DÒNG (CFA VÀ FIA) VÀ ĐO PHỔ Water quality - Determination of amonium nitrogen - Method by flow analysis (CFA and FIA)

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228