Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" CHU TICH NUOC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 191202 văn bản

1

Quyết định 1765/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1765/QD-TTg,Quyết định 1765 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước của Chủ tịch nước,Danh mục bí mật của Văn phòng Chủ tịch nước,Bí mật nhà nước của Chủ tịch nước và Văn phòng,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

2

Quyết định 646/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Phú Tuân do Chủ tịch nước ban hành

646/QD-CTN,Quyết định 646 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ông Nguyễn Phú Tuân,Cho thôi quốc tịch đối với ông Nguyễn Phú Tuân,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

3

Quyết định 628/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Lưu Minh Đức do Chủ tịch nước ban hành

628/QD-CTN,Quyết định 628 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam với ông Lưu Minh Đức,Cho thôi quốc tịch Việt Nam 2021,Cho thôi quốc tịch đối với ông Lưu Minh Đức,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

4

Quyết định 293/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Phan Quang Hưng do Chủ tịch nước ban hành

293/QD-CTN,Quyết định 293 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với ông Phan Quang Hưng,Cho thôi quốc tịch ông Phan Quang Hưng,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

5

Quyết định 294/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Đình Ngọc do Chủ tịch nước ban hành

294/QD-CTN,Quyết định 294 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với ông Nguyễn Đình Ngọc,Cho thôi quốc tịch ông Nguyễn Đình Ngọc,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

6

Quyết định 139/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Đào Thị Mão do Chủ tịch nước ban hành

139/QD-CTN,Quyết định 139 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch Việt Nam bà Đào Thị Mão,Cho thôi quốc tịch đối với bà Đào Thị Mão,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

7

Quyết định 140/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Trần Thị Lý do Chủ tịch nước ban hành

140/QD-CTN,Quyết định 140 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch Việt Nam bà Trần Thị Lý,Cho thôi quốc tịch đối với bà Trần Thị Lý,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

8

Quyết định 125/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Yoon Trần do Chủ tịch nước ban hành

125/QD-CTN,Quyết định 125 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân Yoon Trần,Cho thôi quốc tịch đối với công dân Yoon Trần,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

9

Quyết định 128/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thảo Trang do Chủ tịch nước ban hành

128/QD-CTN,Quyết định 128 2021,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch Việt Nam bà Nguyễn Thảo Trang,Cho thôi quốc tịch đối với bà Nguyễn Thảo Trang,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

10

Quyết định 2376/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Phan Thanh Quang do Chủ tịch nước ban hành

2376/QD-CTN,Quyết định 2376 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch đối với ông Phan Thanh Quang,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

11

Quyết định 2264/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Hoàng Văn Được do Chủ tịch nước ban hành

2264/QD-CTN,Quyết định 2264 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ông Hoàng Văn Được,Cho thôi quốc tịch đối với ông Hoàng Văn Được,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

12

Quyết định 2265/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Kim Chan do Chủ tịch nước ban hành

2265/QD-CTN,Quyết định 2265 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân Kim Chan,Cho thôi quốc tịch đối với công dân Kim Chan,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

13

Nghị quyết 142/2021/QH14 về bầu Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành

142/2021/QH14,Nghị quyết 142 2021,Quốc hội,Bầu Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016 2021,Bầu Chủ tịch nước Việt Nam 2021,Bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 2021,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

14

Quyết định 1894/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Thùy do Chủ tịch nước ban hành

1894/QD-CTN,Quyết định 1894 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Quy định cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch bà Nguyễn Thị Thùy,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2020

15

Quyết định 1895/QĐ-CTN năm 2020 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Danish Manimaran do Chủ tịch nước ban hành

1895/QD-CTN,Quyết định 1895 2020,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Quy định cho nhập quốc tịch Việt Nam,Cho nhập quốc tịch đối với Danish Manimaran,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2020

16

Quyết định 1851/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Minh Trí do Chủ tịch nước ban hành

1851/QD-CTN,Quyết định 1851 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch đối với ông Nguyễn Minh Trí,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

17

Quyết định 1856/QĐ-CTN năm 2020 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Huỳnh Diệu Mai do Chủ tịch nước ban hành

1856/QD-CTN,Quyết định 1856 2020,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Cho nhập quốc tịch đối với Bà Huỳnh Diệu Mai,Cho nhập quốc tịch đối với công dân,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

18

Lệnh công bố Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 do Chủ tịch nước ban hành

14/2020/L-CTN,Lệnh 14 2020,Chủ tịch nước,Lệnh 14/2020/L-CTN công bố Luật Người lao động,Người lao động đi làm việc ở nước ngoài hợp đồng,Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài,Lao động - Tiền lương CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

19

Quyết định 1727/QĐ-CTN năm 2020 về thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Đỗ Quang Trung do Chủ tịch nước ban hành

1727/QD-CTN,Quyết định 1727 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Cho thôi quốc tịch đối với ông Đỗ Quang Trung,Cho thôi quốc tịch công dân cư trú Bungari,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2020

20

Quyết định 1732/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Trần Công Danh do Chủ tịch nước ban hành

1732/QD-CTN,Quyết định 1732 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với ông Trần Công Danh,Cho thôi quốc tich đối với công dân cư trú Nhật Bản,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79