Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHU TICH NUOC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 162517 văn bản

1

Quyết định 1298/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Đặng Đình Du do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1298/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

2

Quyết định 1239/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Nguyễn Fernandez Miccah do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1239/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG

Ban hành: 24/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

3

Quyết định 1205/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Balkiss do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1205/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC

Ban hành: 19/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

4

Quyết định 832/QĐ-CTN năm 2017 tước quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 832/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TƯỚC QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA

Ban hành: 17/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2017

5

Quyết định 968/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Cao Thu Huyền do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 968/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG

Ban hành: 06/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2019

6

Quyết định 971/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Mai Hùng Cường do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 971/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG

Ban hành: 06/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2019

7

Quyết định 970/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Đinh Thị Duyên do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 970/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG

Ban hành: 06/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2019

8

Quyết định 916/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Trần Dương Nam do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 916/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG

Ban hành: 04/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

9

Quyết định 913/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Phạm Văn Duy do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 913/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG

Ban hành: 04/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

10

Quyết định 911/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Đức Lộc do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 911/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG

Ban hành: 04/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

11

Quyết định 915/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Trần Ngọc Hiền do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 915/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG

Ban hành: 04/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

12

Quyết định 736/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Tàu Ứng Héng do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 736/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC

Ban hành: 09/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

13

Quyết định 735/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Hong Srun do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 735/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC

Ban hành: 07/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

14

Quyết định 734/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Lai Chong Shien do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 734/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC

Ban hành: 07/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

15

Quyết định 728/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Lâm Bích Linh do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 728/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC

Ban hành: 07/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

16

Quyết định 597/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Đào Thị Yến do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 597/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA

Ban hành: 11/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2019

17

Quyết định 473/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Diệp Quốc Hào do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 473/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

18

Quyết định 475/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Huỳnh Thị Nhiệm do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 475/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

19

Quyết định 474/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Phạm Lệ Viên do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 474/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

20

Quyết định 2224/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Chu Thị Nhung do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2224/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH

Ban hành: 30/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.47.43